Normál kép: 081_176_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg   Méret: 497x650 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Előkelő párzi nő

Ismertető szöveg: ... Nagy része a megjelenteknek azonban párzi férfiakból és nőkből állt, a kik röviden üdvözölve a vendégfogadó párt, különválva foglalták el aterem két hosszanti oldalát. Érdekes és szokatlan jelenet volt e sajátságos keleti nép tagjait ily nagy számban együtt látni. Majd a színes, lenge kelmékbe burkolt nők, a kik láthatólag azon rangot foglalták el e keleti társaságban, mint a nyugat művelt népeinél, vonták magukra tekintetünket, majd a férfiaknak komor, fekete csoportjai. A férfiaknak többnyire magas, erőteljes alakja, szabályos szép vonásaik, a nemesen hajlott orr, az élveteg ajkak csinos fekete bajúszszal árnyékolva és borotvált barnás szinű arczuk határozottan jobb hatást tettek reánk, mint a többnyire gömbölyded, de kifejezéstelen női arczok, melyeknek szépségét csak a hosszú pilláktól árnyékolt nagy fekete szemek és a dús fekete hajzat tették.
A párzik, kiknek összes létszáma 70 ezerre megy, s többnyire Bombayban és a bombayi kormányzóságban vannak letelepedve, az ős perzsák utódai. A hetedik században, midőn III. Yezdrazil uralkodása alatt mohamedán hatalom alá jutott Perzsia, vándoroltak ki őshazájukból az önkéntes száműzetést választva a vallásváltoztatás helyett. Először Ormusz szigetén, a perzsa öbölben, telepedtek le, a hol parti hajózással foglalkoztak. Utóbb azonban kényszerülvén ezen menhelyüket is elhagyni, átkeltek az Arab-tengeren és India nyugati partján, Gudzserát ország területén szálltak ki, melynek radzsája, Dzsaduh Ráhna, megengedé letelepedésöket. Csakhamar elsajátítván a gudzseráti nép nyelvét és elfogadván néhány külső szokásaikat, békén gyarapodhattak új hazájukban.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. február 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page