Normál kép: 001_088_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg   Méret: 770x909 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 001_088_pix_Oldal_15_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1106x1306 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Antal Géza

Ismertető szöveg: "Antal Géza a gyakorlati orvostant szóval és tollal szolgálta. Nagy munkásságot fejtett ki az orvosi szakirodalom terén. Irodalmi tevékenysége az orvos-sebészeti téren mozgott s művei, mint már említők, a külföldön is általános elismerésben részesültek. Főérdeme, hogy a sebészi bántalmak diagnosztikáját fizikai alapokon nyugvó, exakt módszerekkel gazdagította s írói működését is ily irányban fejtette ki. Nevezetesebb nagyobb munkája A húgyszervi bántalmak sebészi kór- és gyógytana múlt évben jelent meg a magyar orvosi könyvkiadó-társulat kiadásában s nagy feltűnést keltett Európa-szerte. E nagybecsű müvét ez évben német nyelven is kiadta Stuttgartban az Enke Ferdinánd ottani könyvkiadóczég. Az akadémia harmadik osztályának és az orvos-egyesületnek üléseiben számos értekezést olvasott fel. 1889 eleje óta ő szerkesztette az Orvosi Hetilap-ot Hőgyes Endre tanártársával és barátjával s e lap hasábjain is több jeles dolgozata látott napvilágot. Állandó munkatársa volt több külföldi szaklapnak is. Tudományos irodalmi működését a magyar tudományos akadémia is méltányolta s az idei nagygyűlésén levelező tagjai sorába iktatta. A halál megakadályozta őt abban, hogy az akadémiában megtarthassa székfoglaló értekezését." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 4. sz. január 26.)Apja Antal László, a Bethlen Kollégium kórházának orvosa volt. Antal Géza a marosvásárhelyi főgimnáziumban végezte tanulmányait, azután 1865-ben Bécsbe ment az orvosi egyetemre, de egy év múlva Budapesten folytatta az orvosi tanulmányokat. 1870 novemberében lett orvosdoktor, 1871-ben a sebészdoktori és szülészmesteri oklevelet is megszerezte, majd 1873-ban megkapta a műtői oklevelet. Ez év május havában a Budapesti Egyetem sebészeti kórházában alkalmazták tanársegédként. Ettől az állástól 1877 végén vált meg. 1876. szeptember 21-étől magántanár, 1884-ben a Rókus Kórház fiókosztályának rendelő orvosa lett. 1888 júliusában a Rókus Kórház főorvosává nevezték ki. A Magyar Tudományos Akadémia 1889. május 3-án választotta levelező tagjává. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page