Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista sorszám (ID azonosító) szerint rendezve sorolja fel a már katalogizált, vagyis "KÉSZ" státuszú dokumentumokat. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "normál" és "óriás" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett.


A találatok száma: 76886
[067142] A Vatikán azon része, a hol a pápa lakosztálya van 
http://keptar.oszk.hu/067100/067142
[067145] Richter Aurél: Kállay Benjamin 
Siklóssy László 1902. évi amateur pillanatfelvétele után rajzolta Richter Aurél
http://keptar.oszk.hu/067100/067145
[067146] Kállay Benjaminné, Bethlen Vilma grófnő 
http://keptar.oszk.hu/067100/067146
[067147] Ellinger Ede: Kállay Benjamin 
Ellinger fényképe a 80-as évekből
http://keptar.oszk.hu/067100/067147
[067148] Képek Rómából 
Szent Péter kathedrája a Szent-Péter templomban. (Jobbról VIII. Orbán, balról III. Pál pápa síremléke)
http://keptar.oszk.hu/067100/067148
[067149] Képek Rómából 
A Szent Péter-templom előcsarnoka a Szent kapuval
http://keptar.oszk.hu/067100/067149
[067150] Képek Rómából 
A vatikáni szoborgyűjteményből
http://keptar.oszk.hu/067100/067150
[067151] XIII. Leo pápa misét mond 
http://keptar.oszk.hu/067100/067151
[067152] XIII. Leo pápa kiséretével a Vatikán kertjében 
http://keptar.oszk.hu/067100/067152
[067153] A "Giardino Della Pigna" a Vatikánban 
Középen Szent Péter oszlopa, melyet az 1870-iki zsinat emlékére állítottak 1886-ban
http://keptar.oszk.hu/067100/067153
[067154] Holló Mihály: Próbamenet mótoros vasúti kocsikkal Budapest és Gödöllő között 
A magyar királyi államvasutak új személyszállító motor kocsija
http://keptar.oszk.hu/067100/067154
[067155] Kiss Ferenc: Aratók a Hortobágyon 
http://keptar.oszk.hu/067100/067155
[067156] Kiss Ferenc: Aratók Tétény vidékén 
http://keptar.oszk.hu/067100/067156
[067157] A pápajelöltek 
http://keptar.oszk.hu/067100/067157
[067158] Kállay Benjamin ravatala a Magyar Tudományos Akadémia előcsarnokában 
http://keptar.oszk.hu/067100/067158
[067159] Kállay Benjamin temetése 
A gyászmenet a Ferencz József-téren
http://keptar.oszk.hu/067100/067159
[067160] Kállay Benjamin temetése 
A hadügyminiszterium képviselői és bosnyák küldöttség a gyászmenetben
http://keptar.oszk.hu/067100/067160
[067161] Kállay Benjamin temetése 
A gyászkocsi az Oktogon-téren
http://keptar.oszk.hu/067100/067161
[067162] Kállay Benjamin temetése 
A koszorúkat vivő kocsik a Kerepesi-úton
http://keptar.oszk.hu/067100/067162
[067163] Ugolini : XIII. Leo pápa 
Ugolini festménye után
http://keptar.oszk.hu/067100/067163
[067164] XIII. Leo pápa családja körében 
http://keptar.oszk.hu/067100/067164
[067166] XIII. Leo megválasztása után első áldását adja a népre 
http://keptar.oszk.hu/067100/067166
[067167] Az első lábcsók XIII. Leo pápánál (1878) 
http://keptar.oszk.hu/067100/067167
[067168] XIII. Leo aranymiséjét mondja a Szent Péter-templomban (1888) 
http://keptar.oszk.hu/067100/067168
[067169] Orvosi tanácskozás a pápa betegágyánál 
http://keptar.oszk.hu/067100/067169
[067170] Róma 
A Szent Péter-templom, a Vatikán és az Angyalvár
http://keptar.oszk.hu/067100/067170
[067171] Róma 
A Szent Péter-templom és a Szent Péter-tér a pápa áldás-osztása alkalmával
http://keptar.oszk.hu/067100/067171
[067172] Mányoky Ádám: II. Rákóczi Ferencz 
http://keptar.oszk.hu/067100/067172
[067173] Lévay István: A kassai Rákóczi ereklye-kiállításból 
http://keptar.oszk.hu/067100/067173
[067174] Daróczy Aladár: Pillanatfölvételek a Képviselőházból 
http://keptar.oszk.hu/067100/067174
[067175] XIII. Leo pápa fölveszi a halotti szentséget 
http://keptar.oszk.hu/067100/067175
[067176] A polgári iskolai tanáregylet fiumei közgyűlésének résztvevői 
http://keptar.oszk.hu/067100/067176
[067177] Kiss Ferenc: A Duna áradása Budapestnél 
A Duna áradása a Filatori-gátnál O-Budán
http://keptar.oszk.hu/067100/067177
[067178] Cserba Jenő: A Duna áradása Budapestnél 
A Vág által elöntött vasúti vonal Zsolna és Ruttka közt
http://keptar.oszk.hu/067100/067178
[067179] Siklóssy László: A Duna áradása Budapestnél 
A csavargőzös állomása a Vigadó-téren
http://keptar.oszk.hu/067100/067179
[067180] Siklóssy László: A Duna áradása Budapestnél 
Az elöntött alsó rakpart az Országház előtt
http://keptar.oszk.hu/067100/067180
[067181] Lévay István: A kassai Rákóczi ereklye-kiállításból 
II. Rákóczi Ferencz sajátkezű levele gróf Forgách Simonhoz Drinápolyból
http://keptar.oszk.hu/067100/067181
[067182] Kupeczky János: A kassai Rákóczi ereklye-kiállításból 
I. Rákóczi Ferencz
http://keptar.oszk.hu/067100/067182
[067183] Kupeczky János: A kassai Rákóczi ereklye-kiállításból 
Kurucz vitéz
http://keptar.oszk.hu/067100/067183
[067184] A kassai Rákóczi ereklye-kiállításból 
Sarolta Amália hesseni herczegnő, II. Rákóczi Ferencz neje
http://keptar.oszk.hu/067100/067184
[067185] A kassai Rákóczi ereklye-kiállításból 
Rákóczi Julianna, II. Rákóczi Ferencz nővére. Gróf Erdődy György birtokában levö olajfestmény után
http://keptar.oszk.hu/067100/067185
[067186] A kassai Rákóczi ereklye-kiállításból 
Részlet az I. számu teremből
http://keptar.oszk.hu/067100/067186
[067187] A kassai Rákóczi ereklye-kiállítás plakátja 
http://keptar.oszk.hu/067100/067187
[067188] XIII. Leo pápa első ravatala a Vatikánban 
http://keptar.oszk.hu/067100/067188
[067189] Oreglia bíbornok imát mond az előtt az urna előtt, melybe a balzsamozás után XIII. Leo pápa szívét helyezték 
http://keptar.oszk.hu/067100/067189
[067190] Strelisky Lipót: Báró Burián István, az új közös pénzügyminiszter 
http://keptar.oszk.hu/067100/067190
[067191] A pápa holttestének átvitele a Vatikánból a Szent Péter-templomba 
http://keptar.oszk.hu/067100/067191
[067192] A katonaság által megszállt Szent Péter-tér a pápa halála után 
http://keptar.oszk.hu/067100/067192
[067193] XIII. Leo pápa a ravatalon a Szent Péter-templom a Sacramento-kápolnájában 
http://keptar.oszk.hu/067100/067193
[067194] Zarándoklás a Szent Péter-téren keresztül a pápa ravatalához 
http://keptar.oszk.hu/067100/067194
[067195] Erdélyi Mór: A Zolnai kiállítás 
http://keptar.oszk.hu/067100/067195
[067196] Skalnik : A kassai Rákóczi ereklye-kiállítás megnyitása 
A közönség megérkezése a kiállítás helyisége elé
http://keptar.oszk.hu/067100/067196
[067197] Skalnik : A kassai Rákóczi ereklye-kiállítás megnyitása 
Dr. Takáts Menyhért jászói prépost megnyitó beszédét mondja a kiállítás épülete előtt
http://keptar.oszk.hu/067100/067197
[067198] X. Pius pápa 
http://keptar.oszk.hu/067100/067198
[067199] A pápa-választás 
Szavazás a konklavéban, a sixtusi kápolnában
http://keptar.oszk.hu/067100/067199
[067200] Képek a konklávéból 
Bibornok a czellájában
http://keptar.oszk.hu/067200/067200
[067201] Képek a konklávéból 
A konklave helyiségének befalazása
http://keptar.oszk.hu/067200/067201
[067202] Magyarok zarándoklata Velenczében, Szent Gellért ereklyéihez 
Részletek Túry Gyulának, Dessewffy Sándor csanádi püspök megbízásából készülő nagy festményéről
http://keptar.oszk.hu/067200/067202
[067203] Magyarok zarándoklata Velenczében, Szent Gellért ereklyéihez 
Részletek Túry Gyulának, Dessewffy Sándor csanádi püspök megbízásából készülő nagy festményéről
http://keptar.oszk.hu/067200/067203
[067204] Kubinyi Ferencz 
http://keptar.oszk.hu/067200/067204
[067205] Herman Ottó a szoczialisták augusztus 2-iki gyűlésén 
http://keptar.oszk.hu/067200/067205
[067206] A szoczialisták gyűlése augusztus 2-ikán 
http://keptar.oszk.hu/067200/067206
[067207] Divald Károly: A delegáczió terme az Országházban, a hol a parlamenti bizottság üléseit tartja 
Részlet a delegáczió ülésterméből
http://keptar.oszk.hu/067200/067207
[067208] A parlamenti bizottság ülése 
http://keptar.oszk.hu/067200/067208
[067209] Potsa József 
http://keptar.oszk.hu/067200/067209
[067210] A Trebinjcsicza forrása 
http://keptar.oszk.hu/067200/067210
[067211] Az Arszlánagics híd a Trebinjcsiczán, Trebinje közelében 
http://keptar.oszk.hu/067200/067211
[067212] Trebinje 
http://keptar.oszk.hu/067200/067212
[067213] A fapiacz Monasztir 
http://keptar.oszk.hu/067200/067213
[067214] Monasztir (Bitoly) város Maczedóniában 
http://keptar.oszk.hu/067200/067214
[067215] A gabona-piacz Monasztir 
http://keptar.oszk.hu/067200/067215
[067216] Alföldi Béla: Gróf Khuen-Héderváry miniszterelnök a képviselőház augusztus 10-ki ülésen bejelenti a kormány lemondását 
http://keptar.oszk.hu/067200/067216
[067217] Balogh Rudolf: A képviselőház augusztus 10-ki ülése 
A középső padsorok
http://keptar.oszk.hu/067200/067217
[067218] Pillanatfényképek az Országház előtt 
http://keptar.oszk.hu/067200/067218
[067219] Pillanatfényképek az Országház előtt 
http://keptar.oszk.hu/067200/067219
[067220] X. Pius pápa anyja 
http://keptar.oszk.hu/067200/067220
[067221] X. Pius pápa szülőháza Riesenben 
http://keptar.oszk.hu/067200/067221
[067222] Donáth Gyula: Erzsébet királyné szobra Bártfa-fürdőn 
Donáth Gyula szoborműve
http://keptar.oszk.hu/067200/067222
[067223] Erzsébet királyné szobrának leleplezése Bártfa fürdőn 
A leleplezési ünnep
http://keptar.oszk.hu/067200/067223
[067224] A Cvirkveniczai képek 
A "Therapia"
http://keptar.oszk.hu/067200/067224
[067225] A Cvirkveniczai képek 
Halászok a cvirkveniczai partoknál. A háttérben a régi Frangepán kastély, most László gyermekotthonhon látszik
http://keptar.oszk.hu/067200/067225
[067226] A Cvirkveniczai képek 
A "Villa Mira" katonai gyógyintézet és környéke Cvirkveniczában
http://keptar.oszk.hu/067200/067226
[067227] A szigetvári Zrinyi-emlék 
http://keptar.oszk.hu/067200/067227
[067228] Képek a párisi Métropolitain-vasútról 
http://keptar.oszk.hu/067200/067228
[067229] Knebel Jenő: A szombathelyi iparkiállításról 
Széli Kálmán védnököt üdvözli Éhen Gyula, a kiállítás elnöke
http://keptar.oszk.hu/067200/067229
[067230] A párisi métropolitain-vasúton történt szerencsétlenség áldozatainak feltalálása a "Couronnes" állomásnál 
http://keptar.oszk.hu/067200/067230
[067231] Lengyelek Budapesten 
Fogadtatás a keleti pályaudvar előtt
http://keptar.oszk.hu/067200/067231
[067232] Lengyelek Budapesten 
Bevonulás a Kerepesi-úton
http://keptar.oszk.hu/067200/067232
[067234] Weinwurm Antal: Képek a budai királyi várból 
Az ebédlő melletti cercle-terem
http://keptar.oszk.hu/067200/067234
[067235] Weinwurm Antal: Képek a budai királyi várból 
A király új ebédlője
http://keptar.oszk.hu/067200/067235
[067236] Képek a budai királyi várból 
Szoba a kerti házban
http://keptar.oszk.hu/067200/067236
[067237] Képek a budai királyi várból 
http://keptar.oszk.hu/067200/067237
[067238] A "Párisi nagy áruház" a tűzvész után, augusztus 25-én reggel 6 órakor 
http://keptar.oszk.hu/067200/067238
[067239] A budapesti "Párisi nagy áruház" égése augusztus 24-én este 
http://keptar.oszk.hu/067200/067239
[067240] A "Párisi áruház" égése 
A király megérkezése a Rókus-kórházhoz
http://keptar.oszk.hu/067200/067240
[067241] A "Párisi áruház" égése 
A király főhadsegédével a Rókus-kórházból távozóban
http://keptar.oszk.hu/067200/067241
[067242] A "Párisi áruház" égése 
A közönség a Rókus-kórház előtt várja a sebesültekről szóló hireket
http://keptar.oszk.hu/067200/067242
[067243] A "Párisi áruház" égése 
Katonai és rendőri kordon a Kerepesi-úton, a "Párisi Árúház" előtt
http://keptar.oszk.hu/067200/067243
[067244] A "Párisi áruház" égése 
A "Párisi Áruház" és a kerepesi-úti szomszédház a tűz után
http://keptar.oszk.hu/067200/067244
[067245] A "Párisi Áruház" és környéke az égés előtt 
http://keptar.oszk.hu/067200/067245
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1400    1401-1500    1501-1600    1601-1700    1701-1800    1801-1900    1901-2000    2001-2100    2101-2200    2201-2300    2301-2400    2401-2500    2501-2600    2601-2700    2701-2800    2801-2900    2901-3000    3001-3100    3101-3200    3201-3300    3301-3400    3401-3500    3501-3600    3601-3700    3701-3800    3801-3900    3901-4000    4001-4100    4101-4200    4201-4300    4301-4400    4401-4500    4501-4600    4601-4700    4701-4800    4801-4900    4901-5000    5001-5100    5101-5200    5201-5300    5301-5400    5401-5500    5501-5600    5601-5700    5701-5800    5801-5900    5901-6000    6001-6100    6101-6200    6201-6300    6301-6400    6401-6500    6501-6600    6601-6700    6701-6800    6801-6900    6901-7000    7001-7100    7101-7200    7201-7300    7301-7400    7401-7500    7501-7600    7601-7700    7701-7800    7801-7900    7901-8000    8001-8100    8101-8200    8201-8300    8301-8400    8401-8500    8501-8600    8601-8700    8701-8800    8801-8900    8901-9000    9001-9100    9101-9200    9201-9300    9301-9400    9401-9500    9501-9600    9601-9700    9701-9800    9801-9900    9901-10000    10001-10100    10101-10200    10201-10300    10301-10400    10401-10500    10501-10600    10601-10700    10701-10800    10801-10900    10901-11000    11001-11100    11101-11200    11201-11300    11301-11400    11401-11500    11501-11600    11601-11700    11701-11800    11801-11900    11901-12000    12001-12100    12101-12200    12201-12300    12301-12400    12401-12500    12501-12600    12601-12700    12701-12800    12801-12900    12901-13000    13001-13100    13101-13200    13201-13300    13301-13400    13401-13500    13501-13600    13601-13700    13701-13800    13801-13900    13901-14000    14001-14100    14101-14200    14201-14300    14301-14400    14401-14500    14501-14600    14601-14700    14701-14800    14801-14900    14901-15000    15001-15100    15101-15200    15201-15300    15301-15400    15401-15500    15501-15600    15601-15700    15701-15800    15801-15900    15901-16000    16001-16100    16101-16200    16201-16300    16301-16400    16401-16500    16501-16600    16601-16700    16701-16800    16801-16900    16901-17000    17001-17100    17101-17200    17201-17300    17301-17400    17401-17500    17501-17600    17601-17700    17701-17800    17801-17900    17901-18000    18001-18100    18101-18200    18201-18300    18301-18400    18401-18500    18501-18600    18601-18700    18701-18800    18801-18900    18901-19000    19001-19100    19101-19200    19201-19300    19301-19400    19401-19500    19501-19600    19601-19700    19701-19800    19801-19900    19901-20000    20001-20100    20101-20200    20201-20300    20301-20400    20401-20500    20501-20600    20601-20700    20701-20800    20801-20900    20901-21000    21001-21100    21101-21200    21201-21300    21301-21400    21401-21500    21501-21600    21601-21700    21701-21800    21801-21900    21901-22000    22001-22100    22101-22200    22201-22300    22301-22400    22401-22500    22501-22600    22601-22700    22701-22800    22801-22900    22901-23000    23001-23100    23101-23200    23201-23300    23301-23400    23401-23500    23501-23600    23601-23700    23701-23800    23801-23900    23901-24000    24001-24100    24101-24200    24201-24300    24301-24400    24401-24500    24501-24600    24601-24700    24701-24800    24801-24900    24901-25000    25001-25100    25101-25200    25201-25300    25301-25400    25401-25500    25501-25600    25601-25700    25701-25800    25801-25900    25901-26000    26001-26100    26101-26200    26201-26300    26301-26400    26401-26500    26501-26600    26601-26700    26701-26800    26801-26900    26901-27000    27001-27100    27101-27200    27201-27300    27301-27400    27401-27500    27501-27600    27601-27700    27701-27800    27801-27900    27901-28000    28001-28100    28101-28200    28201-28300    28301-28400    28401-28500    28501-28600    28601-28700    28701-28800    28801-28900    28901-29000    29001-29100    29101-29200    29201-29300    29301-29400    29401-29500    29501-29600    29601-29700    29701-29800    29801-29900    29901-30000    30001-30100    30101-30200    30201-30300    30301-30400    30401-30500    30501-30600    30601-30700    30701-30800    30801-30900    30901-31000    31001-31100    31101-31200    31201-31300    31301-31400    31401-31500    31501-31600    31601-31700    31701-31800    31801-31900    31901-32000    32001-32100    32101-32200    32201-32300    32301-32400    32401-32500    32501-32600    32601-32700    32701-32800    32801-32900    32901-33000    33001-33100    33101-33200    33201-33300    33301-33400    33401-33500    33501-33600    33601-33700    33701-33800    33801-33900    33901-34000    34001-34100    34101-34200    34201-34300    34301-34400    34401-34500    34501-34600    34601-34700    34701-34800    34801-34900    34901-35000    35001-35100    35101-35200    35201-35300    35301-35400    35401-35500    35501-35600    35601-35700    35701-35800    35801-35900    35901-36000    36001-36100    36101-36200    36201-36300    36301-36400    36401-36500    36501-36600    36601-36700    36701-36800    36801-36900    36901-37000    37001-37100    37101-37200    37201-37300    37301-37400    37401-37500    37501-37600    37601-37700    37701-37800    37801-37900    37901-38000    38001-38100    38101-38200    38201-38300    38301-38400    38401-38500    38501-38600    38601-38700    38701-38800    38801-38900    38901-39000    39001-39100    39101-39200    39201-39300    39301-39400    39401-39500    39501-39600    39601-39700    39701-39800    39801-39900    39901-40000    40001-40100    40101-40200    40201-40300    40301-40400    40401-40500    40501-40600    40601-40700    40701-40800    40801-40900    40901-41000    41001-41100    41101-41200    41201-41300    41301-41400    41401-41500    41501-41600    41601-41700    41701-41800    41801-41900    41901-42000    42001-42100    42101-42200    42201-42300    42301-42400    42401-42500    42501-42600    42601-42700    42701-42800    42801-42900    42901-43000    43001-43100    43101-43200    43201-43300    43301-43400    43401-43500    43501-43600    43601-43700    43701-43800    43801-43900    43901-44000    44001-44100    44101-44200    44201-44300    44301-44400    44401-44500    44501-44600    44601-44700    44701-44800    44801-44900    44901-45000    45001-45100    45101-45200    45201-45300    45301-45400    45401-45500    45501-45600    45601-45700    45701-45800    45801-45900    45901-46000    46001-46100    46101-46200    46201-46300    46301-46400    46401-46500    46501-46600    46601-46700    46701-46800    46801-46900    46901-47000    47001-47100    47101-47200    47201-47300    47301-47400    47401-47500    47501-47600    47601-47700    47701-47800    47801-47900    47901-48000    48001-48100    48101-48200    48201-48300    48301-48400    48401-48500    48501-48600    48601-48700    48701-48800    48801-48900    48901-49000    49001-49100    49101-49200    49201-49300    49301-49400    49401-49500    49501-49600    49601-49700    49701-49800    49801-49900    49901-50000    50001-50100    50101-50200    50201-50300    50301-50400    50401-50500    50501-50600    50601-50700    50701-50800    50801-50900    50901-51000    51001-51100    51101-51200    51201-51300    51301-51400    51401-51500    51501-51600    51601-51700    51701-51800    51801-51900    51901-52000    52001-52100    52101-52200    52201-52300    52301-52400    52401-52500    52501-52600    52601-52700    52701-52800    52801-52900    52901-53000    53001-53100    53101-53200    53201-53300    53301-53400    53401-53500    53501-53600    53601-53700    53701-53800    53801-53900    53901-54000    54001-54100    54101-54200    54201-54300    54301-54400    54401-54500    54501-54600    54601-54700    54701-54800    54801-54900    54901-55000    55001-55100    55101-55200    55201-55300    55301-55400    55401-55500    55501-55600    55601-55700    55701-55800    55801-55900    55901-56000    56001-56100    56101-56200    56201-56300    56301-56400    56401-56500    56501-56600    56601-56700    56701-56800    56801-56900    56901-57000    57001-57100    57101-57200    57201-57300    57301-57400    57401-57500    57501-57600    57601-57700    57701-57800    57801-57900    57901-58000    58001-58100    58101-58200    58201-58300    58301-58400    58401-58500    58501-58600    58601-58700    58701-58800    58801-58900    58901-59000    59001-59100    59101-59200    59201-59300    59301-59400    59401-59500    59501-59600    59601-59700    59701-59800    59801-59900    59901-60000    60001-60100    60101-60200    60201-60300    60301-60400    60401-60500    60501-60600    60601-60700    60701-60800    60801-60900    60901-61000    61001-61100    61101-61200    61201-61300    61301-61400    61401-61500    61501-61600    61601-61700    61701-61800    61801-61900    61901-62000    62001-62100    62101-62200    62201-62300    62301-62400    62401-62500    62501-62600    62601-62700    62701-62800    62801-62900    62901-63000    63001-63100    63101-63200    63201-63300    63301-63400    63401-63500    63501-63600    63601-63700    63701-63800    63801-63900    63901-64000    64001-64100    64101-64200    64201-64300    64301-64400    64401-64500    64501-64600    64601-64700    64701-64800    64801-64900    64901-65000    65001-65100    65101-65200    65201-65300    65301-65400    65401-65500    65501-65600    65601-65700    65701-65800    65801-65900    65901-66000    66001-66100    66101-66200    66201-66300    66301-66400    66401-66500    66501-66600    66601-66700    66701-66800    66801-66900    66901-67000    67001-67100    67101-67200    67201-67300    67301-67400    67401-67500    67501-67600    67601-67700    67701-67800    67801-67900    67901-68000    68001-68100    68101-68200    68201-68300    68301-68400    68401-68500    68501-68600    68601-68700    68701-68800    68801-68900    68901-69000    69001-69100    69101-69200    69201-69300    69301-69400    69401-69500    69501-69600    69601-69700    69701-69800    69801-69900    69901-70000    70001-70100    70101-70200    70201-70300    70301-70400    70401-70500    70501-70600    70601-70700    70701-70800    70801-70900    70901-71000    71001-71100    71101-71200    71201-71300    71301-71400    71401-71500    71501-71600    71601-71700    71701-71800    71801-71900    71901-72000    72001-72100    72101-72200    72201-72300    72301-72400    72401-72500    72501-72600    72601-72700    72701-72800    72801-72900    72901-73000    73001-73100    73101-73200    73201-73300    73301-73400    73401-73500    73501-73600    73601-73700    73701-73800    73801-73900    73901-74000    74001-74100    74101-74200    74201-74300    74301-74400    74401-74500    74501-74600    74601-74700    74701-74800    74801-74900    74901-75000    75001-75100    75101-75200    75201-75300    75301-75400    75401-75500    75501-75600    75601-75700    75701-75800    75801-75900    75901-76000    76001-76100    76101-76200    76201-76300    76301-76400    76401-76500    76501-76600    76601-76700    76701-76800    76801-76886