Normál kép: 573_676_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 573_676_pix_Oldal_12_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Károli Gáspár emlékszobra Gönczön

Ismertető szöveg: "Legalább az, a mi Károli életének első szakára vonatkozik ma is homályban van előttünk. Nem tudjuk biztosan sem származását, sem születési helyét, sem családi nevét. Csak sejtjük Bod Péternek, a Magyar Athenas szerzőjének, egy homályos megjegyzése után, hogy Nagy-Károlyból vette eredetét s származási helye után nevezte el magát,valószínűleg külföldi tartózkodása alatt, Carolinak. Születése évét Czwittinger, Lampe s utánok mások 1529-re teszik, de állításukat nem támogatják hiteles adatok. Hol kezdte, hol folytatta tanulmányait, Nagy-Váradon-e vagy egyebütt, s járt-e Helvécziában és Argentínában, mint Bod Péter mondja, az mind csak gyanítás. Egy biztos adatunk van csupán tanulása éveiből: a vittembergai egyetem tankönyve, hol az 1555-6 évi diákok névsorában előfordul az ő j neve is: Caspar Carolus Pannonius, amiről j megtudjuk, hogy Luther barátjának, a nagy tudományu Melanchtonnak, volt növendéke, s életírói szerint külföldön annyira kiképezte magát, hogy a legkitűnőbb magyar bölcsész, nyelv- és hittudós, Isten igéjének ékesen szóló hirdetője lön, ki mind a Szentirásban, mind a nyelvekben, mind az egyházi atyák írásaiban kiválóképen jártas vala." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 38. sz. szeptember 21.)Károli Gáspár legjelentősebb munkája a Biblia első teljes magyar fordítása, amit 1586-ban kezdett meg, Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem és Dobó István erdélyi vajda támogatásával. Hat református lelkésztársa segítségével hamar elkészült a fordítással. A Károlyi-biblia nyomtatását 1589. február 18-án kezdték el és 1590. július 20-án fejezték be, így a fordítás után négy évvel a magyar nyelvű Szent Biblia Vizsolyban nyomtatásban is megjelent, 700-800 példányban. Mára 54 példány maradt fenn, ebből 24 található Magyarországon. Fontos műve még a Két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjöknek okairól című könyve (Keet könyö minden orszagoknac es kyralioknac io es gonosz szerenczeieknec okairul) (1563) amiben Magyarország hanyatlásának okait keresi, és más írókhoz hasonlóan arra a megállapításra jut, hogy a török csapás a büntetés a magyarok vétkeiért. Sok bibliai részletet tartalmaz. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page