Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista sorszám (ID azonosító) szerint rendezve sorolja fel a már katalogizált, vagyis "KÉSZ" státuszú dokumentumokat. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "normál" és "óriás" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett.


A találatok száma: 76840
[067037] A szalonikii dinamit-merényletek 
Az Ottomán-bank épülete a robbanás után
http://keptar.oszk.hu/067000/067037
[067039] Sándor szerb király és Draga királyné esküvői díszben 
1900. évi fénykép után
http://keptar.oszk.hu/067000/067039
[067041] Sándor király atyjával, Milánnal 
1893. évi fényképek után
http://keptar.oszk.hu/067000/067041
[067044] Obrenovics Mihály (1825-1868) 
http://keptar.oszk.hu/067000/067044
[067045] Kara Gyorgye, szerbia első felszabadítója 
http://keptar.oszk.hu/067000/067045
[067046] Ilona, Kara Gyorgye neje 
http://keptar.oszk.hu/067000/067046
[067047] Karagyorgyevics Sándor herczeg 
http://keptar.oszk.hu/067000/067047
[067048] Karagyorgyevics Perszida herczegnő 
http://keptar.oszk.hu/067000/067048
[067049] Karagyorgyevics Péter herczeg és neje Zorka, montenegrói herczegnő 
Házasság kötésük idejéböl való fényképek után
http://keptar.oszk.hu/067000/067049
[067050] Karagyorgyevics Péter herczeg és neje Zorka, montenegrói herczegnő 
Házasság kötésük idejéböl való fényképek után
http://keptar.oszk.hu/067000/067050
[067051] Karagyorgyevics Péter herczeg 
Legujabb fényképek után
http://keptar.oszk.hu/067000/067051
[067052] Karagyorgyevics György herczeg, Péter herczeg fia 
Legujabb fényképek után
http://keptar.oszk.hu/067000/067052
[067053] Sándor király nejével, tisztjei körében 
Legújabb fényképfelvétel után
http://keptar.oszk.hu/067000/067053
[067055] Belgrádi képek 
Az új és a régi konak
http://keptar.oszk.hu/067000/067055
[067056] Belgrádi képek 
Fogadó-terem a konakban
http://keptar.oszk.hu/067000/067056
[067057] Belgrádi képek 
A katonai akadémia
http://keptar.oszk.hu/067000/067057
[067058] Belgrádi képek 
Az államtanács épülete
http://keptar.oszk.hu/067000/067058
[067059] Belgrádi képek 
Belgrád a Száva felől
http://keptar.oszk.hu/067000/067059
[067060] Belgrádi képek 
A Skupstina
http://keptar.oszk.hu/067000/067060
[067061] Maurer Mór: A dolhai Rákóczi-ünnep 
Maurer Mór amateur fölvétele
http://keptar.oszk.hu/067000/067061
[067062] A budapesti polgári lövész-egyesület lövöldéje a Marczibányi-téren 
http://keptar.oszk.hu/067000/067062
[067063] József főherczeg látogatásába-budapesti polgári lövészegyesület ünnepélyén 
http://keptar.oszk.hu/067000/067063
[067064] Széll Kálmán miniszterelnök Wekerle Sándorral az Országház előtti téren junius 11-én 
Pillanatnyi térkép után
http://keptar.oszk.hu/067000/067064
[067065] Alföldi Béla: Széll Kálmán miniszterelnök a képviselőházban beszédet tart egy obstrukciós ülésen 
http://keptar.oszk.hu/067000/067065
[067066] A szerb nemzetgyűlés küldöttsége Karagyorgyevics Péter királyhoz 
A budapesti keleti pályaudvaron június 19-én fölvett fénykép után
http://keptar.oszk.hu/067000/067066
[067067] Sándor szerb király és Draga királyné sirja a Szent Márkus-kápolnában 
A királyi pár sírját a két fakereszt jelöli, mögöttük Obrenovics Anna sírköve
http://keptar.oszk.hu/067000/067067
[067068] Ifj. Kühmayer Ferenc: Belgrádi képek 
Katonaság a Konak főbejárata előtt. Ifj. Kühmayer Ferencz június 11-én reggel fél 10 órakor fölvett fényképe
http://keptar.oszk.hu/067000/067068
[067069] Belgrádi képek 
A királyválasztó nemzetgyűlés helyisége a Konak táncztermében
http://keptar.oszk.hu/067000/067069
[067070] Belgrádi képek 
A Konak főbejárata
http://keptar.oszk.hu/067000/067070
[067071] Belgrádi képek 
A Mihály-utcza a királyválasztáskor fellobogózva
http://keptar.oszk.hu/067000/067071
[067072] Belgrádi képek 
Obrenovics Milos szobra a Konak lépcsőházában
http://keptar.oszk.hu/067000/067072
[067073] Belgrádi képek 
A Hadtestparancsnokság épülete, a hol a Lunyevicza fivéreket agyonlőtték
http://keptar.oszk.hu/067000/067073
[067074] Belgrádi képek 
A Szent Márkus-kápolna, a hová a királyi párt temették
http://keptar.oszk.hu/067000/067074
[067075] Belgrádi képek 
Az régi konak. (A saroktól számított 4-ik, nyitott ablakból dobták le a királyi pár holttestét)
http://keptar.oszk.hu/067000/067075
[067076] Varga : Gróf Khuen-Héderváry Károly 
Varga zágrábi fényképe után
http://keptar.oszk.hu/067000/067076
[067077] Háry Gyula: A Hédervári kastély 
http://keptar.oszk.hu/067000/067077
[067078] I. Péter szerb király montenegrói nemzeti viseletben 
http://keptar.oszk.hu/067000/067078
[067079] I. Péter szerb király és titkára Genfben 
Legújabb genfi fényképek után
http://keptar.oszk.hu/067000/067079
[067080] I. Péter szerb király lakóháza, Genfben 
http://keptar.oszk.hu/067000/067080
[067081] Belgrádi képek 
A régi Konak főbejárata. (Elől a robbantás által összetépett ajtók láthatók)
http://keptar.oszk.hu/067000/067081
[067082] Belgrádi képek 
A Konak parkjából
http://keptar.oszk.hu/067000/067082
[067083] Belgrádi képek 
A Konak őrsége a 6-ik ezredből
http://keptar.oszk.hu/067000/067083
[067084] Belgrádi képek 
A Konak hátsó kapuja, a hol a holttesteket kiszállították
http://keptar.oszk.hu/067000/067084
[067085] Belgrádi képek 
A hadsegéd lakásának bejárata a Konakban
http://keptar.oszk.hu/067000/067085
[067086] Belgrádi képek 
Az új konak. Az ó konak. A kül- és belügyi minisztérium épülete
http://keptar.oszk.hu/067000/067086
[067087] I. Péter király bevonulása Belgrádba 
A bevonulás a vasúttól vivő úton állított diadalkapun
http://keptar.oszk.hu/067000/067087
[067088] I. Péter király bevonulása Belgrádba 
Szerb czímerekkel díszített ház
http://keptar.oszk.hu/067000/067088
[067089] I. Péter király bevonulása Belgrádba 
A király fogata a bevonuláskor
http://keptar.oszk.hu/067000/067089
[067090] I. Péter király bevonulása Belgrádba 
A metropolita és a papság a székesegyház bejáratánál fogadják a királyt
http://keptar.oszk.hu/067000/067090
[067091] A kassai múzeum 
http://keptar.oszk.hu/067000/067091
[067092] Minden jegy elfogyott 
Kimaradt közönség a képviselőház június 25-ki ülésének megkezdésekor
http://keptar.oszk.hu/067000/067092
[067093] Strelisky Lipót: Kolossváry Dezső tábornok, az új honvédelmi miniszter 
http://keptar.oszk.hu/067000/067093
[067094] Krafft Péter: A reichstadti herczeg mint osztrák őrmester 
Krafft Péter czeruzarajza a bécsi cs. kir. udvar könyvtár gyűjteményében
http://keptar.oszk.hu/067000/067094
[067095] Belgrádi képek 
A király és Avakumovics miniszterelnök megérkezése a katonai szemlére
http://keptar.oszk.hu/067000/067095
[067096] Belgrádi képek 
A népünnepről
http://keptar.oszk.hu/067000/067096
[067097] Belgrádi képek 
A király a nép között a népünnepen
http://keptar.oszk.hu/067000/067097
[067098] Belgrádi képek 
Péter király a szemlén az osztrák-magyar és orosz katonai attachéval
http://keptar.oszk.hu/067000/067098
[067099] Belgrádi képek 
Péter király a szemlén katonai kíséretével
http://keptar.oszk.hu/067000/067099
[067100] Belgrádi képek 
A király megérkezése a régi szkupstinához
http://keptar.oszk.hu/067100/067100
[067101] Belgrádi képek 
A király kivonulása az eskütételről
http://keptar.oszk.hu/067100/067101
[067102] Belgrádi képek 
A székesegyház belseje, a hol a király az esküt letette
http://keptar.oszk.hu/067100/067102
[067103] Belgrádi képek 
Vidéki alakok Belgrád utczáin Péter király bevonulása alkalmával
http://keptar.oszk.hu/067100/067103
[067104] Pataky László: Zivatar a pusztán 
http://keptar.oszk.hu/067100/067104
[067105] Gróf Khuen-Héderváry Károly, Teleki Margit grófnő 
http://keptar.oszk.hu/067100/067105
[067106] Strelisky Lipót: Márkus Emília mint Monna Vanna 
http://keptar.oszk.hu/067100/067106
[067107] A Vörösmarty-szobor pályaművei 
http://keptar.oszk.hu/067100/067107
[067108] Reform női ruhák 
Házi ruha. Utczai ruha
http://keptar.oszk.hu/067100/067108
[067109] A Franklin-Társulat kiadásában megjelenő "Egyetemes Irodalomtörténet" első kötetéből 
http://keptar.oszk.hu/067100/067109
[067110] Motoros kocsik a vasutakon 
http://keptar.oszk.hu/067100/067110
[067111] A drótnélküli telegrafálás 
Régebbi drótnélküli telegráfállomás Poldhuban. Újabb Marconi-állomás Glace-Bay-ben
http://keptar.oszk.hu/067100/067111
[067112] A drótnélküli telegrafálás 
A német hadsereg drótnélküli táviró-berendezése: Feladó szerkezet. A német hadsereg drótnélküli táviró-berendezése: Leadó szerkezet
http://keptar.oszk.hu/067100/067112
[067113] Roskovics Ignác: Roskovics Ignácz falfestményei a kecskeméti róm. kath. nagytemplomban 
http://keptar.oszk.hu/067100/067113
[067114] Pillanatnyi fölvételek léghajó-utakról 
Kilátás a léghajóról 4200 méter magasságból. A léghajó kiürítése leszállás után. A léghajó szerencsésen földet ért. A léghajó összecsomagolása
http://keptar.oszk.hu/067100/067114
[067115] Képek a budapesti football-versenyekről 
A southamptoni csapat a magyar testgyakorlók körével. A southamptoni csapat a budapesti torna-klubbal
http://keptar.oszk.hu/067100/067115
[067116] Montenegrói népviseletek 
http://keptar.oszk.hu/067100/067116
[067117] Zala György, Fadrusz János : Az Erzsébet-emlékszobor pályatervei 
A királyné alakja Zala Györgytől. A királyné alakja Fadrusz Jánostól
http://keptar.oszk.hu/067100/067117
[067118] Az Erzsébet-emlékszobor pályatervei 
Zala György - Bálint és Jámbor pályaműve. Fadrusz János - Korb és Girgl pályaműve. Mátrai Lajos Gy., Ifj. Mátrai Lajos - és Hikisch Rezső pályaműve. Margo, Popper - Scheer és Fischer pályaműve. Telcs Ede - Tőry Emil pályaműve
http://keptar.oszk.hu/067100/067118
[067119] Az Erzsébet-emlékszobor pályatervei 
Damkó József - Papp Gyula és Szabolcs Ferencz pályaműve. Róna József - Leitersdorfer Béla pályaműve. Maróthi - Rintel Géza pályaműve
http://keptar.oszk.hu/067100/067119
[067120] Gróf Kun-Kocsárd emléktáblájának leleplezése az EMKE szászvárosi házán 
http://keptar.oszk.hu/067100/067120
[067121] A rádium és sugarai 
http://keptar.oszk.hu/067100/067121
[067122] A belgrádi királygyilkosság szinhelyéről 
A gyilkosság után fölvett fényképek. A királyi pár hálószobája
http://keptar.oszk.hu/067100/067122
[067123] A belgrádi királygyilkosság szinhelyéről 
A gyilkosság után fölvett fényképek. A királyné szalonja
http://keptar.oszk.hu/067100/067123
[067124] Képek a belgrádi katonai szemléről 
Testőrök
http://keptar.oszk.hu/067100/067124
[067125] Képek a belgrádi katonai szemléről 
Gyalogos katonák
http://keptar.oszk.hu/067100/067125
[067126] Gróf Pejacsevich Tivadar, az új horvát bán 
http://keptar.oszk.hu/067100/067126
[067127] Gróf Pejacsevich Tivadarné Vay Erzsébet bárónő, az új horvát bán neje 
http://keptar.oszk.hu/067100/067127
[067128] A reichstadti herczeg mint osztrák tiszt 
http://keptar.oszk.hu/067100/067128
[067129] A reichstadti herczeg a halottas ágyon 
http://keptar.oszk.hu/067100/067129
[067130] Pillanatfölvételek a Képviselőházból 
Gróf Apponyi Albert az elnöki széken
http://keptar.oszk.hu/067100/067130
[067131] Pillanatfölvételek a Képviselőházból 
Gróf Khuen-Héderváry miniszterelnök beszéde a július 6-iki ülésben
http://keptar.oszk.hu/067100/067131
[067132] Pillanatfölvételek a Képviselőházból és a Képviselőház előtt 
Gróf Andrássy Tivadar és gróf Andrássy Gyula
http://keptar.oszk.hu/067100/067132
[067133] Pillanatfölvételek a Képviselőházból és a Képviselőház előtt 
Eötvös Károly (mögötte Bolgár Ferencz, baloldalán Endrey Gyula és Lengyel Zoltán)
http://keptar.oszk.hu/067100/067133
[067134] Miklós montenegrói fejedelem 
I. Péter szerb király fényképfölvétele
http://keptar.oszk.hu/067100/067134
[067135] Milena, montenegrói fejedelemasszony 
Fénykép után
http://keptar.oszk.hu/067100/067135
[067136] Karagyorgyevics György herczeg orosz testőrtiszti egyenruhában 
http://keptar.oszk.hu/067100/067136
[067137] Petrovics Bozsó vajda, montenegrói miniszterelnök 
http://keptar.oszk.hu/067100/067137
[067138] I. Péter szerb király fényképfölvétele Montenegróból 
Danilo montenegrói trónörökös pihenője vadászat közben
http://keptar.oszk.hu/067100/067138
[067139] Erdélyi Mór: Pauler Gyula 
http://keptar.oszk.hu/067100/067139
[067140] Pillanatfölvételek a Képviselőház előtt 
Dr. Tomassich Miklós horvát miniszter és Milekics Cziril képviselő
http://keptar.oszk.hu/067100/067140
[067141] Pillanatfölvételek a Képviselőház előtt 
Madarász József a képviselőházból távozóban
http://keptar.oszk.hu/067100/067141
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1400    1401-1500    1501-1600    1601-1700    1701-1800    1801-1900    1901-2000    2001-2100    2101-2200    2201-2300    2301-2400    2401-2500    2501-2600    2601-2700    2701-2800    2801-2900    2901-3000    3001-3100    3101-3200    3201-3300    3301-3400    3401-3500    3501-3600    3601-3700    3701-3800    3801-3900    3901-4000    4001-4100    4101-4200    4201-4300    4301-4400    4401-4500    4501-4600    4601-4700    4701-4800    4801-4900    4901-5000    5001-5100    5101-5200    5201-5300    5301-5400    5401-5500    5501-5600    5601-5700    5701-5800    5801-5900    5901-6000    6001-6100    6101-6200    6201-6300    6301-6400    6401-6500    6501-6600    6601-6700    6701-6800    6801-6900    6901-7000    7001-7100    7101-7200    7201-7300    7301-7400    7401-7500    7501-7600    7601-7700    7701-7800    7801-7900    7901-8000    8001-8100    8101-8200    8201-8300    8301-8400    8401-8500    8501-8600    8601-8700    8701-8800    8801-8900    8901-9000    9001-9100    9101-9200    9201-9300    9301-9400    9401-9500    9501-9600    9601-9700    9701-9800    9801-9900    9901-10000    10001-10100    10101-10200    10201-10300    10301-10400    10401-10500    10501-10600    10601-10700    10701-10800    10801-10900    10901-11000    11001-11100    11101-11200    11201-11300    11301-11400    11401-11500    11501-11600    11601-11700    11701-11800    11801-11900    11901-12000    12001-12100    12101-12200    12201-12300    12301-12400    12401-12500    12501-12600    12601-12700    12701-12800    12801-12900    12901-13000    13001-13100    13101-13200    13201-13300    13301-13400    13401-13500    13501-13600    13601-13700    13701-13800    13801-13900    13901-14000    14001-14100    14101-14200    14201-14300    14301-14400    14401-14500    14501-14600    14601-14700    14701-14800    14801-14900    14901-15000    15001-15100    15101-15200    15201-15300    15301-15400    15401-15500    15501-15600    15601-15700    15701-15800    15801-15900    15901-16000    16001-16100    16101-16200    16201-16300    16301-16400    16401-16500    16501-16600    16601-16700    16701-16800    16801-16900    16901-17000    17001-17100    17101-17200    17201-17300    17301-17400    17401-17500    17501-17600    17601-17700    17701-17800    17801-17900    17901-18000    18001-18100    18101-18200    18201-18300    18301-18400    18401-18500    18501-18600    18601-18700    18701-18800    18801-18900    18901-19000    19001-19100    19101-19200    19201-19300    19301-19400    19401-19500    19501-19600    19601-19700    19701-19800    19801-19900    19901-20000    20001-20100    20101-20200    20201-20300    20301-20400    20401-20500    20501-20600    20601-20700    20701-20800    20801-20900    20901-21000    21001-21100    21101-21200    21201-21300    21301-21400    21401-21500    21501-21600    21601-21700    21701-21800    21801-21900    21901-22000    22001-22100    22101-22200    22201-22300    22301-22400    22401-22500    22501-22600    22601-22700    22701-22800    22801-22900    22901-23000    23001-23100    23101-23200    23201-23300    23301-23400    23401-23500    23501-23600    23601-23700    23701-23800    23801-23900    23901-24000    24001-24100    24101-24200    24201-24300    24301-24400    24401-24500    24501-24600    24601-24700    24701-24800    24801-24900    24901-25000    25001-25100    25101-25200    25201-25300    25301-25400    25401-25500    25501-25600    25601-25700    25701-25800    25801-25900    25901-26000    26001-26100    26101-26200    26201-26300    26301-26400    26401-26500    26501-26600    26601-26700    26701-26800    26801-26900    26901-27000    27001-27100    27101-27200    27201-27300    27301-27400    27401-27500    27501-27600    27601-27700    27701-27800    27801-27900    27901-28000    28001-28100    28101-28200    28201-28300    28301-28400    28401-28500    28501-28600    28601-28700    28701-28800    28801-28900    28901-29000    29001-29100    29101-29200    29201-29300    29301-29400    29401-29500    29501-29600    29601-29700    29701-29800    29801-29900    29901-30000    30001-30100    30101-30200    30201-30300    30301-30400    30401-30500    30501-30600    30601-30700    30701-30800    30801-30900    30901-31000    31001-31100    31101-31200    31201-31300    31301-31400    31401-31500    31501-31600    31601-31700    31701-31800    31801-31900    31901-32000    32001-32100    32101-32200    32201-32300    32301-32400    32401-32500    32501-32600    32601-32700    32701-32800    32801-32900    32901-33000    33001-33100    33101-33200    33201-33300    33301-33400    33401-33500    33501-33600    33601-33700    33701-33800    33801-33900    33901-34000    34001-34100    34101-34200    34201-34300    34301-34400    34401-34500    34501-34600    34601-34700    34701-34800    34801-34900    34901-35000    35001-35100    35101-35200    35201-35300    35301-35400    35401-35500    35501-35600    35601-35700    35701-35800    35801-35900    35901-36000    36001-36100    36101-36200    36201-36300    36301-36400    36401-36500    36501-36600    36601-36700    36701-36800    36801-36900    36901-37000    37001-37100    37101-37200    37201-37300    37301-37400    37401-37500    37501-37600    37601-37700    37701-37800    37801-37900    37901-38000    38001-38100    38101-38200    38201-38300    38301-38400    38401-38500    38501-38600    38601-38700    38701-38800    38801-38900    38901-39000    39001-39100    39101-39200    39201-39300    39301-39400    39401-39500    39501-39600    39601-39700    39701-39800    39801-39900    39901-40000    40001-40100    40101-40200    40201-40300    40301-40400    40401-40500    40501-40600    40601-40700    40701-40800    40801-40900    40901-41000    41001-41100    41101-41200    41201-41300    41301-41400    41401-41500    41501-41600    41601-41700    41701-41800    41801-41900    41901-42000    42001-42100    42101-42200    42201-42300    42301-42400    42401-42500    42501-42600    42601-42700    42701-42800    42801-42900    42901-43000    43001-43100    43101-43200    43201-43300    43301-43400    43401-43500    43501-43600    43601-43700    43701-43800    43801-43900    43901-44000    44001-44100    44101-44200    44201-44300    44301-44400    44401-44500    44501-44600    44601-44700    44701-44800    44801-44900    44901-45000    45001-45100    45101-45200    45201-45300    45301-45400    45401-45500    45501-45600    45601-45700    45701-45800    45801-45900    45901-46000    46001-46100    46101-46200    46201-46300    46301-46400    46401-46500    46501-46600    46601-46700    46701-46800    46801-46900    46901-47000    47001-47100    47101-47200    47201-47300    47301-47400    47401-47500    47501-47600    47601-47700    47701-47800    47801-47900    47901-48000    48001-48100    48101-48200    48201-48300    48301-48400    48401-48500    48501-48600    48601-48700    48701-48800    48801-48900    48901-49000    49001-49100    49101-49200    49201-49300    49301-49400    49401-49500    49501-49600    49601-49700    49701-49800    49801-49900    49901-50000    50001-50100    50101-50200    50201-50300    50301-50400    50401-50500    50501-50600    50601-50700    50701-50800    50801-50900    50901-51000    51001-51100    51101-51200    51201-51300    51301-51400    51401-51500    51501-51600    51601-51700    51701-51800    51801-51900    51901-52000    52001-52100    52101-52200    52201-52300    52301-52400    52401-52500    52501-52600    52601-52700    52701-52800    52801-52900    52901-53000    53001-53100    53101-53200    53201-53300    53301-53400    53401-53500    53501-53600    53601-53700    53701-53800    53801-53900    53901-54000    54001-54100    54101-54200    54201-54300    54301-54400    54401-54500    54501-54600    54601-54700    54701-54800    54801-54900    54901-55000    55001-55100    55101-55200    55201-55300    55301-55400    55401-55500    55501-55600    55601-55700    55701-55800    55801-55900    55901-56000    56001-56100    56101-56200    56201-56300    56301-56400    56401-56500    56501-56600    56601-56700    56701-56800    56801-56900    56901-57000    57001-57100    57101-57200    57201-57300    57301-57400    57401-57500    57501-57600    57601-57700    57701-57800    57801-57900    57901-58000    58001-58100    58101-58200    58201-58300    58301-58400    58401-58500    58501-58600    58601-58700    58701-58800    58801-58900    58901-59000    59001-59100    59101-59200    59201-59300    59301-59400    59401-59500    59501-59600    59601-59700    59701-59800    59801-59900    59901-60000    60001-60100    60101-60200    60201-60300    60301-60400    60401-60500    60501-60600    60601-60700    60701-60800    60801-60900    60901-61000    61001-61100    61101-61200    61201-61300    61301-61400    61401-61500    61501-61600    61601-61700    61701-61800    61801-61900    61901-62000    62001-62100    62101-62200    62201-62300    62301-62400    62401-62500    62501-62600    62601-62700    62701-62800    62801-62900    62901-63000    63001-63100    63101-63200    63201-63300    63301-63400    63401-63500    63501-63600    63601-63700    63701-63800    63801-63900    63901-64000    64001-64100    64101-64200    64201-64300    64301-64400    64401-64500    64501-64600    64601-64700    64701-64800    64801-64900    64901-65000    65001-65100    65101-65200    65201-65300    65301-65400    65401-65500    65501-65600    65601-65700    65701-65800    65801-65900    65901-66000    66001-66100    66101-66200    66201-66300    66301-66400    66401-66500    66501-66600    66601-66700    66701-66800    66801-66900    66901-67000    67001-67100    67101-67200    67201-67300    67301-67400    67401-67500    67501-67600    67601-67700    67701-67800    67801-67900    67901-68000    68001-68100    68101-68200    68201-68300    68301-68400    68401-68500    68501-68600    68601-68700    68701-68800    68801-68900    68901-69000    69001-69100    69101-69200    69201-69300    69301-69400    69401-69500    69501-69600    69601-69700    69701-69800    69801-69900    69901-70000    70001-70100    70101-70200    70201-70300    70301-70400    70401-70500    70501-70600    70601-70700    70701-70800    70801-70900    70901-71000    71001-71100    71101-71200    71201-71300    71301-71400    71401-71500    71501-71600    71601-71700    71701-71800    71801-71900    71901-72000    72001-72100    72101-72200    72201-72300    72301-72400    72401-72500    72501-72600    72601-72700    72701-72800    72801-72900    72901-73000    73001-73100    73101-73200    73201-73300    73301-73400    73401-73500    73501-73600    73601-73700    73701-73800    73801-73900    73901-74000    74001-74100    74101-74200    74201-74300    74301-74400    74401-74500    74501-74600    74601-74700    74701-74800    74801-74900    74901-75000    75001-75100    75101-75200    75201-75300    75301-75400    75401-75500    75501-75600    75601-75700    75701-75800    75801-75900    75901-76000    76001-76100    76101-76200    76201-76300    76301-76400    76401-76500    76501-76600    76601-76700    76701-76800    76801-76840