Normál kép: 089_184_pix_Oldal_19_Kep_0003.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: 7. A rheimsi székesegyház

Ismertető szöveg: "Francziaország építészetében a renaissance klasszikus elemeit csakhamar az úgynevezett barokk formák váltották föl, s ezek a XVII. és XVIII-ik század folyamán egész Európában uralkodtak. A XlX-ik század ízlése a régebbi építészeti rendszereket majdnem kivétel nélkül elfogadja, de különös súlyt fektet a formák tisztaságára. A második lap ábrázolásai egybe foglalva tüntetik föl a két testvér-művészetet, tudniillik a szobrászat és a képirás fejlődésének néhány kiváló mozzanatát. Assyria építményei elpusztultak, szobrászatának azonban számos emlékét bírjuk. Ezek közé tartozik az assyriai királyszobor is, melyet a 12-ik ábra szemléltet. Az egyiptomi szobrászat legnagyszerűbb müveit a halottak iránti tiszteletből készített képmásokban és a fáraók emlékszerü szobraiban alkotta meg. Az utóbbiak közül a legérdekesebbek közé tartozik Chephrennek, az egyik gúla-építő fáraónak szobra a 13-ik ábrán. A görögök a szobrászatot minden irányban kiművelve, kivált formai szépség tekintetében a tökély legmagasabb fokára juttatták, ugy hogy a görög szobrászat ma utolérhetlen példányképe a művészeti befejezettségnek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 10. sz. márczius 8.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page