Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 1090
Háborús élet 
Könnyű sebesültek
http://dka.oszk.hu/088600/088602
Háborús élet 
Egy kis útravaló
http://dka.oszk.hu/088600/088603
Háborús képek 
http://dka.oszk.hu/085300/085332
Háborús mozgalmak Budapesten 
http://dka.oszk.hu/088500/088585
A háborús országokból 
Katonaság Konstantinápoly utczáin
http://dka.oszk.hu/085300/085362
A háborús országokból 
Katonaság Konstantinápoly utczáin
http://dka.oszk.hu/085300/085361
A háborús országokból 
Savoff, a bolgár hadsereg fővezére
http://dka.oszk.hu/085300/085366
Hadffy Imre altábornagy 
http://dka.oszk.hu/068500/068543
Hadnagyok eskütétele a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án 
Az Akadémia tanári karának megérkezése
http://dka.oszk.hu/066400/066443
Hadnagyok eskütétele a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án 
Az eskütétel
http://dka.oszk.hu/066400/066444
Hadnagyok eskütétele a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án 
Auer honvédlelkész beszédet intéz az új hadnagyokhoz
http://dka.oszk.hu/066400/066445
Hajdumegyei bakák hóförgetegben a Tatárhágón 
http://dka.oszk.hu/068300/068383
Hajdumegyei huszárok az Erdős Kárpátokban 
http://dka.oszk.hu/068400/068453
Háromszéki és csíki székelyek előnyomulása Csernovic felé 
http://dka.oszk.hu/068300/068381
Harrison Benjamin, az Egyesült-Államok uj elnöke 
http://dka.oszk.hu/058500/058585
Hazatérés Piliscsabáról 
http://dka.oszk.hu/103700/103754
Hegyi harcz az ungi határon 
http://dka.oszk.hu/068300/068379
Magdi51, Sabo Ladislav: Hejcei emlékmű 
http://dka.oszk.hu/034500/034587
Hermán Lipót hadnagy, festőművész 
http://dka.oszk.hu/068500/068529
Hidverés a Drinán 
Bosznia alsó részén
http://dka.oszk.hu/098900/098940
Hindenburg tábornagy az osztrák-magyar főhadiszállásról távozóban bucsuzik Arz vezérkari főnöktől 
http://dka.oszk.hu/091800/091884
Hindenburg tábornagy távozik főhadiszállásunkról 
http://dka.oszk.hu/091800/091887
Hindenburg vezértábornagy 70-ik születésnapja 
Vilmos császár távozik Hindenburgtól az üdvözlés után
http://dka.oszk.hu/092100/092110
Hindenburg vezértábornagy 70-ik születésnapja 
Hindenburg születésnapjának reggelén munkába megy
http://dka.oszk.hu/092100/092111
A Hindenburg-ezred bakái az Erdős Kárpátokban 
http://dka.oszk.hu/068300/068382
Hindu katonák, gyalog és teveháton, kiket az angolok a franczia harcztérre szállítottak 
http://dka.oszk.hu/089000/089060
A híres 20-as honvédhadosztály törzse 
Padonülők balról jobbra: Száhlender Béla alezredes, Lukachich Géza tábornok, Magyar Lajos törzsorvos, Szabó vezérkari százados
http://dka.oszk.hu/068400/068498
A Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből 
Pongrácz István tábornok (1821-1900)
http://dka.oszk.hu/066300/066350
A Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből 
http://dka.oszk.hu/066300/066351
Honvédeink általános rohama Kolomea ellen 
http://dka.oszk.hu/068300/068399
Honvédek visszaverik az olaszok éjszakai rohamát a St.-Martinon 
http://dka.oszk.hu/068300/068352
Horn Ede százados 
http://dka.oszk.hu/068400/068478
Horthy István huszárbrigadéros 
http://dka.oszk.hu/068200/068298
Horthy Miklós sorhajókapitány, a Novarra parancsnoka 
http://dka.oszk.hu/068300/068304
Horváth János közhonvéd 
http://dka.oszk.hu/068500/068509
A Hotchkiss-féle franczia gépfegyver működés közben 
http://dka.oszk.hu/090800/090889
A huszár sárkánnyal üzen az oláhoknak 
http://dka.oszk.hu/068400/068427
Huszárok karabinnal 
A khinai katonaság
http://dka.oszk.hu/038200/038242
Huszárok lándzsával. (Előtérben Neuhaus gróf és egy khinai tiszt.) 
A khinai katonaság
http://dka.oszk.hu/038200/038241
Huszárok utolsó útja 
Gróf Berchtold Antal és Melczer István koporsói
http://dka.oszk.hu/068400/068440
Huszártemetés 
Dorosucon, a Dnyeszter mellett
http://dka.oszk.hu/068400/068441
A huszártrombitás rohamot fúj a Zlota-lipai csatában 
http://dka.oszk.hu/068400/068433
Hűség mind halálig 
(A mult évi osztrák-porosz háborúból)
http://dka.oszk.hu/048600/048618
Az I. számú honvédgyalogezred rohama Halics előtt 
http://dka.oszk.hu/068400/068442
Idill az 5-ik isonzói csata után 
olasz gránát-gyűjtemény
http://dka.oszk.hu/068300/068354
Idősb Gróf Károlyi István 
1797-1881
http://dka.oszk.hu/054800/054872
Idősb Paulich Ferencz cs. és kir. altábornagy (a honvédelmi miniszter dédapja) 
http://dka.oszk.hu/064900/064957
Ifjabb Paulich Ferencz cs. és kir. ezredes (a honvédelmi miniszter nagyatyja) 
http://dka.oszk.hu/064900/064958
Így főzik a 46-osok ebédjét, amelyet 1500 méter magasságba visznek föl 
http://dka.oszk.hu/068300/068355
Indulnak az első honvédek 
http://dka.oszk.hu/098900/098916
Iskender bég (gróf Ilinszky) 
http://dka.oszk.hu/044200/044219
James Clarke Ross (1800-1862) 
http://dka.oszk.hu/087400/087476
Janicsár 
http://dka.oszk.hu/087700/087702
Japán és orosz vezérek 
http://dka.oszk.hu/069300/069397
Jászkun virtus 
http://dka.oszk.hu/068300/068397
Jekelfalussy Lajos, az új honvédelmi miniszter 
http://dka.oszk.hu/070000/070008
Jeles Jenő kadét 
http://dka.oszk.hu/068400/068495
Jókay Pál tizedes 
http://dka.oszk.hu/068500/068506
József Ferencz főherczeg (József főherczeg fia) belépése a hadseregbe 
A főherczeg a vizsgabizottság tagjaival
http://dka.oszk.hu/090000/090002
József főherceg 
http://dka.oszk.hu/068200/068293
Kallós József hadapród 
http://dka.oszk.hu/068400/068488
Kaposvár 
A Nemzeti Kaszinó. A Kossuth-szobor. A Katholikus Kör. A színház. A pénzügyi palota. A gyalogsági kaszárnya
http://dka.oszk.hu/027300/027349
Karácsonyi Ferenc tartalékos hadnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068494
Károly István főherczeg és neje Mária Terézia, menyegzőjük alkalmával 1886 
http://dka.oszk.hu/058700/058711
Károly király huszárezredesi egyenruhában 
http://dka.oszk.hu/091700/091781
Károly király huszárezredesi egyenruhában 
http://dka.oszk.hu/091700/091782
Kassa 
A Ferencz-József kaszárnya és a dohánygyár. (Saját felvételünk)
http://dka.oszk.hu/026600/026649
A kassai kilencesek 
Közepén ül a padon Nyékhegyi Ferenc őrnagy
http://dka.oszk.hu/068500/068503
Kaszárnya az iskolában 
http://dka.oszk.hu/098900/098914
Katonai fövegviselet Nagy Pétertől a legujabb korig 
http://dka.oszk.hu/058000/058023
Katonai szemle a Vérmezőn augusztus 18-án 
Auguszta főherczegnő megérkezése a Vérmezőre
http://dka.oszk.hu/069500/069538
Katonai szemle a Vérmezőn, augusztus 18-án 
Gyülekezés a tábori miséhez a Vérmezőn az augusztus 18-iki katonai szemle alkalmával
http://dka.oszk.hu/066400/066446
Katonai szemle a Vérmezőn, augusztus 18-án 
Tábori mise a Vérmezőn az augusztus 18-iki katonai szemle alkalmával
http://dka.oszk.hu/066400/066447
Katonai szemle Damaszkuszban 
Gyalogság utban a szemléhez
http://dka.oszk.hu/092700/092789
Katonai szemle Damaszkuszban 
Lovasság utban a szemlére
http://dka.oszk.hu/092700/092790
Krusa: Katonai temető... 
http://dka.oszk.hu/011200/011200
Katonáink a montenegrói hegyek szikláin 
http://dka.oszk.hu/090900/090928
A katonák gyermekei ruhát kapnak 
http://dka.oszk.hu/098900/098929
Katonák kertészete Budapest környékén 
Téli káposzta-ültetés
http://dka.oszk.hu/092700/092761
Katonák kertészete Budapest környékén 
Katonák a paradicsomot karózzák
http://dka.oszk.hu/092700/092762
Katonák kertészete Budapest környékén 
Palántálás bolgár módra
http://dka.oszk.hu/092700/092763
Katonák kertészete Budapest környékén 
Öntözőberendezés és kelkáposzta kapálás
http://dka.oszk.hu/092700/092764
A kecskeméti Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye 
A hölgyek emelvényéről
http://dka.oszk.hu/070100/070188
A kecskeméti Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye 
Justh Gyula az öreg honvédek közt
http://dka.oszk.hu/070100/070185
A kecskeméti Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye 
Az öreg honvédek és a gyerek-katonák
http://dka.oszk.hu/070100/070187
Keleti háboru 
Basibozuk védelmi csatában
http://dka.oszk.hu/052900/052908
Képek a balkáni harcztérről 
http://dka.oszk.hu/085300/085383
Képek a balkáni harcztérről 
http://dka.oszk.hu/085300/085384
Képek a kurucz világból 
Kuruczok és labanczok harcza. Ernszt Lajos gyűjteményéből
http://dka.oszk.hu/069500/069514
Képek a kurucz-világból 
Felvidéki kurucz és kurucz főúr. Ernszt Lajos gyűjteményéből
http://dka.oszk.hu/069500/069516
Képek a magyar nemzet történetéből 
Janicsár. XVII. századbeli festmény után
http://dka.oszk.hu/062600/062666
Képek a román hadseregből 
http://dka.oszk.hu/085600/085601
Képek Braziliából 
Rio de janeirói rendőr. Brazíliai gyalogos
http://dka.oszk.hu/089100/089121
Képek Braziliából 
Braziliai lovas katona
http://dka.oszk.hu/089100/089123
Képek Koreából 
Koreai katonák
http://dka.oszk.hu/089400/089444
Kétszázéves huszárezred 
Közli: ifj. Csathó Aurél
http://dka.oszk.hu/061700/061700
Kézitusa a Romanja-Planinán 
http://dka.oszk.hu/068400/068415
Khinából: A régi gárda (Középen a tigrisnek öltözött katona.) 
http://dka.oszk.hu/038200/038238
Khinai képek 
Mandsu katona, a ki Cholnokyt kisérte utazásai közben
http://dka.oszk.hu/042300/042359
Kiadatlan arczképek Ernszt Lajos magyar történeti képgyűjteményéből 
Zrínyi a költő egykorú arczképe
http://dka.oszk.hu/069800/069871
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1090