Normál kép: 181_280_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1205 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 181_280_pix_Oldal_13_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1025x1604 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Gróf Károlyi Gyula

Ismertető szöveg: Gróf Károlyi Gyula arczképe. - Benczúr Gyula festménye. cs. kir. kamarás, val. belső titkos tanácsos, az aranygyapjas-rend vitéze, előbbinek és gróf Zichy Karolinának fia, szül. 1837. júl. 4. Pesten gymnasiumi tanulmányait ugyanott, az egyetemieket Bonnban végezte, mire hosszabb tanulmányutat tett Német-, Franczia-, Angolországban, később Amerikában. 1861.-ben beregmegyei aljegyzővé választatott. 1865-ben a főrendiház egyik jegyzője volt és a kiegyezés pártolói közé tartozott. Az 1872-75. és 1875-78. országgyűléseken Hevesmegye kápolnai kerületének képviselője volt és a Sennyey-féle pártárnyalathoz tartozott. A mindszent-apátfalvi ármentesítő-társulat elnöke volt, míg ez állami kezelés alá nem került. A vöröskereszt-egylet szervezésével, melynek elnöke, őt bízta meg a király. Midőn atyja 1877-ben elhalt, ennek helyét foglalta el az ország előkelő intézeteinél. Elnöke lett a jockey-clubnak és a lovaregyletnek is. Tagja a földhitelintézet felügyelő bizottságának, elnöke az első magyar általános biztosító-társaság igazgatóságának és az első hazai takarékpénztárnak nagybátyjának gr. K. Istvánnak halála (1881) után elnöke lett a magyar írók segélyegylete felügyelő bizottságának. 1884 óta valóságos belső titkos tanácsos a főrendiház pénzügyi és felirati bizottságainak és a legfőbb fegyelmi biróságnak tagja volt. 1884-ben, mikor a keresztények és izraeliták között kötendő házasságok tárgyában benyujtott törvényjavaslat volt napirenden, K., ki addig nemvitt a politikában zajosabb szerepet, feltünővé lett amaz agitatiója által, mely a főrendiházban a kormányjavaslat megbuktatására vezetett. Meghalt 1890. nov. 23. Budapesten. (Forrás: Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page