Normál kép: 177_280_pix_oldal_03_kep_0002.jpg   Méret: 770x556 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 177_280_pix_oldal_03_kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 833x601 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Henrik porosz herczeg látogatása Amerikában. - Henrik porosz herczeg és Roosevelt kisasszony a hajókeresztelése előtt.

Ismertető szöveg: A látogatás tulajdonképeni czélja, vagy talán jobban mondva ürügye az volt, hogy Vilmos császár yachtot rendelt magának Amerikában s felkérte Roosevelt Alice kisasszonyt, az Egyesült-Államok elnökének leányát, vállalná el új hajója keresztanyai tisztét. Ez alkalomra küldte el Vilmos császár az öcscsét a tengeren túlra s az amerikaiak oly lelkes ünnepléssel fogadták, a melynek zaja áthallatszott az oczeánon Európába is.
A hajó keresztelése február 25-én folyt le a New-York közelében levő Shooter Island nevű szigeten. Itt bocsátották az új yachtot vizre. Roosevelt kisasszony Henrik herczeggel egy e czélra alkalmazott korlátos deszka-folyosón a hajó oldalához ment, mögöttük Roosevelt elnök nejével, továbbá a new-yorki angol követ és Seth Low new-yorki polgármester. Roosevelt kisasszony a hajó-keresztelést nem a nálunk szokott módon végezte. Nálunk ugyanis az a szokás, hogy a keresztanya megnyom egy gombot, melyből villamos vezeték visz a pezsgős palaczkhoz, mely a nyomásra összetörik s a ki­ömlő pezsgő kereszteli meg a hajót. Ezúttal a pezsgős palaczk egy kötélen lógott le a hajó oldalához, Roosevelt kisasszony jó erősen megfogta és teljes erejével hozzávágta a hajó oldalához, hogy összetörött. A palaczk szalmaborítékban volt, hogy cserepei széjjel ne hulljanak s ezeket az ünnepély után mutogatták egy new-yorki ékszeres bolt kirakatában. A keresztelő formula, melyet a szép keresztanya mondott, ez volt: "Keresztellek téged a né­met császár nevében Meteornak."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. márczius 23.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page