Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 1794
Ifjabb Szögyény-Marich László 
http://dka.oszk.hu/059600/059680
Ihász Dániel 
http://dka.oszk.hu/021800/021817
Chale: Ihász Dániel emléktábla 
http://dka.oszk.hu/022000/022035
Ihászi csata emlékmű 
http://dka.oszk.hu/007300/007347
II. Lipót 
http://dka.oszk.hu/060300/060358
Ipolyi Arnold arczképe 
http://dka.oszk.hu/031600/031657
Irányi Dániel, Pest-városi kormánybiztos Budavár ostroma alatt 
http://dka.oszk.hu/060500/060527
Iskender bég (gróf Ilinszky) 
http://dka.oszk.hu/044200/044219
Ismeretlen mester: Kalmárffy (Kramerlauf) Ignác budai városbíró, 1805. 
BTM Kiscelli Múzeuma, Itsz.: 14708
http://dka.oszk.hu/043100/043190
István főherczeg 
Szeremley egykorú kőnyomata után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról
http://dka.oszk.hu/006100/006155
István főherczeg 
(1817-1867)
http://dka.oszk.hu/048600/048636
István nádor 
http://dka.oszk.hu/038700/038790
Jámbol Pál 
http://dka.oszk.hu/046500/046593
Jelenet a hegyesi csatából 
(Az Orsz. Képtárból)
http://dka.oszk.hu/026700/026795
Jelenet a kápolnai csatából 
(Az Orsz. Képtárból)
http://dka.oszk.hu/027200/027253
Jellacsics nem meri elhagyni táborát, hogy István nádor hajójára menjen 
(Az Orsz. Képtárból)
http://dka.oszk.hu/027300/027362
Jellacsics seregei a Drávánál 
(Az Orsz. Képtárból)
http://dka.oszk.hu/027300/027360
Jellacsics tábora a Balatonnál 
(Az Orsz. Képtárból)
http://dka.oszk.hu/027300/027361
A jó barátok 
http://dka.oszk.hu/021800/021802
Johnson András 
http://dka.oszk.hu/047400/047428
Jókai Mór arczképe (1893.) és névaláirása 
http://dka.oszk.hu/031700/031746
Jókai Mór ereklyetárgyai, melyeket az állam megvásárolt 
Meisseni porczellánok
http://dka.oszk.hu/084300/084355
Jókai Mór ereklyetárgyai, melyeket az állam megvásárolt 
Pipák, melyeket Jókai ajándékba kapott, mikor az "Üstökös"-t szerkesztette
http://dka.oszk.hu/084300/084356
Jókai Mór ereklyetárgyai, melyeket az állam megvásárolt 
Részlet Jókai szobájából
http://dka.oszk.hu/084300/084357
Jókai Mór ereklyetárgyai, melyeket az állam megvásárolt 
Szekrény különféle emléktárgyakkal és Jókai díszkardjával
http://dka.oszk.hu/084300/084358
Josipovich Antal 
1804-1874
http://dka.oszk.hu/051800/051851
Josipovich Imre, horvát-szlavón-dalmát miniszter 
http://dka.oszk.hu/028600/028609
A jószivü huszár 
(Életkép)
http://dka.oszk.hu/049000/049014
József főherczeg nővéreivel, Erzsébet és Mária Henrietta főherczegnőkkel 
A negyvenes évekből való festmény. József főherczeg atcsúthi dolgozó-szobájában levő eredetiek után
http://dka.oszk.hu/066800/066839
József nádor 
Daniel egykoru metszete J. Schakini rajza után. Az országos képtár gyüjteményének 2345. számu példányáról
http://dka.oszk.hu/006100/006144
József nádor és családja 
Perlaszka D. kőnyomata Steinrücker L. rajza után. Az országos képtár arczképgyűjteményének 4183. számú példányáról
http://dka.oszk.hu/006100/006153
József nádor és Mária Pavlovna császári hercegnő egybekelése alkalmából Pesten tartott lovasjáték zárójelenete 
http://dka.oszk.hu/025800/025848
József nádor levele Metternich herczeghez a nyelvkérdés ügyében 
Az 1836 márczius 23-ikán kelt sajátkezű fogalmazvány az országos levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006998
Julius H. Stahel, Major-General, U. S. V. 
http://dka.oszk.hu/045200/045231
Káli Nagy Elek 
http://dka.oszk.hu/048900/048960
Kállay András 
http://dka.oszk.hu/010400/010461
A kápolnai csata 1849 február 16-án 
Az "Ezernyolczszánegyvennyolcz" czimű munkából.
http://dka.oszk.hu/038700/038750
Darinko: A kápolnai csata emlékműve 
http://dka.oszk.hu/016200/016267
Károly főherczeg 
(Az Orsz. Képtárból)
http://dka.oszk.hu/027400/027470
Károly főherczeg 
J. Green egykoru metszete után. Eredeti példányról
http://dka.oszk.hu/006100/006146
Fekist: Károlyi István Bp04 Károlyi46 
http://dka.oszk.hu/022000/022058
Kispados: Károlyi Sándor emléktáblája Kossuth tér 11. 
http://dka.oszk.hu/086600/086651
A kassai honvédszobor leleplezési ünnepélyéről 
Jekelfalussy honvédelmi miniszter leteszi a kormány koszorúját
http://dka.oszk.hu/070300/070388
Katona József arczképe 
http://dka.oszk.hu/031600/031604
Kazinczy Ferencz 
1791-iki metszet után. Toldy Ferencz által közölt kőmetszetről
http://dka.oszk.hu/006100/006132
Kazinczy Gábor 
http://dka.oszk.hu/046300/046365
Kemény Dénes 
http://dka.oszk.hu/044500/044508
Kemény Dénes, Alsó-Fejérmegye követe 
Az Uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyűlésből
http://dka.oszk.hu/038900/038905
Kemény Ferencz, országos elnök 
Az Uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyűlésből
http://dka.oszk.hu/038900/038907
Kemény Zsigmond 
Egykorú metszet után. Eredeti példányról
http://dka.oszk.hu/006100/006175
Kemény Zsigmond báró arczképe 
Egykoru metszet után
http://dka.oszk.hu/031600/031659
Kemény Zsigmond báró kézirata 
Eredetije Beöthy Zsolt birtokában
http://dka.oszk.hu/031600/031661
Kende Kanut 
http://dka.oszk.hu/067300/067317
Kép a tatárjárásból 
http://dka.oszk.hu/070600/070647
Képek a debreczeni kollégium könyvtárából 
Budai Ézsaiás
http://dka.oszk.hu/071100/071129
Képek a Nemzeti Színházról 
Nemzeti Szinház épülete az 1840-es években. A Székesfővárosi Múzeumban levő egykorú kőnyomat után
http://dka.oszk.hu/072000/072032
Képek Kossuth Lajos amerikai időzéséből 
Seavenworth tábornok háza Syracuse-ban, a hol Kossuth 1852 május 31-én estéjét töltötte. Amerikai fénykép után
http://dka.oszk.hu/068200/068242
Képek Kossuth Lajos amerikai időzéséből 
A presbiteriánus templom Syracuse-ben, a hol Kossuth 1852 május 31-én délután beszédet mondott. Amerikai fénykép után
http://dka.oszk.hu/068200/068243
Képek Széchenyi István életrajzából 
Az 1848-ki képviselőház ülésterme
http://dka.oszk.hu/062300/062376
Képek Széchenyi István életrajzából 
Az Ullmann-ház Pesten: Széchenyi lakása 1848-ban
http://dka.oszk.hu/062300/062377
Képtárlat 
http://dka.oszk.hu/099800/099847
A képviselőház ülésterme a nemzeti Muzeumban 
http://dka.oszk.hu/044300/044307
Kerkapoly Károly 
http://dka.oszk.hu/049900/049926
A «két Barcsai» kolozsvári előadásának színlapja 
http://dka.oszk.hu/004100/004178
Kézirat 
http://dka.oszk.hu/021800/021819
Kirakodó-vásár Pesten, 1858-ban 
http://dka.oszk.hu/025800/025841
A király fényképe, legutóbbi budapesti tartózkodása alkalmából 
http://dka.oszk.hu/081200/081273
A király koronázási ajándékának szekrénye 
http://dka.oszk.hu/035800/035880
A király legújabb arczképe 
http://dka.oszk.hu/040000/040096
A király Magyarországon 
http://dka.oszk.hu/058100/058188
A királydomb 1867-ben 
http://dka.oszk.hu/035800/035873
Királyi meghívó az 1832-iki országgyűlésre 
Az 1832 octóber 24-ikén kelt és gróf Csáky Manóhoz intézett okirat eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában
http://dka.oszk.hu/006900/006993
Királyi Pál 
http://dka.oszk.hu/044300/044394
A királyné koronázási ajándékának szekrénye 
http://dka.oszk.hu/035800/035879
A kisdedóvás Magyarországon 
http://dka.oszk.hu/058200/058273
Kisfaludy Károly 
http://dka.oszk.hu/046100/046138
Kisfaludy Károly 
1788-1830
http://dka.oszk.hu/056000/056079
Kisfaludy Károly kézirata 
http://dka.oszk.hu/031600/031600
Kisfaludy Károly mellszobra 
Kis Györgytől
http://dka.oszk.hu/054900/054947
Kisfaludy Károly sírja 
a budapesti kerepesi-uti temetőben
http://dka.oszk.hu/031600/031603
A Kisfaludy-társaság díszgyűlése 
http://dka.oszk.hu/061400/061409
Kiss Károly 
http://dka.oszk.hu/047900/047956
Kiss Miklós 
http://dka.oszk.hu/044200/044278
Klapka György 
http://dka.oszk.hu/021800/021807
Klauzál Gábor 
http://dka.oszk.hu/044300/044390
Klotild főherczegnő, Amália bajor herczegnő és József főherczeg 
http://dka.oszk.hu/066800/066843
Kolozsvár környékének térképe 
http://dka.oszk.hu/012900/012957
Kolozsvár szab. kir. város térképe 
http://dka.oszk.hu/012900/012956
A kolozsvári Rhédey-ház, melyben az első magyar szinielőadást tartották 
http://dka.oszk.hu/031500/031574
A kolozsvári vár 
http://dka.oszk.hu/012900/012958
A kolozsvári vár 
http://dka.oszk.hu/012900/012959
A koltói Petőfi-ünnepélyről 
Kovács Elek fényképei után. Petőfi fája Koltón, az ünnepély után, megkoszorúzva
http://dka.oszk.hu/040300/040327
A koltói Petőfi-ünnepélyről 
Kovács Elek fényképei után. Ünnepély Petőfi fájánál Koltón
http://dka.oszk.hu/040300/040328
Komlóssy Imre 
http://dka.oszk.hu/048900/048965
A koronázás örömünnepén 
http://dka.oszk.hu/035800/035870
Kossuth 1848 deczember 22-iki kiáltványa 
A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának példányáról
http://dka.oszk.hu/002800/002889
Kossuth 1848-ban 
http://dka.oszk.hu/036000/036047
Kossuth 1848-ban 
Kiss György szoborműve
http://dka.oszk.hu/036000/036051
Kossuth 1848. julius 11-iki beszéde 
http://dka.oszk.hu/031700/031716
Kossuth 1849-ben 
http://dka.oszk.hu/036000/036048
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1400    1401-1500    1501-1600    1601-1700    1701-1794