Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 298
Staal tábornok, a hollandi tudós és volt hadügyminiszter 
http://dka.oszk.hu/068200/068289
Dr. Stein Lajos, a jeles publicista, a "Nord und Süd" főszerkesztője, a "Vossische Zeitung" külpolitikai rovatszerkesztője 
http://dka.oszk.hu/068200/068288
Steinmetz S. R., az amsterdami egyetem világhíres tanára 
http://dka.oszk.hu/068200/068284
Stuart Mária halálos itélete. Kelt Greenwichben, 1587 február elsején 
Mérték: az eredetinek 7/10-ede
http://dka.oszk.hu/003700/003762
Sueabraed essexi király 704. junius 13-án kelt oklevele 
http://dka.oszk.hu/003400/003488
Szabad Királyi Kolozsvár városának és körül levő várfalainak Rajzolatja. 1831. 
http://dka.oszk.hu/012900/012947
Szabadság-igazolvány 
http://dka.oszk.hu/000300/000360
Szalkai László aláírása 
http://dka.oszk.hu/040900/040913
Szapolyai János aláírása 
http://dka.oszk.hu/087700/087700
A szatmári békeokmány záradéka 
http://dka.oszk.hu/026500/026563
A szécsényi országgyűlés szövetséglevele 
Első oldal, kisebbített hasonmás. Eredetije a párisi lengyel könyvtárban
http://dka.oszk.hu/027200/027273
Szent István pannonhalmi alapító levelének kezdete (1001) 
http://dka.oszk.hu/031900/031943
Szent László I. törvénykönyve 
http://dka.oszk.hu/003500/003583
Szilágyi Géza 
http://dka.oszk.hu/032800/032869
Szini Gyula 
http://dka.oszk.hu/040400/040448
Szomaházy István 
http://dka.oszk.hu/032800/032844
Szomory Dezső 
http://dka.oszk.hu/040400/040449
Szondy aláírása 
http://dka.oszk.hu/087700/087711
Szondy György névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031999
Szőllősi Zsigmond 
http://dka.oszk.hu/032800/032870
A szövetséglevél 5-ik oldala, a hol az aláírások kezdődnek 
http://dka.oszk.hu/027200/027274
Szurmay Sándor altábornagy 
http://dka.oszk.hu/068500/068544
A tábori püspökségek felállítására vonatkozó értekezlet 
http://dka.oszk.hu/000300/000365
Tábori Újság című napilap 
http://dka.oszk.hu/000300/000353
Teleki Mihály arczképe és névaláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032028
Teljesítményi jelvények 
http://dka.oszk.hu/000300/000369
Tersánszky Józsi Jenő 
http://dka.oszk.hu/032800/032853
Terstyánszky Károly vezérezredes 
http://dka.oszk.hu/068500/068541
Thökölyi Imre 
http://dka.oszk.hu/032000/032022
Thury Zoltán 
http://dka.oszk.hu/032800/032854
Thurzó Elek aláírása 
http://dka.oszk.hu/087600/087694
Tinódi Sebestyén deák I. Ferdinánd királytól kapott armálisa 
http://dka.oszk.hu/025700/025764
Tiszti parancs 
http://dka.oszk.hu/000300/000345
Tömörkény István 
http://dka.oszk.hu/032800/032845
Az Udvari Haditanács bemutatja a General Commandonak az oláh hercegség Porta által engedélyezett zászlajának mintáját 
http://dka.oszk.hu/000300/000333
Az Udvari Haditanács bemutatja gróf Pálffy János nádornak a tábori gyalogsági csapatjelvényt és zászlómintát 
http://dka.oszk.hu/000300/000320
Az Udvari Haditanács közli Mária Terézia rendeletét gróf Pálffy Lipót tábornaggyal, a budai főhadparancsnokság ügyvezetőjével az 1762. július 1-től érvényben lévő 5, 10, 25, 50, 100 forintos bankjegyekről, mellékelve azok képeit 
http://dka.oszk.hu/000300/000323
Az Udvari Haditanács megküldi a General Commandonak a pármai Szt. György-rend keresztje 3 fokozatának rajzait 
http://dka.oszk.hu/000300/000332
Az újjáalakult Magyar Honvédelmi Minisztérium első ügyirata 
A hadsereg felállításával kapcsolatos kérelme a SZEB megbízottjához, Szuszajkov vezérezredeshez
http://dka.oszk.hu/000300/000371
Az újonnan felállított hadsereg 6. hadosztályának első parancsa: felhívás a német fasizmus elleni harcra 
http://dka.oszk.hu/000300/000372
Üdvözlő táviratok József főherceg névnapjára 
http://dka.oszk.hu/000300/000354
Az Üllői úti vámház terve, készítette a Mérnöki Hivatal 1864-ben 
(BFL, tanácsi iratanyag)
http://dka.oszk.hu/043100/043192
Az Üllői úti vámház terve, készítette a Mérnöki Hivatal 1864-ben 
(BFL, tanácsi iratanyag)
http://dka.oszk.hu/043100/043193
Vajda Ernő 
http://dka.oszk.hu/032800/032871
Vér Mátyás 
http://dka.oszk.hu/032800/032863
Verbőczy névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031989
A világháború magyar vonatkozású kuriózumai 
http://dka.oszk.hu/068500/068546
A "Virágos Budapest" bizottságnak a m. kir. főparancsnoksághoz intézett levele 
http://dka.oszk.hu/000300/000348
Vitéz János bejegyzése az általa javított Victoria-kódexben 
http://dka.oszk.hu/040900/040906
Werbőczy István aláírása 
http://dka.oszk.hu/087600/087692
Zászló átadása, illetve cseréje a gyalogezredeknél 
http://dka.oszk.hu/000300/000366
Zöldi Márton 
http://dka.oszk.hu/032800/032872
Zrínyi Ilona arczképe és névaláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032023
Zrínyi Miklós a költő névaláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032017
Zrínyi Miklós végrendeletének végső sorai 
http://dka.oszk.hu/032000/032001
Zsigmond császár 
http://dka.oszk.hu/003600/003667
Zsigmond egy czímeradományozó oklevelének kezdete 
http://dka.oszk.hu/031900/031966
Zsigmond király új czímeradományozó kiváltságlevele, 1436-ból 
Eredetije Pozsony város levéltárában
http://dka.oszk.hu/027300/027335
A zsitvatoroki béke utolsó lapja 
http://dka.oszk.hu/087700/087749
Zsoldos László 
http://dka.oszk.hu/032800/032873
Aggházy Károly: Aggházy Károly aláírás 
http://dka.oszk.hu/111000/111052
Andrássy Gyula: Honvédtiszti kinevezés Andrássy Gyula saját kezű aláírásával 
http://dka.oszk.hu/000300/000344
Apafi Mihály: Apafi Mihály pátense 
http://dka.oszk.hu/000300/000310
Barabás Miklós, Tyroler József: Petőfi Sándor 
Tyroler metszete Barabás Miklós 1846-iki rajza után
http://dka.oszk.hu/040200/040246
Basta, Giorgio: Basta György levele Belső-Szolnok vármegyéhez 
http://dka.oszk.hu/000300/000307
Bem József: Bem Józsefnek, az erdélyi hadsereg főparancsnokának nyílt rendelete 
http://dka.oszk.hu/000300/000337
Béri Balogh Ádám: Béri Balogh Ádám levele Károlyi Sándorhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000315
Bethlen Gábor: Bethlen Gábor levele Lippa város lakosaihoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000308
Csány László: Csány László főkormánybiztos hirdetménye a magyar hölgyekhez kötözőszerek gyűjtésére 
http://dka.oszk.hu/000300/000336
Dobó István: Dobó István egri várkapitány jelentése I. Ferdinándnak 
http://dka.oszk.hu/000300/000302
Ellinger Ede: Pauler Gyula 
http://dka.oszk.hu/060700/060783
Erdélyi Mór: Hajnik Imre 
http://dka.oszk.hu/064700/064723
Erdélyi Mór: Pauler Gyula 
http://dka.oszk.hu/067100/067139
Eybl, Franz: Deák Ferenc 1842, F. Eybl litográfiája 
BTM Metszettár, ltsz. n.
http://dka.oszk.hu/043200/043212
Eybl, Franz: Klauzál Gábor, 1842, F. Eybl litográfiája 
BTM Metszettár, ltsz.: 3543
http://dka.oszk.hu/043200/043213
Eybl, Franz: Wesselényi Miklós báró, 1842, F. Eybl litográfiája 
BTM Metszettár, ltsz.: 3433
http://dka.oszk.hu/043200/043214
Ferdinánd : I. Ferdinánd levele Balassa Jánosnak 
http://dka.oszk.hu/000300/000304
Ferenc József: I. Ferenc József levele József főhercegnek, a m. kir. honvédség főparancsnokának a honvéd főtanosztályoknál tett szemléről 
http://dka.oszk.hu/000300/000343
Gyóni Géza: A krasznojarszki hadifogolytáborban készített emléklap, amelyre Gyóni Géza sajátkezüleg írta versét 
http://dka.oszk.hu/000300/000359
Heránt Péter, Szántó János: Heránt Péter és Szántó János pápai hadnagyok segélykérő levele Gall Ádám győri kapitányhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000305
Horwatinowyth Bertalan: Horwatinowyth (Bertalan) kapitány levele Teuffel Erasmusnak és Thurzó Ferencnek 
http://dka.oszk.hu/000300/000303
János (pápa), XXII. : XXII. János 1329-es bullája 
http://dka.oszk.hu/033400/033408
Jurisics Miklós: Jurisics Miklós jelentése I. Ferdinándnak a dunántúli helyzetről 
http://dka.oszk.hu/000300/000301
Kaiser, Eduard: J. Haynau, E. Kaiser litográfiája 
MNM TKcs
http://dka.oszk.hu/043200/043221
Kossuth Lajos: Kossuth Lajos saját kezű levele Görgeihez 
http://dka.oszk.hu/000300/000341
Kriehuber, Josef: Josip Jelacic báró, J. Kriehuber litográfiája 
MNM TKcs
http://dka.oszk.hu/043200/043222
Lórántffy Zsuzsanna: Lórántffy Zsuzsanna levele Dániel Jánoshoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000309
Losonczy Anna: Losonczy Anna levele az egri katonákhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000306
Mária Terézia : Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített kinevezési okmány Hadik András cs. kir. tábornoki előléptetéséről 
http://dka.oszk.hu/000300/000321
Mária Terézia : Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített pátense a rokkantak ellátásáról 
http://dka.oszk.hu/000300/000322
Mészáros Lázár: Mészáros Lázár hadügyminiszter tábornokká nevezi ki Damjanich János ezredest 
http://dka.oszk.hu/000300/000339
Neuhaus, J. Khüne von: A General Commando felterjeszti az Udvari Haditanácshoz a pesti tábor tervrajzát az 1783. évi lovassági és gyalogsági hadrend feltüntetésével 
http://dka.oszk.hu/000300/000324
Pollák Zsigmond: Báró Nyáry Albert 
http://dka.oszk.hu/057400/057453
Pollák Zsigmond: Szalay Ágoston 
http://dka.oszk.hu/052700/052736
Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc saját kezű levele Bercsényi Miklóshoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000314
Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc várvédelmi utasítása Dessőffy Ferenc eperjesi kapitány részére 
http://dka.oszk.hu/000300/000316
Spiega, Lukas Georg: Lukas Georg Spiega hadmérnök rajzai a tokaji várról 
http://dka.oszk.hu/000300/000311
Teleki Mihály: Teleki Mihály pátense a háromszéki tisztviselőknek a puskaporgyártáshoz szükséges eszközök beszerzésére 
http://dka.oszk.hu/000300/000317
1-100    101-200    201-298