Normál kép: 377_480_pix_Oldal_39_Kep_0001.jpg   Méret: 770x530 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 377_480_pix_Oldal_39_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1440x992 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A keresdi kastély

Ismertető szöveg: A keresdi kastély, a hol a gyászeset történt, a középkori várépítésnek oly érdekes maradványa, a melyhez fogható alig van több az országban. Segesvártól oldalvást, a Küküllő egyik erdős oldalvölgyében fekszik egy szelid emelkedésű magaslaton, melynek aljában Keresd falu apró házikói húzódnak meg.
A ma is látható régi várkastély minden hadi úttól, mint szintén az országhatártól is távol esvén, nagyobb szerepet nem igen vihetett soha, bár hatalmas öreg-tornya (donjon) kemény támadás kibirására is alkalmas lehetett. Némely történetíró azt tartja, hogy a XIV. század elején (1300-ban) épülhetett más értesülés szerint pedig még ezelőtt néhány évtizeddel is megvolt a várban egy latin feliratú márvány emléktábla, mely azt hirdette, hogy "megújíttatott 1303-ban" ("Benovatum est 1303."). Későbbi gyökeres átalakítását Bethlen Elek eszközöltette 1683-ban.
Mai alakját - a torony kivételével - későbbi tulajdonosainak köszönheti, a kik különböző izlésöket saját belátásuk és tehetségük szerint érvényesítették rajta. Innen van, hogy az egyszerű román, a nemes gót, meg a pompázó, bár gyakran ízléstelen renaissance művészet egyiránt hagyott a várkastélyon ma is meglevő részleteket, melyek nagyon figyelmet érdemlők de viszont vannak rajta minden stil nélküli toldozások, melyek első tekintetre elárulják, hogy falusi mesteremberek tákolásai.
A kastély már régi idők óta a bethleni gróf Bethlen család birtoka, s ezelőtt másfélszáz évvel még urasági lakásul szolgált. Később e czélra nagyon avultnak és rozzantnak látszván, tiszti lakássá lett, mely mellett néhány vendégszobát is rendeztek be benne. A grófi tulajdonos számára azt a várkastélylyal átellenben álló külön épületet alakították át, mely régebben katonai őrszobákul, majd pedig magtárul szolgált. Ennek kényelmes helyiségeiben lakott az elhunyt gróf Bethlen Gábor is, ki családot soha sem alapított, de a nagyúri szokásokat és kényelmet saját személye kedveért is épen úgy föntartotta házánál, mintha népes család környezte volna.
Az épületcsoportot gondosan ápolt s olasz módra berendezett árnyas díszkeit környezi, mely igen összeülik a sok tekintetben szeszélyes elrendezésű ódon várkastélylyal, s fölötte alkalmasan emeli annak regényességét, festőiségét.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. julius 4.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page