Normál kép: hub1_502.416_0027e.jpg   Méret: 770x555 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: VI. Tábla: XVII. századbeli hollandi konyha az amsterdami városi múzeumban

Ismertető szöveg: " Ha ez bármi okból keresztülvihető nem volna, törekedjünk legalább arra, hogy az épület külsőleg is a tudományoknak szentelt jellegét tüntesse fel. Ez igen szerencsésen kidomborítható az által is, ha az illető épület magán hordja nemzeti vagy helyi jellegét, avagy a múzeum jellegét megadó gyűjtemény anyagához külsőleg is alkalmazkodik.
Lehetőleg kerüljük azt, hogy a vidéki múzeumok épületei külső alakjukban egyhangú egyformaságot mutassanak, amely miatt első tekintetre iskola, kórház, törvényszék, megyeház, városház, kaszárnya, casino épületek országszerte divatozó átlagos alakjuk szerint egymással bízvást összecserélhetők. Távol álljon tőlünk elitélő kritikát gyakorolni oly esetekben, amidőn még, az itt hangoztatott figyelmeztetések hiányában, az illető tényezők lelkes együttműködéssel ilyen általános jelenkori jellegű, de jellemző vonatkozással nem bíró múzeumi épületeket emeltek. Hisz a kormány is teljes mértékben elismerte az építtetők áldozatkész érdemeit, amidőn azokat hathatós hozzájárulásával segélyezte. A fejlődés, az első kezdet nehézségeit legyőzve, könnyen létesíthet ma már czélszerűbbet, jobbat, jellemzőbbet."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/16100/16140/16140.pdf)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page