Normál kép: 381_480_pix_Oldal_10_Kep_0002.jpg   Méret: 770x703 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 381_480_pix_Oldal_10_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1100x1004 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A pécsi bazilika belseje
Főapsis. - Püspöki és kanonoki székek.

Ismertető szöveg: A keleti oldal képe a restaurálás után teljesen új alakot öltött, miután a főhajó ereszéig felhúzott és rengeteg góthikus ablak által áttört szentély-falat tövéig lebontották és az apsis visszanyerte eredeti alakját. Most a keleti oldalon az épületet függélyes lap metszi át, melynek szélén egyszerű falszalag, a födelek szélei alatt pedig egy sor fokozatosan emelkedő ívecske, "fries" fut végig. Ennek a különben csupasz, tüzfalszerű lapnak egyetlen tagozatát a főhajó padlására nyíló kettős ablakocska és a mellékhajók padlását bevilágító kis négyszögű ablak képezi. Ennek az oldalnak díszét tulajdonképen a falhoz támaszkodó három félkörív alakú kidomborodás, az úgynevezett apsis (középső) és a két kisebb apsidiol képezi, melyek a fő és mellékhajók oltárfülkéinek neveztetnek. De a pécsi templomnál csak a két mellékfülkében van az oltár, holott az apsisban a püspöki trón foglal helyet. Mind a három félkör kettős párkányzaton nyugszik, melyeket az al-templom ablakai törnek át s egy kisebb és egy nagyobb attikai lábhoz hasonló párkányzat koszorúz és csak az apsis és apsidiolok érintkezésénél látunk falszalagot, különben mind a három félhenger felülete sima, csupán az eresz alatt van egyszerű díszítés. Az apsison három román ablak (Szent-háromság symboluma), az apsidiolokon pedig egy-egy ablak van és tetőzeteiket félkúpalakú úgynevezett apsisfedelek képezik. A főapsis fedelének csúcsát Krisztus-fej, az apsidiolok csúcsait pedig fenyődoboz díszíti. A főhajó ormóján ellenben görög kereszt van.
A főhajó apsisában a püspöki trón van elhelyezve, mely márványból faragott szók és háromfoku lépcsőzetes emelvényen nyugszik a szék elejébe nagy értékű drágakő van beillesztve. Két oldalt kisebb szék áll, a két segédpap számára. Ugyancsak jobb és balfelől kilenczágú aranyozott bronz kandeláber áll. A mellékhajókat elválasztó árkádsorok párkányzatain is bronz gyertyatartók vannak elhelyezve. A püspöki széktől a főoltárhoz körülbelül 15 lépésnyi hosszú út, a "via triumphalis" vezet, melyet stilszerűleg külön készíttetett szőnyegek futnak be. Ezt az utat két oldalt, a mellékhajókat elválasztó árkádsorok előtt díszes faragású kanonoki székek fogják közbül.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 21.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page