Normál kép: magyar_grafika_1922_111_001resz.jpg   Méret: 682x582 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Az automatikus számozás helyes előkészítése
Oldallökés következtében működő számozószekrény hossz- és oldalnézlete.

Ismertető szöveg: "Az automatikus számozási rendszer egyik fajtája, amely a számozásnál a felülről adott nyomás által működteti a számozószekrénykéket. A számozószekrények e fajtája a számkorongok mellett egy a nyomásfelületnél valamivel magasabban elhelyezett csillaggal (Sz., No. jellel, vagy vak lemezzel) bír, mely alatt az a rugó nyert elhelyezést, mely hivatva van a számozószekrény számkorongjait működtetni, mikor a gyorssajtó nyomólapja visszafutva, a nyomóforma a cilinderrel érintkezik. A számozás ezen rendszere igen alkalmas kevesebb precizitást kívánó számozásoknál, különösen számozással egybekötött tomegmunkáknál, mikor nem játszik szerepet, hogy a szám előtt csillag (vagy más jelzés) van és mikor munkamegtakarítás érhető el azáltal, hogy akkor, midőn azt a nyomtatvány szövegszedése megengedi, a számozószekrények a szöveg közé zárva, a szovegnyomással egyidejűleg a számozást is elvégzik.
Az automatikus számozás másik rendszere az úgynevezett keretszámozókészülék segélyével történik.
E rendszer alapja ugyancsak az automatikusan mozgó számozószekrény, mely azonban már nem fölülről jövő nyomás következtében működik, hanem oldalt jövő lökés adja meg a szerkezet mozgását. Az oldalról jövő lökést egy a számozó szekrényből kiálló csap fogja föl. Hogy ez a lökés produkálható legyen, arra kulon készülék szolgál: a számozókeret.
A számozószekrényeklegsűrítettebb alkalmazási lehetősége, midőn azok teljesen osszetolatnak a keretben. Ilyenkor szem előtt tartandók a következő méretek; a számozószekrény hossza 8*5 ciceró (38 milliméter), szélessége 5*5 cic. (25 milliméter), a lökőrúd mérete a szükséges mozgási térség beszámításával, a hosszmérethez adandó 2*5 ciceró (13 milliméter) és végül az első szekrény távolsági elhelyezhetőségének mérete annak a magasságához adandó 2 ciceró (9 milliméter) térző, mely a keret és az első számozószekrény közt helyeztetik el. (1. ábra.)
A leggyakoribb hiba, mely a számozás síma lebonyolítását akadályozza, hogy a szelvényutalvány számainak helye nem esik egy vonalba a szelvényoszlop számainak szánt hellyel és nincs mód arra, - helyszűke miatt - egy másik szekrény tartó sín iktattassék közbe. (2. és 3. ábra. )
Nem szabad tehát az értékpapírnyomásánál figyelmen kívül hagyni: 1. hogy a számozószekrények részére kellő hely hagyassék. 2. hogy a számhelyek egyvonalban legyenek (4. ábra), vagy ha ezt a munka természete kizárja, úgy az egységes, vonaltól eltérő számhelynek is annyi hely adassék a közrefogó számoszlopok közt, amennyit egy -egy számoszlop közként megkíván."
(Forrás: Magyar Grafika, 1922. április)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page