Normál kép: 189_292_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg   Méret: 770x949 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 189_292_pix_Oldal_09_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 860x1060 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Beckx páter

Ismertető szöveg: "Nagy tehetsége s rendkívül vonzó modora nagy hatással voltak IX. Pius pápára, ki az egyszerű barátban valóságos élő szentet látott, s minden fontosabb dologban az ö intézkedései szerint járt el. Mondják, hogy ez időben minden egyházpolitikai ügyben Beckx páter volt a döntő hatalom, bár ő maga sehol sem jelentkezett az előtérben rendkívüli munkaerővel rendelkezve minden csekélységre kiterjesztette figyelmét s az egyház modern történetében oly fontos dogmák, Mária szeplőtlen fogantatásáról s a pápa csalhatatlanságáról, valamint a hírhedt syllabus és enciclka is lényegileg az ö művei. Működése, a haladás és szabadelvűség szempontjából megítélve, tagadhatlanul hátrányos, de azt el kell ismerni, hogy rajongó vakbuzgalommal s nagy tevékenységgel szentelte életének csaknem minden perczét annak az ügynek, mely eszménye volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 13. sz. márczius 27.)Az intellektuális tevékenységeket is támogatta. Elindult több folyóirat: La Civilta Cattoica (Olaszország, 1850), The Month (London, 1864), az Etudes (Párizs, 1865), Stimmen aus Maria-laach (Németország, 1865) és mások Írországban, Lengyelországban és Belgiumban. Időszaka alatt a katolikus egyház konzervatívabb irányvonalának nagyobb befolyása volt, mint a katolicizmus liberális szárnyának. A La Civilta Cattolica folyóirat, amely közel állt a Szentszékhez (egyes cikkeit állítólag maga a pápa, IX. Piusz inspirálta), különösen érintett volt a vitákban: a pápai állam (1859-től), a pápai index (1864) és a pápa fennsőbbsége (1870) védelmében. Ez igen rossz fényt vetett a rendre, különösen Németországban és Franciaországban. A harminc év alatt, míg Beckx atya vezette a jezsuitákat (a harmadik leghosszabb időszak a főgenerálisok között) létszámuk megkétszereződött. Számos képviseletük alakult, pl. Írországban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Missouriban (USA), stb. Hivatalának fő jellege a protestáns területek misszionarizálása volt. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page