Normál kép: 801_889_pix_Page_33_Kep_0001.jpg   Méret: 653x1067 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Dr. Schwimmer Ernő.

Ismertető szöveg: Schwimmer Ernő (Pest, 1837. november 21. - Budapest, 1898. február 25.) orvos-sebész-doktor, kórházi főorvos, egyetemi rendkívüli tanár, királyi tanácsos, az első magyar bőrgyógyász-specialista.
Az orvosi tanulmányok első két évfolyamát szülővárosában, a többit pedig Bécsben végezte, ahol 1861-ben orvosdoktorrá avatták. Négy évi kórházi szolgálat után Egyiptomba utazott, hogy a keleten előforduló endemikus bőrbajokkal behatóbban foglalkozzék. Félévi egyptomi útjából Pestre hazaérkezve, nagy lelkesedéssel igyekezett szakmájának műveléséhez hozzáfogni azonban semmiféle támogatásban nem részesülvén, kénytelen volt egy ideig általános gyakorlattal foglalkozni, míg végre Rózsay főorvos engedelmével a Szent Rókus-kórház egyik osztályán levő bőrbetegeket észlelhette. Később saját költségén járó betegek számára rendelőintézetet nyitott. 1870-71-ben a bőrbántalmak tanából magántanári képesítést nyert és ezentúl kizárólag szakmájának élt. 1875-ben a Szent Rókus-kórház hevenyfertőző osztályának rendelő orvosává nevezték ki és hosszú fáradozás után kieszközölte, hogy ezen osztályon a bőrbetegek számára néhány szobát berendeztek. 1878-1879-ben rendkívüli tanári címet kapott, 1891-92-ben pedig rendkívüli tanárrá nevezték ki. Főorvosa volt a Szent István-közkórház bőrbeteg-osztályának. A Magyar Dermatológusok és Urológusok Egyesületének elnöke, az üllői úti fővárosi közkórház bőrbeteg-osztályának főorvosa, az Országos Balneológiai Egyesület alelnöke, a Congrès international de dermatologie és a budapesti királyi orvosegylet üléselnöke, a londoni Dermatologicai Section tiszteletbeli, a párizsi Société de dermatologie de France, valamint a bécsi Dermatologische Gesellschaft és a Deutsche Dermatologische Vereinigung választmányi, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, valamint a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmányának rendes, az országos közegészségi egyesület és a magyar orvosi könyvkiadó társulat alapító és választmányi tagja volt. 1897. december 12-én a magyar dermatológiai társaság, 25 éves tanári jubileumára, mint a modern dermatológia megteremtőjének tiszteletére az egyetem sebészklinikájának tantermében ünnepélyt rendezett. A Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa volt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 19.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page