Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 95
Az 1. hadosztály parancsnokságának 1. számú parancsa 
http://dka.oszk.hu/000300/000373
A 101. vadászrepülő-ezred bevetési könyve 
http://dka.oszk.hu/000300/000370
XVI. Lajos levele II. Frigyes Vilmoshoz. Kelt Párisban, 1791. decz 3. 
A berlini titkos állami levéltárban. A borítékon: Á Monsieur mon Frere le Roy de Prusse
http://dka.oszk.hu/003800/003833
II. Frigyes császár oklevele a brémai dominikánusok részére 
http://dka.oszk.hu/003500/003575
II. Rákóczi Ferenc erdélyi edictuma és regulamentuma 
http://dka.oszk.hu/000300/000318
Arab útlevél töredéke 750-ből 
http://dka.oszk.hu/003500/003530
Bakócz Tamás gradualéjának cimlapja 
http://dka.oszk.hu/000500/000529
Belgrád várának képekkel illusztrált leírása 
http://dka.oszk.hu/000300/000319
Bereg vármegye ajánlása Görgei Artúr felvételére a testőrséghez 
http://dka.oszk.hu/000300/000334
A Budai krónika utolsó lapja. Az első magyarországi nyomdatermék 
http://dka.oszk.hu/065300/065343
A császári haderő hadrendje Magyarországon 
http://dka.oszk.hu/000300/000313
Egy Attavantes által festett Korvin-kodexnek kisebbitett czimlapja 
http://dka.oszk.hu/065300/065345
Egy lap hasonmása Gergely toursi püspöknek a VII. század második felében keletkezett művéből, mely a frankok történetéről szól 
http://dka.oszk.hu/003500/003522
Eine Mahnung der Christenheit wider die Türken cz. munka első oldalának hasonmása 
http://dka.oszk.hu/003600/003657
Einhard «Vita Karoli Imperatoris» bécsi codexe két lapjának hasonmása 
http://dka.oszk.hu/003400/003499
Előszó Szt. Hieronymushoz 
http://dka.oszk.hu/000500/000569
Eyn manug d'cristeheit widd' die Durke. Gutenberg által 1454-ben Mainzban nyomott füzet czimlapja 
http://dka.oszk.hu/065300/065342
Ezüst Vitézségi Érdemérem képe, leírása és adományozásának rendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000328
A General Commando megküldi alárendeltjeinek három, gyújtogatással vádolt csavargó leány körözését és egyikük Nagyváradon felvett magyar nyelvű tanúvallomását 
http://dka.oszk.hu/000300/000326
Glagolita-emlék 
http://dka.oszk.hu/000500/000525
Gutenberg Catholiconjának colophonja 
http://dka.oszk.hu/065300/065340
Gyorsírási rendszerek 
http://dka.oszk.hu/000500/000531
A Hadimúzeum és a Hadilevéltár újbóli felépítése 
http://dka.oszk.hu/000300/000374
Hadtestparancsnoki dicséret 
http://dka.oszk.hu/000300/000368
Halotti Beszéd 
http://dka.oszk.hu/000500/000535
Hasonmások Kinizsy Pálné imádságoskönyvéből 
http://dka.oszk.hu/000400/000476
A Honvéd Főparancsnokság körlevele a szarajevói merényletről 
http://dka.oszk.hu/000300/000351
A honvédelmi miniszter körlevele: a stockholmi olimpián a m. kir. honvéd és csendőr tisztek részt vehetnek 
http://dka.oszk.hu/000300/000349
Hősi halált halt bajtárs özvegyének írt levél 
http://dka.oszk.hu/000300/000355
Itáliában a franciák ellen harcoló osztrák csapat hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000331
Jámbor Lajos Wormsban 833. junius 1-én kelt oklevelének hasonmása 
http://dka.oszk.hu/003500/003520
Károly főherceg főparancsnok felhívása - hadparancsa - a haza védelmére 
http://dka.oszk.hu/000300/000329
Katonai azonossági jegy ("dögcédula") 
http://dka.oszk.hu/000300/000352
Katonai körözőlevél 
http://dka.oszk.hu/000300/000327
Katonai okmány, majdnem eredeti nagyságban 
München, királyi antiquarium
http://dka.oszk.hu/003400/003406
Királyi meghivó az 1825-iki országgyülésre 
Eredetije a M. N. Múzeum levéltárában
http://dka.oszk.hu/003800/003890
A koronázás alkalmából kiadott levelezőlap az uralkodó pár saját kezű aláírásával 
http://dka.oszk.hu/000300/000356
Kossuth Lajos levele Görgei Artúrhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000338
Kossuth Lajos temetése Budapesten 
http://dka.oszk.hu/000300/000346
A legfelsőbb elhatározások Királyi Könyve 
http://dka.oszk.hu/000300/000342
A m. kir. 18. soproni honvéd gyalogezred jelentése az ezredzenekar szervezéséről 
http://dka.oszk.hu/000300/000347
A m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000350
A magna charta alapjáúl szolgáló 1215-iki törvényczikkek hasonmása 
http://dka.oszk.hu/003500/003582
A Magyar Hadügyminisztérium 2669/eln.-1919. számú rendelete az önkéntes hadsereg felállításáról 
A hadsereg hadrendje
http://dka.oszk.hu/000300/000363
A Magyar Köztársaság katonai esküje 
http://dka.oszk.hu/000300/000361
A Magyar Vörös Hadsereg parancsnokság 530/51. hdm. számú irata: a Vörös Hadsereg hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000364
Mária Terézia levele vejéhez: Albert tescheni herczeghez, a Bánság visszacsatolása ügyében 
http://dka.oszk.hu/005500/005512
A Mária Terézia-féle urbárium első lapja 
http://dka.oszk.hu/005500/005505
Mauricius császár papyrusra írt oklevelének hasonmása 
http://dka.oszk.hu/003500/003528
Nagy Károly 772. julius 5-én kelt oltalomlevele Arnaldus pap részére 
http://dka.oszk.hu/003500/003518
Nagy Károly capituláréi 
http://dka.oszk.hu/003500/003516
A nagyszebeni hadbíróság felterjeszti Dobokai József körözését és személyleírását a General Commandonak 
http://dka.oszk.hu/000300/000335
Napló a császári hadsereg Bádeni Lajos vezette 1691. évi hadjáratáról 
http://dka.oszk.hu/000300/000312
Napoleon császár proklamácziója a magyarokhoz 
http://dka.oszk.hu/005500/005543
Napoleon levele St. Cyr marsallhoz. Kelt Goerlitzben 1813. augusztus 23 
Eredeti nagyság
http://dka.oszk.hu/003800/003870
Parancskönyv. Benne: a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár szervezetére vonatkozó parancs 
http://dka.oszk.hu/000300/000362
A "Ratio Educationis" bevezető sorai 
http://dka.oszk.hu/005500/005508
Részlet Gutenberg 42 soros bibliájának első lapjáról (kisebbitve) 
http://dka.oszk.hu/065300/065339
Részlet Schöffer 1462-iki Mainzi bibliá-jának első oldalából 
http://dka.oszk.hu/065300/065344
SAS behívó 
http://dka.oszk.hu/000300/000367
Schöffer kézirása, melyben kijelenti, hogy az előbbi bibliát is ő másolta le. Páris 1449. 
http://dka.oszk.hu/065300/065341
Szabadság-igazolvány 
http://dka.oszk.hu/000300/000360
A tábori püspökségek felállítására vonatkozó értekezlet 
http://dka.oszk.hu/000300/000365
Teljesítményi jelvények 
http://dka.oszk.hu/000300/000369
Theophrastus L. Corvin-kódexének címlapja 
http://dka.oszk.hu/000500/000572
Tiszti parancs 
http://dka.oszk.hu/000300/000345
Töredékek Justinianus Pandectáiból. Eredeti nagyságban 
http://dka.oszk.hu/003500/003526
Az Udvari Haditanács bemutatja a General Commandonak az oláh hercegség Porta által engedélyezett zászlajának mintáját 
http://dka.oszk.hu/000300/000333
Az Udvari Haditanács bemutatja gróf Pálffy János nádornak a tábori gyalogsági csapatjelvényt és zászlómintát 
http://dka.oszk.hu/000300/000320
Az Udvari Haditanács közli Mária Terézia rendeletét gróf Pálffy Lipót tábornaggyal, a budai főhadparancsnokság ügyvezetőjével az 1762. július 1-től érvényben lévő 5, 10, 25, 50, 100 forintos bankjegyekről, mellékelve azok képeit 
http://dka.oszk.hu/000300/000323
Az Udvari Haditanács megküldi a General Commandonak a pármai Szt. György-rend keresztje 3 fokozatának rajzait 
http://dka.oszk.hu/000300/000332
Az újjáalakult Magyar Honvédelmi Minisztérium első ügyirata 
A hadsereg felállításával kapcsolatos kérelme a SZEB megbízottjához, Szuszajkov vezérezredeshez
http://dka.oszk.hu/000300/000371
Az újonnan felállított hadsereg 6. hadosztályának első parancsa: felhívás a német fasizmus elleni harcra 
http://dka.oszk.hu/000300/000372
Üdvözlő táviratok József főherceg névnapjára 
http://dka.oszk.hu/000300/000354
A "Virágos Budapest" bizottságnak a m. kir. főparancsnoksághoz intézett levele 
http://dka.oszk.hu/000300/000348
Zászló átadása, illetve cseréje a gyalogezredeknél 
http://dka.oszk.hu/000300/000366
Andrássy Gyula: Honvédtiszti kinevezés Andrássy Gyula saját kezű aláírásával 
http://dka.oszk.hu/000300/000344
Apafi Mihály: Apafi Mihály pátense 
http://dka.oszk.hu/000300/000310
Basta, Giorgio: Basta György levele Belső-Szolnok vármegyéhez 
http://dka.oszk.hu/000300/000307
Bem József: Bem Józsefnek, az erdélyi hadsereg főparancsnokának nyílt rendelete 
http://dka.oszk.hu/000300/000337
Béri Balogh Ádám: Béri Balogh Ádám levele Károlyi Sándorhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000315
Bethlen Gábor: Bethlen Gábor levele Lippa város lakosaihoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000308
Csány László: Csány László főkormánybiztos hirdetménye a magyar hölgyekhez kötözőszerek gyűjtésére 
http://dka.oszk.hu/000300/000336
Dobó István: Dobó István egri várkapitány jelentése I. Ferdinándnak 
http://dka.oszk.hu/000300/000302
Ferdinánd : I. Ferdinánd levele Balassa Jánosnak 
http://dka.oszk.hu/000300/000304
Heránt Péter, Szántó János: Heránt Péter és Szántó János pápai hadnagyok segélykérő levele Gall Ádám győri kapitányhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000305
Horwatinowyth Bertalan: Horwatinowyth (Bertalan) kapitány levele Teuffel Erasmusnak és Thurzó Ferencnek 
http://dka.oszk.hu/000300/000303
Jurisics Miklós: Jurisics Miklós jelentése I. Ferdinándnak a dunántúli helyzetről 
http://dka.oszk.hu/000300/000301
Lórántffy Zsuzsanna: Lórántffy Zsuzsanna levele Dániel Jánoshoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000309
Losonczy Anna: Losonczy Anna levele az egri katonákhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000306
Mária Terézia (Magyarország: királynő): Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített kinevezési okmány Hadik András cs. kir. tábornoki előléptetéséről 
http://dka.oszk.hu/000300/000321
Mária Terézia (Magyarország: királynő): Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített pátense a rokkantak ellátásáról 
http://dka.oszk.hu/000300/000322
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II.: II. Rákóczi Ferenc várvédelmi utasítása Dessőffy Ferenc eperjesi kapitány részére 
http://dka.oszk.hu/000300/000316
Spiega, Lukas Georg: Lukas Georg Spiega hadmérnök rajzai a tokaji várról 
http://dka.oszk.hu/000300/000311
Teleki Mihály: Teleki Mihály pátense a háromszéki tisztviselőknek a puskaporgyártáshoz szükséges eszközök beszerzésére 
http://dka.oszk.hu/000300/000317