Normál kép: 081_180_pix_Page_53_kep_0001_001resz.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 081_180_pix_Page_53_kep_0001_001resz_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A délafrikai háborúban használt golyók
Bornemissza Pál transzváli gyűjteményéből

Ismertető szöveg: Az A) tábla felső sorában 1. szám alatt ott látunk mindjárt egy szétbontott angol 12 fontos shrapnellt. Ebben mintegy 300 darab posta - ficzkó - nagyságú gömbölyű golyó foglaltatik, melyek, mikor a shrapnell szétrobban, nagy területet borítnak be s iszonyú pusztítást tesznek az ellenséges csapatban. A csúcsán ennek a shrapnellnek szabályozható óraszerkezet van, minélfogva akkor robban szét, mikor a tüzér kívánja, illetőleg a mely perczre beigazitotta. Ez a lövedék tett a boerok soraiban aránylag legtöbb kárt.
A 2-vel jegyzett: Vickers-Maxim gyorstüzelő ágyú robbanó golyója. A 4-es számú ugyanilyen, de tömör. A boeroknak ez volt puskáikon kívül legfélelmesebb fegyverük. 14-16 ilyen töltény van egy szalagra erősítve, melyeket aztán az ágyú gyorsan kilövöldöz, miközben a repülő golyók ilyenforma hangot adnak : pompom- pom-pom. Ezért ezeket a golyókat az angolok pompom-nak nevezték el s később maguk is használták.
A 3. számú 15 fontos tömör boer golyó, melyet a boer tüzérség leggyakrabban használt. E golyót báró Bornemisza a paardebergi boer táborban találta, midőn Kronje megadta magát.
Az alsó sorban 1., 2., 5. alatt, 5-6 fontos boer shrapnellek vannak, 4. alatt pedig egy pompom lövegnek a golyója. Mindezek a Belmont-Grasp n és Kimberley környéki csataterekről valók.
A B táblán a felső sor 2. szám alatt, valamint az alsó sor 1. alatt egy-egy pompom-töltény van a valóságban olyan nagyságnak, mint valami középszerű kukoricza-cső. Az alsó sor 2., 3. szám alatt angol tengeri ággá tölténytokok láthatók, míg a4. szám alatt a lord Dundonald-féle öszvérágyú tölténye. Öszvér-ágyúnak azért mondják ezt, mert oly könnyű, hogy az egészet egy öszvér is elbírja. Igen nagy reménységgel voltak az angolok ezen ágyú iránt, de kitűnt, hogy nem sokat ér, mert a boerok puskái jóval messzebb hordtak.
A többi, ezen táblán levő rajz, mind boer puska- és revolver-golyót ábrázol, még pedig "tilos"golyókat, a milyeneket a genfi egyezmény értelmében nem volna szabad használni.
Ilyenféle golyó sok van, de két főcsoportba oszthatjuk. Egyik a robbanók, a másik pedig a szétterülök csoportja.
A robbanó-nak a csúcsába van valami robbanó anyag beillesztve, a mint ezt a belső sor 1. sz. a. láthatjuk, a szétterűlőknek pedig vagy a nickel borítéka van meghasgatva, - mint a 3. számún, - vagy pedig a golyót képező puha ólom csak részben van nickellel burkolva, mint a 6. és 7. számuakon világosan kivehető, vagy végre a golyó hegyén kis tölcsér-forma mélyedés van s ezek a tulajdonképeni dumdumok (olvasd dömdöm). Ilyeneket látunk a felső sor 5., 7, és alsó sor 8. alatt.
S miben áll ezen "tiltott" golyók ártalmassága?
Abban, hogy míg a nickellel szabályszerűen burkolt végű golyó - felső sor 4. sz. - igen kis sebet ütve halad át a testen, addig a puha végű tiltott golyók, bármily rendszerűek legyenek is, mihelyt testet érnek, szétlapulnak szétterülnek csillagalakúra s ennélfogva iszonyú nagy sebet szakítnak, mely igen nehezén gyógyítható.
Különben a boerok efféle golyói mind angol gyártmányok, a "Hynak és Chamberlain" czég készítményei.
A C tábla 1., 3., 4. ábrái angol tengeri ágyú tölténytokok, a milyeneket ezen háborúban a szárazföldön is használtak. 2. egy teljes anqol shrapnell, a milyenről legelőbb szóltunk, 5. egy 600 fontos angol bomba csúcsa. Ezt a boerok robbantották szót, midőn Dewett Rhodeval közelében elfogott egy egész vasúti szállítmányt, s az ott talált nagy töltényeket, mint rájuk nézve hasztalant, részben felrobbantották. 6. egy angol 120 fontos "howitzer" golyó darabja Pretoriából, 7. pedig a hires liddyt bomba feneke, az ostfonteini csatatérről. Ezen a bombadarabon még most is megérzik a liddyt átható, kellemetlen szaga.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. márczius 17.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page