Normál kép: fff5618.jpg   Méret: 503x719 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gróf Széchényi Ferencz és fiainak imádsága

Ismertető szöveg: "A hálaima, mely Széchényi Ferencz és gyermekei nevében van tartva s minden valószinüség szerint magától Széchényi Ferencztől származik, a következő megható szavakban tolmácsolja a család köszönetét a Gondviselés iránt, mely oly páratlan jóságú hitvessel és anyával ajándékozta meg őket:
"Örök mindenható felséges Ur Isten, kit nem tsak a megfoghatatlansága, tulajdonsága és örökkévalósága miatt, hanem abban a porban is, mellyet teremtett, de főképpen a maga képére felmagasztaltatott emberben alázatossággal, szeretettel és hálaadó szivvel tsudálnom, ditsérnem és imádnom kell, Neked köszönöm, hogy engemet is méltatlan létemre nem tsak e porból halhatatlan emberi méltóságra felemeltél, hanem még egy ollyan hitvessel (anyával), segítő társsal és barátnéval is e földön megáldani méltoztattál, kinek társaságában ezen aggodás, szenvedés és gyarloság völgyében vigan vándorolhattam, az ő hozzád viseltető buzgó szeretetéhez magamét kapcsolhattam, vele együtt kezeimet a hálaadásra fel emelhettem, tőle betegségeimben ápolgattatván, kötelességeim gyakorlásában erősíttetvén és általa a jóságos tselekedetekben segíttetvén, őtet nem külömben mint egy tőled vezérlésemre rendeltt őrző angyalt tekénthettem és tisztelhettem. - Oh Uram, nagy, véghetetlen nagy vala ezen ajándékod azon sok rosszért, mellyel én háláadatlan neked azt viszontagoltam. - De Te az igaz töredelmes szívet meg nem veted, melly a maga méltatlanságát érzi és azért szined előtt a bűnös bátran megjelenhet, hozzád kegyelemért follyamodhat, Téged kérhet, és a Te irgalmasságodtol, melly a világ minden bűneinél nagyobb, minden jot reménlhet. ..."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/05400/05481/html/06.htm#449)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page