Normál kép: 273_388_pix_Oldal_05_Kep_0001c.jpg   Méret: 438x579 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Deák Ferencz

Ismertető szöveg: "Gyászos idők következtek most, de a nemzet némán tűrt s az irodalom, főleg kitűnő költője, Arany János és a nagy regényíró, Jókai Mór műveiben igyekezett vigasztalást találni. Végre főleg a külső események következtében, Deák Ferencz, a haza bölcse vezetése alatt megtörtént a kibékülés 1867-ben. Az 1848-iki alkotmány visszaállíttatott: az ország kormányát a király felelős magyar minisztériumra bizta, melynek elnökévé gróf Andrássy Gyulát nevezte ki. Ugyanekkor Magyarország kívánságára Ausztria is hasonló alkotmányt kapott s a közös államfő alatt álló két birodalomnak egymástól való függetlensége kimondatván, csupán a külföldi képviselet és a hadsereg hagyatott meg közösnek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 18. sz. (1896. május 3.)Az országgyűlés kívánsága az lett volna, hogy Deák, mint a régi nádorok, segédkezzék a koronázás ünnepélyes aktusánál, de Deák ezt is visszautasította, mint minden más jutalmat és kitüntetést. Neki egy kézszorításnál többet még királya sem adhatott. Jutalmát hazája jövőjének és békéjének biztosításában, a király és nemzet közti bizalom helyreállításában nyerte el. E tudat szolgáltatott neki kárpótlást erősen megrendült népszerűségéért. Mert kétségtelenül a magyarság igen jelentékeny része a nemzet jogairól való lemondásnak tekintette a kiegyezést és bár személyes jelleméhez a legkisebb gyanú sem fért, jogfeladással vádolta őt. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page