Normál kép: 477_572_pix_Page_41_kep_0001.jpg   Méret: 770x672 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 477_572_pix_Page_41_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1876x1637 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A 12-dik huszárezred régi parancsnokai
Csanády József ezredes (parancsnok 1808-1809). Illésy Sándor ezredes (parancsnok 1809-1815). Szerelem Antal ezredes (parancsnok 1834-1841).
Gróf Teleki Ádám ezredes (parancsnok 1841-1848). Dömötöri Német József ezredes (parancsnok 1848-1849). Gróf Zichy Albert vezérőrnagy (parancsnok 1854-1858).

Ismertető szöveg: Illéssy, a nádor-huszárok harmadik ezredese 1769-ben született Kisújszálláson. Atyja engedelmével és a szintén kun származású Mészáros ezredes (a 48-as hadügyminiszter atyja)meghívására 1785-ben egy huszárezredbe lépett sadebreczeni kollégiumtól elbúcsúzva, ezredéhez Lengyelországba ment. 1786-ban káplár lett, majd a magyar testőrséghez lépett át, de a török háború kiütésekor saját kérésére, mint hadnagy a Greven lovasezredbe lépett. Részt vett a hadjáratban s Török-Dubiczánál oly súlyos sebet kapott, hogy karját le akarták vágni, de ő nem engedte s teljesen felgyógyulva, még azon évben Laudon fővezér mellett mint szolgálattevő tiszt működött. Mint főhadnagy 1794-ben egy egész ellenséges századot fogott el. A nádor-huszárezredben annak alakításakor őrnagy, 1808-ban alezredes lett. Részt vett a lengyel hadjáratban, a drezdai és lipcsei csatákban. Vitézségéért itthon több vármegye egymásután választotta meg táblabirájává. 1830-ban altábornagy és hadosztályparancsnok lett s 64 éves korában 1832-ben halt meg Temesvárott. Szülőföldjén, Kisújszálláson temették el.Széki gróf Teleki Ádám (Kolozsvár, 1789. július 14. - Szirák, 1851. november 3.) honvéd tábornok, császári ezredes.
Iskolái befejezése után a katonai pályát választotta hivatásául. A nádor huszároknál volt ezredes, a 12. Nádor-huszárezred parancsnoka lett.
1848 nyarán honvéd tábornok, a drávai sereg főparancsnoka volt. Teleki Ádám és tisztjei kényes helyzetbe kerültek. A magyar alkotmányra tett esküjük, a magyar tisztek többségében élő hazafias szellem indokolta volna a fegyveres ellenállást, az a tény azonban, hogy a harcot lényegében császári csapatok ellen kellett volna megvívni kiút keresésére ösztönözte őket. A magyar hadsereg ezért a harcot nem vette fel, de ki sem szolgáltatta magát Jelasics csapatainak, hanem megkezdte a visszavonulást Székesfehérvár felé. A visszavonulást a magyar vezetés nem nézhette tétlenül ezért Teleki Ádámot felmentették hadsereg-parancsnoki beosztásából és az időközben új kormányt alakított Batthyány Lajos javaslatára a fővezérségre István főherceget, Magyarország nádorát kérték fel.
Mivel szeptember közepén Jelasics seregével vonakodott csatába bocsátkozni, októberben kilépett a honvédségtől. Ennek ellenére a császári haditörvényszék 1849 végén rangvesztésre ítélte.
Nőtlenül, 62 éves korában a nógrád megyei Szirákon halt meg.
(Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page