Normál kép: 001_084_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg   Méret: 572x629 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A franczia miniszterium uj tagjai: Goblet, közoktatásügyi miniszter.

Ismertető szöveg: GOBLET a közoktatásügy minisztere, s a Clemenceau pártjából jutott a kabinetbe. Kis, eleven emberke, a ki olyan gyorsan beszél, hogy kétségbe ejt minden stenographot. 28 sűrű sort mond el egy perez alatt és pedig nagyon szabatosan, sőt szépen mondja el, s nem csinál frázisokat. - Különben ügyvéd s erős idegzetű, szívós ember, kit igen sokan szeretnek, de nem kevesebben gyűlölnek is. A jövő miniszterelnökének mondják. Hogy most a közoktatási tárcza egy radikális érzelmű kezébe jutott, nem tartják veszedelmes dolognak, mivel a republikánusok két árnyalata között megegyezés történt, hogy a mely kérdésekre egyet nem értenek, azokat nem hozzák napirendre. így tehát a radikálisok programmjának egyik legfőbb pontjára, az államnak és egyháznak egymástól teljes különválasztására, nem egyhamar kerül a sor. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. január 31.)



Goblet (ejtsd: goblé René, francia államférfi, szül. Aire-sur-la-Lysben (Pas de Calais) nov. 26. Jogot végzett és azután mint ügyvéd élt Amiensben. Már a 2-ik császárság alatt isfeltünt szabadelvüségével, melyet a Le Progres de la Somme c. lap hasábjain is hirdetett. III. Napoleon bukása után az amiensi törvényszékhez került mint államügyész 1871. a nemzetgyülésbe választották 1877. a képviselőháznak lett tagja, 1879. pedig az igazságügyminisztériumban másodállamtitkár lett. 1882 jan. 31. a belügyi tárcát vállalta el a Freycinet-kabinetben, de már 1882 jul. 29. az egész kabinettel visszalépett. Három év mulva (1885 ápr. 6.) ujra miniszter lett a Brisson-féle kabinetben és ekkor a közoktatásügyi tárcát vállalta el, melyet az 1886 jan. kinevezett Freycinetféle kabinetben is megtartott. E hivatalban különösen a klerikálisokkal éreztette hatalmát és nem késett, hogy az elemi iskolákat a papság befolyása alól kivonja. Freycinet bukása után (1886 dec.) Grévy elnök ő reá bizta az uj kabinet alakítását, melyben az elnökségen kivül még a belügyi tárcát is magára vállalta. Négy hónappal később az egész kabinetnek vissza kellett lépnie. 1888 ápr. 3. negyedszer lett miniszter, amidőn a Floquet-féle kabinetben a külügyi tárcát nyerte el. 1889. (febr.) azonban ez a kabinet is visszalépett. Az 1889. (szept.) választásokban G. nem jutott mandátumhoz, kárpótlásul 1891 máj. 3. a szenátusba választották, hol a szélső radikális frakciónak lett a vezére. Egyuttal Lockroy és már társaival a Petite République Française-t indította meg. Az 1893 aug. általános választásokban ujra mandátumhoz jutott Párisban. Azóta a radikális párt ama frakciójának a vezére, mely nem idegenkedik a szocialisták programmjától, kiknek segélyével kapta egyébiránt mandátumát. A jelenlegi képviselőházban minden fontos kérdéssel szemben állást foglalt, a radikális-szociális elvet hangoztatva és mint már előbb is többször tette, 1894 márc. 16. az alkotmány revizióját sürgette. A többség azonban ezt az indítványt, mint rendesen elvetette. Az 1894. (jun.) beterjesztett anarkista-törvényt hevesen ellenezte. (Forrás: Pallas nagy lexikona)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page