Normál kép: 597_700_pix_Oldal_04_Kep_0002.jpg   Méret: 770x950 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 597_700_pix_Oldal_04_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 855x1055 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A Dévai Református Templom leendő alakjában
Szinte Gábor tanár tervrajza után

Ismertető szöveg: Ez a régi, szép építmény, melyet most olvasóinknak képekben bemutatunk, kiváló szaktudósaink egybehangzó véleménye szerint, eredetileg róm. kath. templom volt, Szent Miklós nevéről neveztetett és minden kétséget kizárólag Hunyadi) János és neje, Szilágyi Erzsébet költségén építtetett, illetőleg nyert befejezést 1440-1444 körül.
Építése módja a legtisztább góth stylre mutat. A szép arányú csúcsíves ablakok hal-pikkelyszerű díszítéseikkel, a merész hajlású, gyönyörű, boltíves mennyezet a rajta levő családi czimerekkel kifaragva, a szentély oldalfalain látható freskó-képek, melyek a napkeleti bölcseknek Krisztushoz zarándokolását, Assisi Szent Ferenczet, Szent Barbarát, stb. ábrázolják, valamint a templom falaiban, elhelyezett történeti nevezetességű emlék-föliratok, mind igen figyelemre méltók.
A templom külseje, úgy szintén a szép góth stylű torony is, melynek szilárdságát 13 hatalmas támpillér még inkább biztosítja, rendkivül ügyes és képzett építőmesterre vall. A toronyban levő három harang közül az egyik még a Hunyady János idejéből való a másik 1536-ban öntetett, mig a harmadikat az öreg Rákóczy György fejedelem ajándékozta az eklézsiának 1647-ben.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. szeptember 3.)Déva (románul Deva, németül Diemrich, Schlossberg, Denburg, latinul Sargetia, erdélyi szász nyelven Dimmrich) megyei jogú város (municípium), Hunyad megye székhelye Romániában, Erdélyben. A 150 ezer lakost tömörítő Déva-Piski-Vajdahunyad urbanisztikai tömb egyik alapvető alkotóeleme.
A református templom közvetlen szomszédságában található a 19. században épült, református parókia (Parohia Reformată / Lelkészi Hivatal). Homlokzatán a fölirat kétnyelvű (román, magyar). Az impozáns és gondosan restaurált saroképületre 1892-ben Salamon Ferenc történész, budapesti egyetemi tanár emlékét megörökítő márványtáblát helyeztek el. Az emléktáblát 2011-ben restauráltatta a Dévai Református Egyházközség.
(Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page