Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 1718
György barát pecsétje 
https://dka.oszk.hu/087700/087708
A gyujtóbomba beüt egy kis oláh faluba 
https://dka.oszk.hu/068400/068429
A gyulai kettes honvédezred tisztjei 
Már csak öten élnek
https://dka.oszk.hu/068500/068504
Ha a huszár leszáll a lóról... 
https://dka.oszk.hu/099000/099046
A háborúra készülő Bulgária 
Bevonult tartalékosok a szófiai nagy gyalogsági laktanya előtt
https://dka.oszk.hu/085200/085248
A háborúra készülő Bulgária 
Bevonult tartalékos feleségestül, lovastul
https://dka.oszk.hu/085200/085254
A háborúra készülő Bulgária 
A sorozó bizottság az utczán
https://dka.oszk.hu/085200/085255
A háborúra készülő Bulgária 
Kenyérszállítás katonai kisérettel
https://dka.oszk.hu/085200/085256
A háborúra készülő Bulgária 
Szófiába érkezett tartalékosok a London szálló előtt, a Mária Lujza Boulevardon
https://dka.oszk.hu/085200/085257
A háborúra készülő Bulgária 
Várják a mozgósítási parancsot
https://dka.oszk.hu/085200/085258
A háborúra készülő Bulgária 
Két elhagyott mohamedánus
https://dka.oszk.hu/085200/085259
Háborús élet 
Könnyű sebesültek
https://dka.oszk.hu/088600/088602
Háborús élet 
Egy kis útravaló
https://dka.oszk.hu/088600/088603
Háborús képek 
https://dka.oszk.hu/085300/085332
Háborús mozgalmak Budapesten 
https://dka.oszk.hu/088500/088585
A háborús országokból 
Katonaság Konstantinápoly utczáin
https://dka.oszk.hu/085300/085362
A háborús országokból 
Katonaság Konstantinápoly utczáin
https://dka.oszk.hu/085300/085361
A háborús országokból 
Savoff, a bolgár hadsereg fővezére
https://dka.oszk.hu/085300/085366
A hadból visszatért katonák felruházása 
A ruhák beszolgáltatása
https://dka.oszk.hu/093500/093537
A hadból visszatért katonák felruházása 
A ruhák kiosztása
https://dka.oszk.hu/093500/093538
Hadffy Imre altábornagy 
https://dka.oszk.hu/068500/068543
Hadi kutyák sorozása Franciaországban 
https://dka.oszk.hu/124000/124065
Hadi öltözékek Algierben 
Franczia katonák
https://dka.oszk.hu/103300/103309
Hadi öltözékek Algierben 
Arab fegyveresek
https://dka.oszk.hu/103300/103310
Hadifogoly-csere Sassnitz keleti tengeri német kikötőben 
Német hadifoglyok érkezése egy svéd hajón
https://dka.oszk.hu/092900/092934
Hadifogoly-csere Sassnitz keleti tengeri német kikötőben 
Osztrák-magyar hadifoglyok érkezése
https://dka.oszk.hu/092900/092935
Hadikutyák sorozása 
https://dka.oszk.hu/123900/123986
A hadirokkantak javára rendezett kerti ünnepély a királyi várkertben 
A kormányzó és József főherczeg beszélgetnek a teraszon
https://dka.oszk.hu/094100/094186
A hadirokkantak javára rendezett kerti ünnepély a királyi várkertben 
A kormányzó és a neje s József főherczeg és neje társaságukkal
https://dka.oszk.hu/094100/094187
A hadirokkantak javára rendezett kerti ünnepély a királyi várkertben 
Auguszta főherczegnő báró Willerding altábornagy gyalogsági főfelügyelővel beszél
https://dka.oszk.hu/094100/094188
A hadirokkantak javára rendezett kerti ünnepély a királyi várkertben 
A Monstre hangverseny
https://dka.oszk.hu/094100/094192
Hadnagyok eskütétele a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án 
Az Akadémia tanári karának megérkezése
https://dka.oszk.hu/066400/066443
Hadnagyok eskütétele a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án 
Az eskütétel
https://dka.oszk.hu/066400/066444
Hadnagyok eskütétele a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án 
Auer honvédlelkész beszédet intéz az új hadnagyokhoz
https://dka.oszk.hu/066400/066445
A hadsereg reformja 
https://dka.oszk.hu/109100/109173
Hajdumegyei bakák hóförgetegben a Tatárhágón 
https://dka.oszk.hu/068300/068383
Hajdumegyei huszárok az Erdős Kárpátokban 
https://dka.oszk.hu/068400/068453
Háromszéki és csíki székelyek előnyomulása Csernovic felé 
https://dka.oszk.hu/068300/068381
Harrison Benjamin, az Egyesült-Államok uj elnöke 
https://dka.oszk.hu/058500/058585
Hazaözönlő katonák a budapesti pályaudvarokon 
Egy indulásra kész katonavonat. Hazautazó katonák gyülekezése a Keleti pályaudvaron. Orosz hadifoglyok a józsefvárosi pályaudvaron. Hazautazásra készülő orosz foglyok a Keleti pályaudvaron
https://dka.oszk.hu/093500/093584
Hazatérés Piliscsabáról 
https://dka.oszk.hu/103700/103754
Hazatérő magyar hadifogoly csapat elindulása hazafelé egy gyűjtőállomásról 
https://dka.oszk.hu/093000/093003
Hegyi harcz az ungi határon 
https://dka.oszk.hu/068300/068379
Magdi51, Sabo Ladislav: Hejcei emlékmű 
https://dka.oszk.hu/034500/034587
Hermán Lipót hadnagy, festőművész 
https://dka.oszk.hu/068500/068529
Hidverés a Drinán 
Bosznia alsó részén
https://dka.oszk.hu/098900/098940
Hindenburg tábornagy az osztrák-magyar főhadiszállásról távozóban bucsuzik Arz vezérkari főnöktől 
https://dka.oszk.hu/091800/091884
Hindenburg tábornagy távozik főhadiszállásunkról 
https://dka.oszk.hu/091800/091887
Hindenburg vezértábornagy 70-ik születésnapja 
Vilmos császár távozik Hindenburgtól az üdvözlés után
https://dka.oszk.hu/092100/092110
Hindenburg vezértábornagy 70-ik születésnapja 
Hindenburg születésnapjának reggelén munkába megy
https://dka.oszk.hu/092100/092111
A Hindenburg-ezred bakái az Erdős Kárpátokban 
https://dka.oszk.hu/068300/068382
Hindu katonák, gyalog és teveháton, kiket az angolok a franczia harcztérre szállítottak 
https://dka.oszk.hu/089000/089060
A híres 20-as honvédhadosztály törzse 
Padonülők balról jobbra: Száhlender Béla alezredes, Lukachich Géza tábornok, Magyar Lajos törzsorvos, Szabó vezérkari százados
https://dka.oszk.hu/068400/068498
A híres condottier Gattamelata 
https://dka.oszk.hu/103600/103662
Hirszerző lovas-járőr 
https://dka.oszk.hu/099100/099126
Hogyan mulat a magyar huszár! 
https://dka.oszk.hu/126700/126788
Hol az orosz tartalék? 
https://dka.oszk.hu/124000/124067
Hol vannak a darabontok? 
https://dka.oszk.hu/110100/110184
Hollán Ernő, Hauser Károly, Szende Béla (későbbi honvéd miniszter), a kir. honvédség első szervezői 
https://dka.oszk.hu/128800/128841
A Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből 
Pongrácz István tábornok (1821-1900)
https://dka.oszk.hu/066300/066350
A Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből 
https://dka.oszk.hu/066300/066351
A honvéd főparancsnoki irodából 
https://dka.oszk.hu/128800/128845
Honvéd gyalogos altiszti csoport 
https://dka.oszk.hu/128800/128853
Honvédeink általános rohama Kolomea ellen 
https://dka.oszk.hu/068300/068399
Honvédek visszaverik az olaszok éjszakai rohamát a St.-Martinon 
https://dka.oszk.hu/068300/068352
Horn Ede százados 
https://dka.oszk.hu/068400/068478
Horthy István huszárbrigadéros 
https://dka.oszk.hu/068200/068298
Horthy kormányzó és József főherczeg a Ludovika tisztavatásán 
https://dka.oszk.hu/094200/094209
Horthy Miklós fővezér 
https://dka.oszk.hu/074400/074482
Horthy Miklós sorhajókapitány, a Novarra parancsnoka 
https://dka.oszk.hu/068300/068304
Hortobágyi bakák kozák-attak után 
https://dka.oszk.hu/124300/124315
Horváth Ignácz 
https://dka.oszk.hu/073500/073519
Horváth János közhonvéd 
https://dka.oszk.hu/068500/068509
A Hotchkiss-féle franczia gépfegyver működés közben 
https://dka.oszk.hu/090800/090889
Hotel a harctéren 
https://dka.oszk.hu/099100/099168
Hőseink tábori postájából 
https://dka.oszk.hu/124100/124139
Huj huj! 
https://dka.oszk.hu/126900/126928
A huszár sárkánnyal üzen az oláhoknak 
https://dka.oszk.hu/068400/068427
Huszár-nóta 
https://dka.oszk.hu/126800/126815
Huszárok karabinnal 
A khinai katonaság
https://dka.oszk.hu/038200/038242
Huszárok lándzsával. (Előtérben Neuhaus gróf és egy khinai tiszt.) 
A khinai katonaság
https://dka.oszk.hu/038200/038241
Huszárok lovasversenye a Rákoson 
https://dka.oszk.hu/074200/074277
Huszárok utolsó útja 
Gróf Berchtold Antal és Melczer István koporsói
https://dka.oszk.hu/068400/068440
Huszártemetés 
Dorosucon, a Dnyeszter mellett
https://dka.oszk.hu/068400/068441
A huszártrombitás rohamot fúj a Zlota-lipai csatában 
https://dka.oszk.hu/068400/068433
Hűség mind halálig 
(A mult évi osztrák-porosz háborúból)
https://dka.oszk.hu/048600/048618
Idill az 5-ik isonzói csata után 
olasz gránát-gyűjtemény
https://dka.oszk.hu/068300/068354
Idősb báró Wesselényi Miklós 
https://dka.oszk.hu/087800/087835
Idősb Gróf Károlyi István 
1797-1881
https://dka.oszk.hu/054800/054872
Idősb Paulich Ferencz cs. és kir. altábornagy (a honvédelmi miniszter dédapja) 
https://dka.oszk.hu/064900/064957
Ifjabb Paulich Ferencz cs. és kir. ezredes (a honvédelmi miniszter nagyatyja) 
https://dka.oszk.hu/064900/064958
Így főzik a 46-osok ebédjét, amelyet 1500 méter magasságba visznek föl 
https://dka.oszk.hu/068300/068355
"Imádkozzunk a halott hősökért!..." 
https://dka.oszk.hu/099000/099089
Indiai katonák az angol tábori kórházban 
https://dka.oszk.hu/099200/099296
Indulás csata után a Tatárhágóra 
https://dka.oszk.hu/099100/099197
Indulás földerítésre - lóháton 
https://dka.oszk.hu/099100/099195
Indulás kémszemlére - a mocsárban 
https://dka.oszk.hu/099100/099196
Indulnak az első honvédek 
https://dka.oszk.hu/098900/098916
Internationale vörös ezred fogadalmi tétele a Parlament előtti téren április 20-án 
Bokányi Dezső népbiztos lelkesítő beszéde az internationale csapatokhoz
https://dka.oszk.hu/093800/093815
Internationale vörös ezred fogadalmi tétele a Parlament előtti téren április 20-án 
Az ezred zászlaját meghajtják a fogadalomtételkor
https://dka.oszk.hu/093800/093816
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1400    1401-1500    1501-1600    1601-1700    1701-1718