Normál kép: 577_676_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg   Méret: 770x565 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 577_676_pix_Oldal_02_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1580x1160 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Magyar honvédtábor 1849-ben
Londonban 1849-ben kiadott kőrajz

Ismertető szöveg: A magyar honvédség táborában még a legválságosabb időkben is a régi magyar jó kedv és emelkedett hangulat uralkodott, mire leginkább a vezérek és főtisztek hatottak, kik mindenütt jó példával menve előre, a kartácstüzben ép ugy, mint pihenés közben a legénység jó kedvét fentartották, a nélkül, hogy a sereg szigora fegyelme ezzel meglazult volna. Nem tudunk esetet, melyben egyesek vagy csapattestek az engedelmet megtagadták volna, és páratlanul áll a maga nemében az az eset, midőn a hires 3-ik veres-sapkás honvédzászlóalj legénysége két bajtársa ellen, kik egy roham alkalmával gyáván megfutottak, a hadi törvények legszigorúbb alkalmazását kívánta, mire Damjanich tábornok a két szerencsétlen embert főbe is lövette. Vagy mit mondjunk a honvédség jellemzésére még egyebet, mint azt, a mivel Hatvannál, a régi huszárság soraiban támadt hézagok betöltésére felhasznált újonczokat három kapitulácziót szolgált öreg bajtársaik azzal vigasztalták a háromszoros túlerő elleni roham előtt: hogy egy szál magyar huszár négy vasas németnek mindig megfelel. Ki az 1848/49-ki honvédség táborait tulajdon szemeivel nem látta, azokról még a legtüzetesebb leírások után sem birhat tiszta fogalommal ...
A honvédtáborozás egy jelenetét ábrázoló mai képünk 1849-ben Londonban Day és pl műkereskedésben jelent meg és a honvédség alakjait, egyenruháit s egyéb felszerelését híven tünteti föl.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. szeptember 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page