Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 298
Hadtestparancsnoki dicséret 
http://dka.oszk.hu/000300/000368
Halottak emléke 
http://dka.oszk.hu/056700/056728
Halottak emléke 
http://dka.oszk.hu/056700/056730
Harden Maximilian 
http://dka.oszk.hu/068200/068282
Heltai Jenő 
http://dka.oszk.hu/040400/040442
Herczeg Ferenc 
http://dka.oszk.hu/032800/032840
A Honvéd Főparancsnokság körlevele a szarajevói merényletről 
http://dka.oszk.hu/000300/000351
A honvédelmi miniszter körlevele: a stockholmi olimpián a m. kir. honvéd és csendőr tisztek részt vehetnek 
http://dka.oszk.hu/000300/000349
Hősi halált halt bajtárs özvegyének írt levél 
http://dka.oszk.hu/000300/000355
A Hunyadiak czímerlevele a bővített czímerrel 
http://dka.oszk.hu/003600/003666
Hűbéradományozó oklevél 1282-ből 
http://dka.oszk.hu/031800/031860
Ideális rajzolatja a kolozsvári szántással, vetéssel, széna csinálással s marhatartással használható határnak 
http://dka.oszk.hu/012900/012945
Ideális rajzolatja a kolozsvári szántással, vetéssel, széna csinálással s marhatartással használható határnak 
http://dka.oszk.hu/012900/012948
Ideális rajzolatja a kolozsvári szántással, vetéssel, széna csinálással s marhatartással használható határnak 
http://dka.oszk.hu/012900/012949
Ignotus 
http://dka.oszk.hu/040400/040443
II. Mátyás levele 
http://dka.oszk.hu/032000/032009
III. Béla 1195. évi oklevelének kezdete 
http://dka.oszk.hu/031900/031950
Illésházy István aláírása 
http://dka.oszk.hu/087700/087743
Itáliában a franciák ellen harcoló osztrák csapat hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000331
IV. Béla 1258. évi oklevelének kezdete 
http://dka.oszk.hu/031900/031955
IV. László 1274. évi oklevelének kezdete 
http://dka.oszk.hu/031900/031957
Izabella királyné névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031996
János király névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031993
Jókai Mór 
http://dka.oszk.hu/032800/032848
Kaffka Margit 
http://dka.oszk.hu/032800/032841
Karinthy Frigyes 
http://dka.oszk.hu/032800/032859
Károly főherceg főparancsnok felhívása - hadparancsa - a haza védelmére 
http://dka.oszk.hu/000300/000329
Károlyi Árpád 
"A magyar nemzet története" szerkesztői és írói
http://dka.oszk.hu/038000/038008
Károlyi Sándor és Pálffy János névaláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032031
Katonai azonossági jegy ("dögcédula") 
http://dka.oszk.hu/000300/000352
Katonai körözőlevél 
http://dka.oszk.hu/000300/000327
Kemény Simon 
http://dka.oszk.hu/032800/032849
Keresztessy komáromi "Geleitschein"-ja 
http://dka.oszk.hu/035800/035856
A koronázás alkalmából kiadott levelezőlap az uralkodó pár saját kezű aláírásával 
http://dka.oszk.hu/000300/000356
Korvin János pecsétje és aláírása 
http://dka.oszk.hu/040800/040897
Kossuth Lajos levele Görgei Artúrhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000338
Kossuth Lajos temetése Budapesten 
http://dka.oszk.hu/000300/000346
tisist66: Kossuth levele Damianics tábornoknak 
http://dka.oszk.hu/043800/043836
Kosztolányi Dezső 
http://dka.oszk.hu/032800/032842
Körmöcz 
IV. Béla oklevele 1263-ból
http://dka.oszk.hu/027100/027107
Krúdy Gyula 
http://dka.oszk.hu/040400/040445
Különböző tábori levelezőlapok, egyik nyírfakéregből készített lap 
http://dka.oszk.hu/000300/000358
Laczkó Géza 
http://dka.oszk.hu/032800/032850
Lajos bajor király törvénykönyvének első lapja, 1346 
http://dka.oszk.hu/003500/003588
Lakatos László 
http://dka.oszk.hu/032800/032860
A legfelsőbb elhatározások Királyi Könyve 
http://dka.oszk.hu/000300/000342
A legrégibb teljes czímeradomány az 1398-ik évből 
http://dka.oszk.hu/055600/055607
A leleszi konvent 
http://dka.oszk.hu/044200/044266
Lengyel Menyhért 
http://dka.oszk.hu/040400/040444
A m. kir. 18. soproni honvéd gyalogezred jelentése az ezredzenekar szervezéséről 
http://dka.oszk.hu/000300/000347
A m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000350
A m. kir. 30. honvéd pótzászlóalj 365. ünnepi napiparancsa a koronázás tiszteletére az uralkodó pár fényképével 
http://dka.oszk.hu/000300/000357
A magna charta alapjáúl szolgáló 1215-iki törvényczikkek hasonmása 
http://dka.oszk.hu/003500/003582
A magyar főurak esküje 
http://dka.oszk.hu/087600/087691
A magyar főurak esküje Szerémy György emlékirata szerint 
http://dka.oszk.hu/040800/040896
A Magyar Hadügyminisztérium 2669/eln.-1919. számú rendelete az önkéntes hadsereg felállításáról 
A hadsereg hadrendje
http://dka.oszk.hu/000300/000363
A Magyar Köztársaság katonai esküje 
http://dka.oszk.hu/000300/000361
A Magyar Vörös Hadsereg parancsnokság 530/51. hdm. számú irata: a Vörös Hadsereg hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000364
Mária királyné névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031985
Mária Terézia arczképe és névaláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032038
Mária Terézia kézírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031904
Mátyás egy oklevelének kezdete 
http://dka.oszk.hu/031900/031972
Mátyás főherceg levele Illésházyhoz 
http://dka.oszk.hu/087700/087750
Mátyás jajczai levelének záradéka 
http://dka.oszk.hu/040800/040864
Mátyás király aláirása 
http://dka.oszk.hu/040900/040943
A Mátyás-ház tulajdonosainak leszármazása 
http://dka.oszk.hu/040900/040942
Mednyánszky László 
http://dka.oszk.hu/105000/105033
Miklós Jenő 
http://dka.oszk.hu/040400/040446
Mikszáth Kálmán 
http://dka.oszk.hu/032800/032843
Molnár Ferenc 
http://dka.oszk.hu/040400/040450
Móricz Zsigmond 
http://dka.oszk.hu/040400/040447
Murai Károly 
http://dka.oszk.hu/032800/032861
Nagy Lajos egyik oklevelének kezdete 
http://dka.oszk.hu/031900/031963
Nagy Lajos szabadalomlevele 1347-ből 
(A kassai városi levéltárban őrzött eredeti után)
http://dka.oszk.hu/026500/026564
A nagyszebeni hadbíróság felterjeszti Dobokai József körözését és személyleírását a General Commandonak 
http://dka.oszk.hu/000300/000335
Napló a császári hadsereg Bádeni Lajos vezette 1691. évi hadjáratáról 
http://dka.oszk.hu/000300/000312
Bonaparte Napóleon: Napóleon kiáltványa a magyar nemzethez 
http://dka.oszk.hu/000300/000330
Napoleon levele St. Cyr marsallhoz. Kelt Goerlitzben 1813. augusztus 23 
Eredeti nagyság
http://dka.oszk.hu/003800/003870
Nápolyi László névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031969
Neufeld Samu 
http://dka.oszk.hu/052000/052024
Ocskay László felfogott levele 1709. szeptember 28. báró Ebergényihez 
(Eredetije Thaly Kálmán gyűjteményében)
http://dka.oszk.hu/045600/045613
Ocskay László levele a fejedelemhez, Éleskő várából, 1705. 
(Eredetije Thaly Kálmán gyűjteményében)
http://dka.oszk.hu/045600/045610
Ocskay László póstapecsétje 1708. jun. 13. Trebetéről 
(Eredetije Thaly Kálmán gyűjteményében)
http://dka.oszk.hu/045600/045611
Ocskay Sándor sajátkezű levele 
(Eredetije Thaly Kálmán gyűjteményében)
http://dka.oszk.hu/045600/045615
Ocskay utolsó levele Becsényihez, 1708. augusztus 26. kívül Bercsényi sajátkezű rájegyzésével 
(Eredetije Thaly Kálmán gyűjteményében)
http://dka.oszk.hu/045600/045612
Oláh Gábor 
http://dka.oszk.hu/032800/032851
Pakots József 
http://dka.oszk.hu/032800/032868
Parancskönyv. Benne: a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár szervezetére vonatkozó parancs 
http://dka.oszk.hu/000300/000362
Pázmány Péter névaláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032011
A pozsonyi tábori hadbiztosság megküldi a General Commandonak a gyalogsági kaszárnya céljaira kisajátított pozsonyi volt jezsuita iskolaépület tervrajzait 
http://dka.oszk.hu/000300/000325
Puhalló Pál táborszernagy, az I. hadsereg parancsnoka 
http://dka.oszk.hu/068200/068290
Révész Béla 
http://dka.oszk.hu/032800/032852
Róbert Károly király 1335. évi oklevelének kezdete 
http://dka.oszk.hu/031900/031961
Rupp Jakab 
http://dka.oszk.hu/053400/053476
Sarkotics Iván tábornok, Bosznia-Hercegovina kormányzója 
http://dka.oszk.hu/068200/068291
SAS behívó 
http://dka.oszk.hu/000300/000367
Schönherr Gyula 
"A magyar nemzet története" szerkesztői és írói
http://dka.oszk.hu/038000/038015
Seilern Crescentie grófnő levele Széchenyi Istvánhoz menyasszony korában 
A M. N. Múzeumban
http://dka.oszk.hu/003800/003891
Sienkiewicz Henrik lengyel regényíró 
http://dka.oszk.hu/068200/068283
Somlyó Zoltán 
http://dka.oszk.hu/032800/032862
1-100    101-200    201-298