Normál kép: 577_676_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg   Méret: 770x438 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 577_676_pix_Oldal_15_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1626x924 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az akadémia alapítása
Holló Barnabás szoborművének tervrajza

Ismertető szöveg: Holló egy közel öt méter széles és két méter magas dombormüben örökítette meg azt a nevezetes mozzanatot, a mikor Széchenyi István gróf az akadémiát nagylelkű adományával megalapítja. A dombormű az országgyűlés termét tünteti fel s ívezett ablakain át a pozsonyi várat láthatni. A terem közepén hosszúkás asztal áll s e körül foglalnak helyet a nevezetes aktus szereplői.
A főalak természetesen Széchenyi István gróf, a ki mint a Ferdinánd-huszárok kapitánya, katonai egyenruhában áll az asztal elé.
A háttérben jobbra vannak Széchenyi barátai. A fiatal Károlyi György gróf, a kit a Széchenyi szavainak hatása szintén nagylelkű elhatározásra buzdít. Díszmagyar ruhát visel s míg egyik kezével kardját fölemeli, a másikkal kucsmáját fogja s az asztal szögletére támaszkodik. Mögötte áll a sima képű, pörge bajszos Eszterházy Mihály gróf, a ki mellett Wesselényi Miklós báró ül, balkezét kardján nyugtatva.
Széchenyivel szemben az asztalnál ül felsőbüki Nagy Pál, Sopronmegye követe, a kinek gyújtó hatású beszéde lelkesítette föl Széchenyit. Nagy Pál, a kinek hatalmas feje s karakterisztikus arczéle a szobormű egyik legsikerültebb része, meg van lepetve a nem várt hatás által s csodálkozva néz az ifjú grófra, a ki oly fejedelmi adományt tesz. Egyátalán valamennyi alakon a meglepetés és bámulat kifejezése látszik.
Az asztalfőn ül Máriássy István elnök, Gömör-megye volt alispánja és követe, a ki az akkori idők divata szerint hosszú hajat visel. Széchenyi mögött ül tollal a kezében Platthy Mihály, Bars-megye követe, a ki a jegyzői tisztet töltötte be. Ott ül a hosszú szakállas, tipikus magyar arczu Perényi Zsigmond báró, Beregmegye követe, később Ugocsa főispánja s végül az 1849-iki debreczeni felsőház elnöke és vértanúja. Mellette foglal helyet Andrássy György gróf, Tornamegye követe, az akadémia harmadik alapítója, a kinek arczán meglátszik az Andrássyak családi jellege. Ott ül még derült arczczal az ifjú Dessewffy József gróf, Szabolcsmegye követe.
Az ülő alakok mögött állanak a lelkesen éljenző s elragadtatásukban kucsmájukat lobogtató követek: Bartal György és Jókai Takács Gáspár pozsonymegyei követek, Balogh János barsi követ, Kolozsváry Miklós, Győrmegye követe, továbbá Szoboszlai Pap István debreczeni prédikátor és Döbrentey Gábor.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. szeptember 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page