Normál kép: 281_376_pix_Oldal_27_Kep_0003_001resz.jpg   Méret: 770x1114 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 281_376_pix_Oldal_27_Kep_0003_001resz_nagykep.jpg   Méret: 792x1146 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az észak-amerikai indiánok életéből.
Jelekkel értekezés az indiánoknál. Sioux-indián férfi. Indiánok lesben.

Ismertető szöveg: Egyik képünk két összetalálkozó indián kérdését s feleletét ábrázolja. Az, a melyik fent a sziklán áll, jobb kezét háttal kifelé fordítva fölemeli s lassan jobbról balra mozgatja. Ez annyit jelent, hogy: ki vagy? Az alant álló a maga törzsének jelével felel, összefogott két ujját, a farkas hegyes füléhez hasonlóan tartva fejéhez, a miből amazok megtudják, hogy pawnee-törzsbeli áll előttük, kiknek czimerök a farkas.
Egész beszédeket képesek az indiánok ily módon tartani s az oly sok törzsből álló indián fajok nyelvbeli különbsége mellett olyan éxpediens ez, a melylyel kölcsönösen egymást megérteni s egymással megértetni képesek magokat meglehetős mértékben.
A csoport 10-12 tagból áll, de nem csupán indiánok, hanem kettő közülök az amerikai csordások (cowboy) ama szilaj, lóra termett fajából, mely a prairiek messzeségének ép oly typikus és költői alakja, mint a magyar alföldnek a csíkos-bojtár. Széles, elől csúcsosodó kalapjokban, bivaly-bőr-nadrágaikkal, melyeket zsinórzat helyett rojtok díszítenek, pengő sarkantyúban, mindkét oldalon egy-egy revolverrel, melynek töltései a derék körül fűzött tüsző tokjaiban vannak köröskörül elhelyezve, igy nyargalnak vadul vágtatva tüzes lovaikon, messze kivetve a pányvát a ménes után. Egyike e cowboyoknak, egy csinos kinézésű erőteljes fiu, félig angol, félig indián szülőtől származik (atyja amerikai mayor, anyja sioux-indián nő volt) s igen beválnék egy jól megtermett csapos legénynek, ha ugyan ambicziója megengedné ezt a pályaváltoztatást, a mire semmi különös oka nincs, mert a társulatnál 300 frt havi díjjal van alkalmazva csak azért, hogy naponta néhány vak töltést elpuffantgasson revolveréből. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. junius 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page