Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 1122
Vitéz János által javított kézirat utolsó oldala sajátkezű bejegyzésével 1462-ből 
http://dka.oszk.hu/025900/025911
Vitéz János Plautus-kódexének címlapja saját és Janus Pannonius állítólagos képmásával 
http://dka.oszk.hu/025900/025910
A Vitéz-féle szertartási könyv (Pontificale) kezdő lapja 
(XV. századbeli codex)
http://dka.oszk.hu/027100/027187
Von der Goltz pasa tábornagy 
http://dka.oszk.hu/011400/011491
Vörösmarty emléktáblája a czisztercziek Székesfejérvári rendházán 
http://dka.oszk.hu/042800/042803
A walesi bárdok hazája 
http://dka.oszk.hu/049800/049878
Werbőczi előszava a Hármaskönyv Bécsben, 1517-ben nyomatott első kiadásához 
A Magyar Nemz. Múzeum könyvtárának eredeti példányáról. (Szövegének olvasását l. a kötet végén)
http://dka.oszk.hu/006900/006956
Windisch-Grätz Ottó 1901-42 
http://dka.oszk.hu/080600/080627
Xantho-symposion 
azaz: Xantus-díszebéd
http://dka.oszk.hu/097100/097138
XI századbeli páncélos vitéz 
http://dka.oszk.hu/081800/081873
Zemplényi Tivadar1898-49 
http://dka.oszk.hu/080600/080631
Zichy Jenő és Zichy Mihály 
http://dka.oszk.hu/086700/086781
Zrinyi Miklós végrendeletének utosó lapja 
Az 1566 ápril 23-ikán kelt irat eredetije az országos levéltárban. Szövegét átírta és fordította Horváth Sándor
http://dka.oszk.hu/006900/006970
Zsákmány és foglyok hazavitele a négerek földjéről 
http://dka.oszk.hu/081600/081629
Zsarnay Lajos 1865-44 
http://dka.oszk.hu/080600/080632
Zsigmond adománylevele Rozgonyi Czeczilia részére 
(Az aláirásban a kelet hibásan tétetett 1431 márczius 8-ára). Az 1430 márczius 9-ikén kelt oklevél eredetije hártyán, a szöveg alatt pecsét nyomaival, az országos levéltárban. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
http://dka.oszk.hu/006900/006950
Zsigmond császár ünnepélyes menete Konstanzban, a pápa által neki ajándékozott arany rózsával 
http://dka.oszk.hu/003500/003594
Zsigmond király 1411 szeptember 1-én kelt első kiváltságlevele a kassai barchentszövők számára 
http://dka.oszk.hu/025800/025899
Zsigmond korabeli czimerek. l. Hothvafői Tamás czimere 
http://dka.oszk.hu/006000/006026
Zsigmond rendelete a pápák javadalom-adományozási joga ellen 
http://dka.oszk.hu/025800/025889
Zsinati végzések a Pray-codexből 
http://dka.oszk.hu/006900/006934
Zsófia hercegnő 
http://dka.oszk.hu/008700/008706
Aggházy Gyula: A Képzőművészeti Társulat jubiláris kiállítása 
No ne izéljen!. Aggházy Gyula festménye
http://dka.oszk.hu/057800/057800
Andor András: Képes Krónika (1358 után) Országos Széchényi Könyvtár 
http://dka.oszk.hu/068600/068614
Angyalffy Erzsébet: Telepy Károly, a képzőművészeti társulat műtárnoka 
Ellinger Ede fényképei ubán rajzolta Angyalffy Erzsi.
http://dka.oszk.hu/057700/057796
Antal Szilvia: A középkori Európa világa 
http://dka.oszk.hu/061000/061030
Balassa János: Balassa János nyomtatott hirdetése 
http://dka.oszk.hu/025700/025750
Balogh Rudolf: Benczúr Gyula jubileuma 
A Műcsarnok nagyterme, a hol a jubileum lefolyt
http://dka.oszk.hu/087900/087978
Balogh Anna: A középkor irodalma 
http://dka.oszk.hu/061000/061067
Balogh Anna: Nyelvtörténet 
http://dka.oszk.hu/061000/061076
Balogh Rudolf: Az Országos Levéltárból 
Kálmán király 1109-iki adománylevele a veszprémvölgyi görög apáczák számára
http://dka.oszk.hu/086400/086484
Balogh Rudolf: Az Országos Levéltárból 
V. László király 1457 márczius 21-én kelt ítélete, melylyel Hunyady Lászlót halálra ítélte
http://dka.oszk.hu/086400/086489
Balogh Rudolf: Az Országos Levéltárból 
V. László király oklevele
http://dka.oszk.hu/086400/086491
Barabás Miklós: Szász Károly 1905-43 
http://dka.oszk.hu/080500/080578
Basch Árpád: Historia 
http://dka.oszk.hu/081500/081589
Bátori Anna: Tudós nők a historia literariában 
http://dka.oszk.hu/060900/060970
Békei Ödön: Tóth Béla dolgozó szobájában 
http://dka.oszk.hu/070900/070933
Bél Mátyás: A Nova Posoniensia című latin hirlap első ismeretes száma 1721 július 30-ról 
http://dka.oszk.hu/025800/025810
Benczúr Gyula: Falk Miksa 
Benczúr Gyula 1892. évi festménye
http://dka.oszk.hu/065100/065155
Borúth Andor: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából 
Önarczkép
http://dka.oszk.hu/092500/092544
Borúth Andor: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából 
Czigány család
http://dka.oszk.hu/066800/066894
Borúth Andor: Toreador 
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
http://dka.oszk.hu/038800/038829
Bruck Miksa: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából 
Szepesbélai utcza
http://dka.oszk.hu/070900/070959
Bruck Miksa: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából 
Szegény asszony otthona
http://dka.oszk.hu/066800/066895
Bruck Miksa: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításáról 
Néhai János főherczeg orthi kastélyából
http://dka.oszk.hu/091000/091088
Bruck Miksa: A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából 
Törzsasztal
http://dka.oszk.hu/090700/090741
Bruck Miksa: A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából 
Bártfai ház pitvara
http://dka.oszk.hu/067400/067462
Bruck Miksa: A Nemzeti Szalon tavaszi kiállításából 
Zborói vásártér
http://dka.oszk.hu/072600/072645
Cserna Károly: József Ágost főherczeg 
Thewrewk Istvánnak József főherczegről és családjáról írt, sajtó alatt levő müvéből
http://dka.oszk.hu/060300/060398
Csók István: Könyves Kálmán őszi tárlatából 
Csók István : Verandán
http://dka.oszk.hu/080100/080144
Csók István: A M. I. É. N. K. kiállítás a Nemzeti Szalonban 
Duna mellett
http://dka.oszk.hu/080600/080699
Csuhai István: Statue on Tiszalök Power Station Building [Szobor a tiszalöki erőműnél] 
http://dka.oszk.hu/009200/009214
Csupák Viktória: Japán, Kína és Korea történelme 
http://dka.oszk.hu/061000/061028
Doby Jenő: Zalka János 1901-3 
http://dka.oszk.hu/080600/080629
drinker : Maszk 
http://dka.oszk.hu/015200/015209
Dunky Ferenc, Dunky Kálmán: Az erdélyi magyar színészet 100 éves jubileuma alkalmából kolozsvártt rendezett díszelőadásról 
Zrínyi Miklós esküje. Élőkép. Dunky fivérek fényképe után
http://dka.oszk.hu/036200/036262
Dunky Ferenc, Dunky Kálmán: Az erdélyi magyar színészet 100 éves jubileuma alkalmából kolozsvártt rendezett díszelőadásról 
Zrínyi Miklós kirohanása. Élőkép. Dunky fivérek fényképe után
http://dka.oszk.hu/036200/036263
Dunky Ferenc, Cserna Károly, Dunky Kálmán: A Kolozsvári Nemzeti Színház 
Dunky fivérek fényképe útán rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/036200/036236
Dunky Ferenc, Dunky Kálmán: Salamon János 
Dunky fivérek fényképe után
http://dka.oszk.hu/039900/039931
Dunky Kálmán, Dunky Ferenc: Szász Károlyné Münstermann Franciska 1892-47 801 
http://dka.oszk.hu/080500/080581
Dunky Kálmán, Dunky Ferenc: Szilágyi Sándor emléktáblája kolozsvári szülőházán 
Dunky fivérek fényképei után
http://dka.oszk.hu/042700/042746
Ellinger Ede: Barna Ferdinánd 
Ellinger
http://dka.oszk.hu/037300/037385
Ellinger Ede: Bubics Zsigmond 
Kassa új püspöke
http://dka.oszk.hu/058100/058144
Ellinger Ede: Cavour szobrának megkoszorúzása a magyar küldöttség által f. évi szept. 20-án 
Turinból - Ellinger Edének f. évi szept. 20-án fölvett fényképei
http://dka.oszk.hu/036300/036308
Ellinger Ede: Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett 
http://dka.oszk.hu/038100/038142
Ellinger Ede: Doktorrá avatás királyi kitüntetés mellett - Az eskü-tétel 
http://dka.oszk.hu/038100/038146
Ellinger Ede: Domanovszky Endre 
http://dka.oszk.hu/036500/036576
Ellinger Ede: Garibaldi szobrának megkoszorúzása a magyar küldöttség által f. évi szept. 20-án 
Turinból - Ellinger Edének f. évi szept. 20-án fölvett fényképei
http://dka.oszk.hu/036300/036307
Ellinger Ede: Kossuth Ferencz és Kossuth Lajos 
http://dka.oszk.hu/036200/036297
Ellinger Ede: Özvegy Ruttkayné, Kossuth nővére 
http://dka.oszk.hu/036200/036299
Erdélyi Mór: Báró Atzél Béla ravatala a Park-klubban 
http://dka.oszk.hu/041300/041340
Erdélyi Mór: Fenyvessy Adolf 
http://dka.oszk.hu/041200/041280
Erdélyi Mór: Németh Imre 
http://dka.oszk.hu/036300/036394
Erdélyi Mór: Schvarcz Gyula 
http://dka.oszk.hu/041100/041179
Erdélyi Mór: Szüry Dénes 
Erdélyi fényképe után
http://dka.oszk.hu/036300/036309
Erdélyi Mór: Szüry Dénes 1892-51 
Erdélyi fényképe után
http://dka.oszk.hu/080600/080602
Faventinus, Martinus: Díszlap a Philostratus Corvin-kódexból 
http://dka.oszk.hu/025900/025912
Ferenczy Valér: A M. I. É. N. K. kiállítás a Nemzeti Szalonban 
Venezia. San Pietro
http://dka.oszk.hu/080700/080702
Ferenczy Károly: A M. I. É. N. K. kiállítás a Nemzeti Szalonban 
Lovaglás
http://dka.oszk.hu/080700/080704
Forche Roman, Gálfy István: Báró Atzél Béla 
http://dka.oszk.hu/041300/041341
Funk Antonio: József Ágost főherczeg és családja 
http://dka.oszk.hu/061400/061415
Goró Lajos: Karácsony az utczán 
Goró Lajos illusztrációja
http://dka.oszk.hu/036300/036331
Göröcs Edit: A görög történelem kezdetei 
http://dka.oszk.hu/061000/061025
Göröcs Edit: Görög-perzsa háborúk 
http://dka.oszk.hu/061000/061024
Györök Leó: A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából 
A "Mare morto" Lacroma szigetén
http://dka.oszk.hu/089600/089699
Györök Leó: Magyar lobogó alatt az Adrián. Szinnyei Otmár könyvéből 
Mirine
http://dka.oszk.hu/036200/036243
Györök Leó: Magyar lobogó alatt az Adrián. Szinnyei Otmár könyvéből 
Fiume
http://dka.oszk.hu/036200/036244
Györök Leó: Magyar lobogó alatt az Adrián. Szinnyei Otmár könyvéből 
Brevilaquai partok
http://dka.oszk.hu/036200/036246
Györök Leó: Magyar lobogó alatt az Adrián. Szinnyei Otmár könyvéből 
Mulói világítótorony
http://dka.oszk.hu/036200/036245
Háry Gyula: A filippopoli első bolgár nemzeti kiállításból 
A kiállítás főkapuja és az iparcsarnok
http://dka.oszk.hu/036000/036076
Háry Gyula: A filippopoli első bolgár nemzeti kiállításból 
Karlovo városának pavillonja
http://dka.oszk.hu/036000/036077
Hauszmann Alajos: Az új igazságügyi palota 
http://dka.oszk.hu/061700/061751
Heltai Gáspár: Heltai krónikájának czimlapja 
http://dka.oszk.hu/040900/040921
Hirsch Nelli: Henszlmann Imre 
http://dka.oszk.hu/058600/058627
Hollósy Simon: Könyves Kálmán őszi tárlatából 
Hollósy Simon: Tisza partján
http://dka.oszk.hu/080100/080145
Hollósy Simon: Kukoriczafosztás 
Hollósy Simon festménye a Szépművészet Múzeumban
http://dka.oszk.hu/093100/093116
Jakab Sándor: Báró ifj. Wlassics Gyula 
http://dka.oszk.hu/010500/010519
Jankó János: Achilles buja 
http://dka.oszk.hu/099700/099787
Jantyik Mátyás: Ólomöntés karácsony estéjén 
http://dka.oszk.hu/036200/036272
Jantyik Mátyás: Az országos dalünnep 
http://dka.oszk.hu/036000/036028
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1122