Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 815
Az 1848-iki országgyűlés megnyitása Budapesten 
http://dka.oszk.hu/089100/089185
Áldott pihenés 
http://dka.oszk.hu/109400/109412
Amaz ismeretes csárdában 
http://dka.oszk.hu/108900/108915
Bárczy István, Budapest székesfőváros új főpolgármestere 
http://dka.oszk.hu/093000/093035
Báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter arczképei 
1854. évből
http://dka.oszk.hu/064900/064959
Báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter arczképei 
1878. évből. 1868. évből. 1883. évből. Mint ezredtulajdonos (1887)
http://dka.oszk.hu/064900/064960
Báró Fejérváry Géza ifjukori arczképe 1846. évből 
1846. évből
http://dka.oszk.hu/064900/064961
Báró Kőnig Károly családja körében Tahi-Tótfalusi nyaralójából 
A középen báró Kőnig Károly, mellette balról neje s leánya Alexandrine bárónő, tőle jobbról másik leánya, Éva bárónő
http://dka.oszk.hu/067900/067952
Báró Rosner Ervin 
http://dka.oszk.hu/067500/067506
Báró Wlassics Gyula, a főrendiház új elnöke 
http://dka.oszk.hu/093200/093224
Beöthy Ákos 
http://dka.oszk.hu/068200/068212
Budapest székesfőváros újjáalakított tanácsának tagjai 
http://dka.oszk.hu/084500/084555
A budapesti képviselőválasztások 
A szavazók a folyosón várják a bebocsájtást
http://dka.oszk.hu/093900/093978
A budapesti képviselőválasztások 
Szavazó-helyiség az egyetemen
http://dka.oszk.hu/093900/093979
A budapesti képviselőválasztások 
Egy lipótvárosi választási helyiség előtt
http://dka.oszk.hu/093900/093980
A budapesti képviselőválasztások 
Egy szavazatszedő küldöttség
http://dka.oszk.hu/093900/093981
A budapesti képviselőválasztások 
A hol Tauffer és Pető mérkőztek
http://dka.oszk.hu/093900/093982
A budapesti képviselőválasztások 
A Vázsonyi kerületéből
http://dka.oszk.hu/093900/093983
Budavár ostroma 1896-ban 
http://dka.oszk.hu/106600/106695
A bus vitézek 
http://dka.oszk.hu/108900/108964
Csoportosulás a képviselőház előtt a szeptember 30-diki ülés ideje alatt 
http://dka.oszk.hu/067300/067336
Dániel ur forgásai 
Országgyülési karczolat
http://dka.oszk.hu/109200/109281
A debreczeni kollegium oratoriuma, a hol 1849-ben az országgyűlés ülésezett 
http://dka.oszk.hu/070900/070971
A derűs exhonatya Gabányi Miklós 
http://dka.oszk.hu/103700/103716
Dessewffy Antal kir. tanácsos, temesi alispán, aradi váltótörvényszéki elnök 
(1788-1843)
http://dka.oszk.hu/067000/067032
A díszláda, melyben Wekerle miniszterelnöknek Budapest díszpolgári oklevelét átnyújtották 
http://dka.oszk.hu/089700/089728
Dr. Sélley Sándor 
http://dka.oszk.hu/065100/065148
A Dunafürdőben 
http://dka.oszk.hu/108900/108962
Ecce homo 
http://dka.oszk.hu/109100/109143
Egy vidéki küldöttség megérkezése az Országházhoz 
http://dka.oszk.hu/066900/066912
Eötvös Károly 
http://dka.oszk.hu/055200/055259
Epizód a korzói konvent 
http://dka.oszk.hu/103700/103719
Az esztergomi küldöttség megérkezése az Országház felé 
http://dka.oszk.hu/066900/066944
Ex cathedra 
http://dka.oszk.hu/107700/107727
Az ezredévi kiállítás elnökei és tisztikara 
http://dka.oszk.hu/061400/061495
Az ezredévi kiállítás elnökei és tisztikara 
http://dka.oszk.hu/061400/061496
A falu-szövetség balatonfüredi ünnepéről 
Rubinek Gyula kereskedelmi miniszter és a falu-szövetség képviselőit fogadják Balatonfüreden
http://dka.oszk.hu/094100/094196
A falu-szövetség balatonfüredi ünnepéről 
Rubinek minisztert és kiséretét magyar ruhás lányok vezetik a faluban
http://dka.oszk.hu/094100/094197
A falu-szövetség zászlóbontása Csongrádon 
Rubinek Gyula fogadtatása Csongrádon, a faluszövetség zászlóbontása alkalmával
http://dka.oszk.hu/094200/094257
A falu-szövetség zászlóbontása Csongrádon 
Rubinek kereskedelmi miniszter és Sokorópátkai kisgazdaminiszter magyar ruhás lányokkal
http://dka.oszk.hu/094200/094258
A "fekete gróf" és kísérete 
http://dka.oszk.hu/103700/103718
Felsőházi reform 
Pártos Gyula ur terve szerint
http://dka.oszk.hu/109100/109133
A forradalom Budapest utczáin, október 31-én 
Katona-őrség gépfegyverekkel a Kossuth Lajos-utcza torkolatánál
http://dka.oszk.hu/093400/093480
A forradalom Budapest utczáin, október 31-én 
Teherautón érkező katonák a Nemzeti Tanács szolgálatában
http://dka.oszk.hu/093400/093481
A forradalom Budapest utczáin, október 31-én 
A néptömeg az Astoria-szálloda előtt, a hol a katona-tanács helyisége volt
http://dka.oszk.hu/093400/093482
A forradalom Budapest utczáin, október 31-én 
A néptömeg a Rákóczi-út elején
http://dka.oszk.hu/093400/093483
A forradalom Budapest utczáin, október 31-én 
A Nemzeti Tanács katonái a Vilmos-császár úton
http://dka.oszk.hu/093400/093484
A forradalom Budapest utczáin, október 31-én 
A Kossuth Lajos-utcza reggel
http://dka.oszk.hu/093400/093485
A forradalom Budapest utczáin, október 31-én 
A katonaőrség az Astoria-szálloda előtt
http://dka.oszk.hu/093400/093486
A forradalom Budapest utczáin, október 31-én 
Linder hadügyminiszter beszédet mond a tisztekhez
http://dka.oszk.hu/093400/093487
A földmüves szövetség zászlóbontása a Jászságban 
Jászsági kisgazdák
http://dka.oszk.hu/094300/094381
A földmüves szövetség zászlóbontása a Jászságban 
Népgyűlés Jászszentgyörgyön
http://dka.oszk.hu/094300/094382
A főrendiház új tagjai 
Czorda Bódog
http://dka.oszk.hu/065900/065971
A franczia miniszterium uj tagjai 
Sarrien, belügyminiszter
http://dka.oszk.hu/057400/057474
A franczia miniszterium uj tagjai 
Aube tengernagy, tengerészeti miniszter
http://dka.oszk.hu/057400/057475
Ghyczy Kálmán 
http://dka.oszk.hu/044300/044381
Gróf Andrássy Gyula 
http://dka.oszk.hu/044300/044371
Gróf Andrássy Gyula fogadtatása Miskolczon 
http://dka.oszk.hu/094400/094466
Gróf Apponyi Albert és családja budavári palotája kertjében 
http://dka.oszk.hu/094400/094456
Gróf Apponyi Albert hetvenötödik születésnapjának ünnepe 
A főváros díszkocsija
http://dka.oszk.hu/094400/094471
Gróf Apponyi Albert hetvenötödik születésnapjának ünnepe 
A kormányzó és gróf Apponyi ellépnek a díszszázad előtt
http://dka.oszk.hu/094400/094472
Gróf Apponyi Albert hetvenötödik születésnapjának ünnepe 
A herczegprímás eltávozik a Bazilikából
http://dka.oszk.hu/094400/094473
Gróf Apponyi Albert hetvenötödik születésnapjának ünnepe 
A kormányzó gróf Apponyival a Bazilika előtt
http://dka.oszk.hu/094400/094474
Gróf Bethlen István miniszterelnök látogatása Pécsett 
A miniszterelnök gróf Zichy Gyula püspökkel a vártemplom udvarán
http://dka.oszk.hu/094600/094653
Gróf Csáky Imre külügyminiszter és Meskó Zoltán belügyi államtitkár a pártkörben 
http://dka.oszk.hu/094200/094260
Gróf Ráday Gedeon 
http://dka.oszk.hu/065100/065198
Gróf Széchenyi István halálának ötvenedik évfordulója 
A családtagok, az egyetemi tanács és egyéb küldöttségek az ünnepen
http://dka.oszk.hu/081000/081018
Gróf Széchenyi István halálának ötvenedik évfordulója 
Ünneplő közönség a szobor körül
http://dka.oszk.hu/081000/081016
Gróf Széchenyi Manó, a király oldala melletti miniszter 
Fénykép után
http://dka.oszk.hu/040000/040058
Gróf Teleki Pál miniszterelnök fogadtatása a szegedi pályaudvaron 
http://dka.oszk.hu/094200/094247
Gróf Teleki Pál Vass József közélelmezési miniszterrel, Aigner Károly szegedi főispánnal és Kelemen Béla ny. miniszterrel beszámoló beszéde tartására megy 
http://dka.oszk.hu/094200/094248
Gróf Tisza István Aradon 
A "Fehér kereszt" szálloda, a hol a pártgyűlést tartották
http://dka.oszk.hu/080900/080944
Gróf Tisza István Aradon 
A közönség a "Fehér kereszt" szállodához vezető utczában
http://dka.oszk.hu/080900/080943
Gróf Zichy Ágost 
http://dka.oszk.hu/083800/083853
Gróf Zichy János, az új vallás- és közoktatásügyi miniszter 
http://dka.oszk.hu/080900/080917
Gróf Zichy Jenő síremléke a kerepesi-út temetőben 
http://dka.oszk.hu/080100/080125
Grünwald Béla 
http://dka.oszk.hu/060100/060160
Grünwald Béla 
http://dka.oszk.hu/103100/103122
Gulner Gyula bevonulása Kecskemétre, főispáni beiktatásakor 
http://dka.oszk.hu/070000/070072
A gyászoló Italia és Hungaria 
A turini "Il Fischietto" czimű lap rajza
http://dka.oszk.hu/089200/089208
Hajnik Pál 
http://dka.oszk.hu/044300/044331
Haller István közoktatásügyi miniszter Nógrádban 
A miniszter megérkezése Szirákra
http://dka.oszk.hu/094200/094220
Haller István közoktatásügyi miniszter Nógrádban 
Fogadtatás Bujákon
http://dka.oszk.hu/094200/094221
A harmadik gyerek után 
http://dka.oszk.hu/073900/073958
A Hazaffy 
http://dka.oszk.hu/109700/109726
Házszabály-reform 
http://dka.oszk.hu/109200/109257
Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter alföldi útjából 
A szentesi népgyűlésen. A hódmezővásárhelyi népgyűlésen
http://dka.oszk.hu/094700/094713
A hét kurucz 
Az a hét függetlenségi képviselő, a kik nem vettek részt az 1867-iki koronázáson, hanem kimentek előle Czinkotára
http://dka.oszk.hu/085800/085878
Fekist: Hock János (1859-1936) katolikus plébános, politikus és író emléktáblája 
http://dka.oszk.hu/028500/028587
Hodossy Imre síremléke a kerepesi-úti temetőben 
http://dka.oszk.hu/080100/080123
Honatyák a Kossuth Lajos-utcai korzón 
Markos Gyula, Somogyi Aladár és Zlinszky István
http://dka.oszk.hu/103700/103712
Horthy Miklós kormányzó kiséretével a Váralja-utczán át a Vérmezőre lovagol 
http://dka.oszk.hu/094200/094259
A hosszúpályi kerület küldöttsége felajánlja Beöthy László kereskedelmi miniszternek a jelöltséget 
http://dka.oszk.hu/084400/084499
Idősb báró Wesselényi Miklós 
http://dka.oszk.hu/087800/087835
Idősb Szögyény-Marich László 
A 40-es évekből való festmény után
http://dka.oszk.hu/066600/066682
Idősb Szögyény-Marich László 
Koller utódai fényképe a 80-es évektől
http://dka.oszk.hu/066600/066683
Jekelfalussy Lajos, az új honvédelmi miniszter 
http://dka.oszk.hu/070000/070008
A junius 28-iki aradi képviselőválasztás 
A Városháza, a hol a választási helyiség volt
http://dka.oszk.hu/085900/085999
A junius 28-iki aradi képviselőválasztás 
Várakozó szavazók az esőben
http://dka.oszk.hu/086000/086000
A junius 28-iki aradi képviselőválasztás 
A függetlenségi párt tanyája
http://dka.oszk.hu/086000/086001
  1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-815