Normál kép: 573_668_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg   Méret: 649x1139 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Majer István V. püspök

Ismertető szöveg: "E munkák szerezték meg Majer Istvánnak országszerte az István bácsi nevet. 1857-ben egészségi szempontból lemondott pesti állásáról és főpapjától a komárommegyei kürthi plébánia javadalmát nyerte. Itt működött kilencz éven át, mint mintaszerű magyar plébános, népének és az irodalomnak szentelvén továbbra is minden erejét. Ismeretes népiratait többnyire e korból irta, számszerint 15 müvet s Népszerü egyházi beszédeit két kötetben. Plébániája mintaszerű vala, ő maga népének valóságos patriarkhája. 1866. ápril 28-án esztergomi kanonokká neveztetett ki s azóta ismét Esztergomé. Itt az ez évi porosz háború alatt megsérült harczosokat ápoló egyesületet alapított, mely később jótékony nőegyletté fejlődött. Ebbeli emberbaráti gondolkozása és fáradozásaiért ö felségétől a vaskorona-rendet kapta elismerésül (1867.)" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 39. sz. szeptember 27.)1857. február 26-án kürti (Komárom megye) plébános, 1866. április 26-án esztergomi kanonok lett. 1867. június 25-én a III. osztályú vaskoronarendet kapta. 1869. június 12-én Esztergom melletti Szent Benedekről nevezett címzetes apát, 1874. július 3-án pápai prelátus és október 3-án honti főesperes lett. 1876. szeptember 12-én kapta a Lipót-rend lovagkeresztjét (később a vaskoronarendet is) 1877. április 14-én a budapesti egyetem hittani kara a tiszteletbeli doktorok sorába iktatta. 1880. március 21-én stagni címzetes püspök, 1884 júniusában a hercegprímás lelkiekben helyettese, augusztus 2-án szentgyőrmezei prépost és székesegyházi főesperes (1886. szeptember 4-én őrkanonok, november 27-én olvasókanonok) lett, 1885. április 15-én pedig őfelsége kinevezte a főrendiház örökös tagjává. 1889. december 20-án káptalani nagyprépost lett. 1891-ben Simor halálával az esztergomi érseki szék megüresedvén, káptalani helytartóvá választatott később az esztergomi érseki szék helynöke lett. A Szent István Társulat tudományos és egyházirodalmi osztályának tagja, a zsinati vizsgáló-bizottság elnöke, főegyházmegyei könyvbíráló, Esztergom megye közigazgatási bizottságának tagja s Esztergom város díszpolgára volt. Meghalt 1893. november 21-én Esztergomban. Közcélokra 15,000 forintot hagyott. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page