Normál kép: 001_084_pix_Oldal_02_Kep_0004.jpg   Méret: 770x1086 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 001_084_pix_Oldal_02_Kep_0004_nagykep.jpg   Méret: 1926x2716 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Petőfi pesti lakásai
A régi Marczibányi-ház Budapesten (Kerepesi-út 12.), dohány-utcza felőli része, a hol Petőfi 1849-ban lakott
A Hatvani-utczai régi Jankovics-ház, a hol Petőfi 1846-47-ben, és a Koch-féle ház, ahol 1845-46-ban lakott (Ma Hatvani-utcza 6., és 10. sz.)
A Dohány-utczai régi Schiller-féle ház, a hol Petőfi házassága első évében 1847-1848-ban lakott (Ma Dohány-utcza 16. sz.)
Petőfi Sándor. Barabás Miklós 1846-iki rajza, Tyroler metszete
A Hatvani-utczai régi Koch-féle ház udvara (Hatvani-utcza 10. sz.)
Petőfi dolgozó- és hálószobája (A nyitott ajtó az ebédlő, a zárt ajtó Jókai szobájának ajtaja)
A Takács-féle Hatvani-utczai ház II. emeletén levő kis udvari szoba

Ismertető szöveg: 1845 ápril 1-én Petőfi oda hagyta a "Pesti Divatlap"-nál viselt segédszerkesztői állást s a felföldre utazott, a honnan csak június vége felé tért vissza. De csakhamar ismét elhagyta a fővárost és Kun-Szent-Miklósra, Borjádra és Szalk-Szent-Mártonba rándult. Szeptember hóban került föl újra s ekkor Várady Antalhoz költözött, kivel közösen bérelt egy földszintes szobát a Hatvani-utczai 6-ik (most 10.) számú házában,(régi helyrajzi szám: 587, most 504.) szemközt a nemzeti kaszinó épületével. E ház akkor Koch Jakabé volt, most Koch Gusztáv és Koch Emma (Morlin Imréné) tulajdona. Petőfi és Várady albérletben laktak egy Takács nevű becsületes csizmadiánál, és pedig valószínűleg a földszinten.
1846 június végén Várady Antal megházasodott, Petőfi pedig eladván összes költeményeit Emichnek, szeptember hó elején Szathmár-megyébe utazott. - Szathmárról csak novemberben vetődött ismét Pestre, a Szendrey Júlia képét hozva szivében. Ekkor maga bérelt egy szobát Friebeisz Istvántól, a Hatvani-utczai Jankovich-házban (régi telekszám : 585, most: 506 utczai házszám régente: 4, most 6.), a régi Horváth-, most Pálffy-házzal szemközt.
Esküvője 1847 szept. 8-án történt. A mézes hetek alatt Koltón időzött a fiatal pár, s miután ellátogattak Kolozsvárra és Aranyékhoz Nagy-Szalontára, november hóban Pestre tértek, Dohány-utczai otthonukba.
1848 augusztus hóban Petőfiék szállást változtattak. A Lövész- és Bástya-utcza sarkán levő 391. (most 388.) helyrajzi számú (régi házszám: Lövész-utcza 10, mostani: Lövész-utcza 18 és Bástya-utcza 23) házba költöztek, mely : akkoriban Szupp Józsefé volt, most pedig Koronghy Henrikné szül. Capdebo Auróra asszonyé.
Itt alig laktak két hónapnál tovább, mert Petőfi honvédnek menvén, elhagyta a fővárost.
1849 tavaszán Buda ostroma idején jött ismét Pestre. A nyilvános élettől távol, egyedül kisded családjának kívánt élni. S mivel nem volt szándékában, hogy ismét a hareztérre menjen, a Kerepesi-Út és Sip-utcza sarkán levő Marczibányi (most Lederer-féle ház) II-ik emeletén bérelt lakást, melybe mindjárt be is költözött. Ugy látszik, Egressyék ajánlották, kik maguk is e házban s Petőfiékkel egy emeleten laktak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. január 1.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page