Normál kép: 589_692_pix_Oldal_05_Kep_0003.jpg   Méret: 654x837 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gróf Szécheny Antal

Ismertető szöveg: "A pozsonyi 1843-44-iki országgyűlésen már az aulikus párt egyik vezértagja volt. Egy darabig különben Jellasicsnak horvát bánná kinevezéséig, Pozsegamegyében mint főispáni helytartó működött. Az 1848-iki márcziusi események után Bécsbe ment s igyekezett érintkezni az udvarral és az osztrák intéző emberekkel, még akkor is remélve a harcz elkerülését. Az 1848 szeptember 22-iki schönbrunni manifesztumnak, mely az uj törvények érvényét nem vonta kétségbe, Széchen tollából való volt a tervezete. Október hónapban Ischlben tartózkodott, honnan külön futárral az Olmützbe költözött udvarhoz hívták, de mire oda ért, nagyot változott az udvar hangulata. A conservativoknak azt a memorandumát, mely a magyar alkotmányt a megváltozott viszonyokhoz óhajtá alkalmazni, figyelembe sem vették, a teljes absolutismus," (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 36. sz. (1896. szeptember 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page