Normál kép: 677_764_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg   Méret: 517x565 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Babu Rajendralála Mithra
Kelet-indiai fénykép után

Ismertető szöveg: Rajendralála Mithra, a kalkuttai Asiatic Society alelnöke, tudományánál fogva hazájában magasrangu egyén (ezt fejezi ki a neve elé illesztett "Babu", "úr" czim) 1822 február 26-án Kelet-India fővárosában Kalkuttában született, az előkelő Mithra hindu családból, mely nemességét még a X. században nyeré, hazájának minisztereket, hadvezéreket adott, e század kezdetén azonban a háborúk következtében elszegényedett. Kezdetben az orvosi pályát választá s annak tanfolyamát, folytonos kitüntetések között csaknem befejezé, midőn orthodox nézetű atyja öt e pályáról leterelé. Ekkor jogi és irodalmi tanulmányokra vetette magát s a Brahmánság szent, de kihalt nyelvét, a szanszkritot kezdte tanulmányozni, a mire kedvező alkalma nyilt, midőn az Asiatic Society a már ekkor névre kapott tudóst 1846-ban könyvtárnokául, tehát ugyanarra az állásra választá, melyet ö előtte néhány évvel dicsőült hazánkfia, Körösi Csorna Sándor töltött vala be.
hindu embernél feltűnő jártassággal bírt. Az angolon kívül ugyanis tökéletes birtokában volt a franczia és német nyelvnek, de e mellett a többi nyelvekben is teljes nyelvtani tájékozottsága volt. A magyarok s nyelvök iránt különös érdeklődéssel viseltetett s mindig hálásan emlékezett arra a megtiszteltetésre, mely őt 1865-ben akadémiánk részéről az által érte, hogy ez tagjai sorába választotta.
Tudományos érdemeit az angol kormány nemcsak rendjellel, hanem a legmagasabb kitüntetéssel is jutalmazta, a mi eddig tudományos érdemű embernek valaha adatott: fölruházta ugyanis a Kelet-Indiában fejedelmi rangot jelentő "Radzsa" czímmel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. október 25.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page