Normál kép: 281_376_pix_Oldal_27_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Fejér Miklós
Halácsy ("Atelier parisienne") fényképe után.

Ismertető szöveg: Szajofi Fejér Miklós, a földmivelésügyi államtitkár 1837 márczius havában született Recsken. Hevesvármegyében, hol szülei házánál gondos nevelésben részesült, otthon végezvén a középtanodai osztályokat. A műegyetem látogatására Testre jött s tekhnikai tanulmányainak utolsó évében, 1858-ban Bécsbe ment. 1859-ben viszszatérvén szülő megyéjébe, buzgón kezdett gazdálkodással foglalkozni s csakhamar kiváló helyet foglalt el az ottani gazdasági egyesület működésében. 1861-ben Hevesmegye tiszteletbeli aljegyzője lett, 1867-ben pedig a szolnoki kerület választotta meg országgyülési képviselőjévé. 1869-ben újra megválasztották s ő mint a balközép egyik kiválóbb tagja, a képviselőházban különösen a gazdasági kérdések tárgyalásaiban vett részt. 1872-ben nem lépett fel újra képviselőjelöltnek, miután gazdaságától nem akart állandóan távol maradni. 1877 áprilisban kataszteri kerületi biztosnak neveztetett ki s még ugyanazon év deczember havában kataszteri központi felügyelővé lön. Ez állásában annyira magára vonta a miniszter figyelmét, hogy 1880-ban az országos kataszteri enquéte után, a hol nevezetes szerepet játszott, osztálytanácsossá nevezték ki a pénzügyminisztériumhoz és az egész kataszteri munkálatok vezetésével megbízták. Magyarország új katasztere berendezését és feldolgozását első sorban Fejér Miklós tevékenységének köszöni.
A kataszteri munkálatok befejezése után 1885-ben miniszteri tanácsossá neveztetett ki s államjavak kezelését vette át, és a regálék megváltása nagy fontosságú ügyének vezetésével bízatott meg. Ez állásából hívta meg nem rég gróf Szapáry Gyula minisztériuma államtitkárának. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. junius 9.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page