Normál kép: 477_672_pix_Oldal_46_Kep_0001.jpg   Méret: 770x511 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 477_672_pix_Oldal_46_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1659x1100 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Munkálatok a beomlott szegedi rakodó-parton. - Pataky László rajza.

Ismertető szöveg: Mindenkit méltán megdöbbenthetett az e hó első napjaiban érkezett jelentés, mely szerint a fönnebb említett szép rakodó-part mintegy száz méter hosszaságban bedőlt, illetőleg mintegy két méter mélységnyire besüllyedt s hogy egyebütt is veszedelmes süppedések előjelei mutatkoznak rajta.
A rakodó-part többe került két millió forintnál s mintegy hét esztendeig építkeztek rajta. Oly munka volt tehát, melynek évtizedekre, talán századokra kellett volna tartósságot ígérnie. S ime teljes elkészültének negyedik évében leroskad s maga alá temet minden hozzá kötött reményt.
A szakértők a part mentében több helyütt eszközöltek fúrásokat, melyekből azt a meggyőződést merítették, hogy a rakpart csak az esetben lenne teljesen szilárd, ha oly mélységről kezdenék építeni, mint a tiszai hidfők alapjait, és a hidoszlopokat, a melyek lehatolnak egészen a kemény talajig, a mi roppant költséget igényelne. Azért is nem építették a rakodópartot már eredetileg ily mélységből, mert az megháromszorozta volna az építési költségeket. Találtak azonban a szilárd talajon nyugvó vastag homok fölött egy meglehetős vastagságú kék agyag-réteget, mely viszonylagos szilárdságot igért bizonyos teher elviselésére. Erről az agyagrétegről kezdték tehát a rakpartot alapozni. A kövezet azonban, melylyel a rakpartot bevonták, fölötte nagygyá tette a tehert s midőn a Tisza vize leapadt s megszűnt ellennyomást gyakorolni a szilárd réteg alatti homokra: az megroppant s bekövetkezett a rakpart sülyedése. A szakértők által a földmüvelésügyi miniszterhez benyújtott jelentés azt javasolja, hogy a rakpart nem építendő fel régi alakjában, hanem lejtős partburkolattal, mely a Tisza medrében erős kőhányásokra fog támaszkodni s helyenkint lépcsőkkel lesz ellátva. Ily kőhányásokkal fogják megerősíteni a rakpartot egész hosszában, mivel a fúrásokból kiderült, hogy annak az egész vonalán olyan a talaj, mint ott, a hol süppedés történt s igy hasonló süppedések másutt is várhatók, ha ily kőhányásokkal nem támogatják. A szakértő bizottság ezenfelül azt is javasolja, hogy a felső partfal az árviz elleni védelem szempontjából a város egész mentén 60 centiméterrel fölemeltessék, minthogy a tavaly árvízkor csak két centiméterrel volt magasabb a viz szintájánál.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. szeptember 29.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page