Normál kép: 477_572_pix_Oldal_23_Kep_0004.jpg   Méret: 770x884 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 477_572_pix_Oldal_23_Kep_0004_nagykep.jpg   Méret: 881x1012 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Balogh Kálmán, a III. szakosztály elnöke

Ismertető szöveg: "Orvosi ügyeink jelen átalakulásában legkihatóbb működése Balogh tanárnak kétségen kivül az, melyet vállvetve mint orvosi publiczista és politikus Markusovszkyval együtt végezett. Markusovszky még 1859-ben megalapitotta az Orvosi Hetilap-ot. Kezdetben sokáig a lapnak nem volt befolyása a hazai orvosi ügyek alakításában. Később azonban mindinkább középpontjává lön minden hazai nagyobb orvosi törekvéseinknek. Ez, egyéb körülmények szerencsés összejátszása mellett, kétségen kivül annak köszönhető, hogy a lap főmunkatársa Balogh Kálmán lett, ki nagy szorgalmával, bámulatos munkaképességével és kitartásával egy maga jó sokáig el tudta látni szellemi táplálékkal a lapot," Forrás:(Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 35. sz. augusztus 30.)A gimnáziumi tanfolyamot az egri líceumban, az orvosit a budapesti egyetemen végezte. 1859-ben lett orvosdoktor. Mint fiatal orvos a nagy hírű Czermak Nepomuk János tanár mellett segédkezett. 1860 augusztusában a pesti élettani tanszékhez két évre tanársegédnek kineveztetett. 1863-ban a kórélettanból magántanári képesítést nyert és azon év november 1-jén a kolozsvári orvos-sebészi intézethez neveztetett ki rendes tanárnak, hol a sebészek számára az élettant, általános kórtant és törvényszéki orvostant adta elő és a klinikán boncolásokat végzett. 1867 szeptemberében a budapesti tudományegyetemen az elméleti orvostan, 1872 áprilisától a gyógyszertan rendes tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója, a királyi természettudományi társulat első alelnöke lett. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page