Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista sorszám (ID azonosító) szerint rendezve sorolja fel a már katalogizált, vagyis "KÉSZ" státuszú dokumentumokat. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "normál" és "óriás" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett.


A találatok száma: 82587
[081761] Traianus oszlopa 
http://dka.oszk.hu/081700/081761
[081762] Hadrianus 
(A nápolyi múzeumban.)
http://dka.oszk.hu/081700/081762
[081763] Antoninus oszlopa 
(Rómában, a Piazza Colonnán.)
http://dka.oszk.hu/081700/081763
[081764] Marcus Aurelius 
http://dka.oszk.hu/081700/081764
[081765] Krisztus a négy evangélista jelvényével 
(Szent László fejének ereklyetartóján, a mölki apátság kincstárában.)
http://dka.oszk.hu/081700/081765
[081766] Szent Pál szónoklata 
(A vatikáni Corvinum-Breviáriumban, Mátyás király és Beatrix arcképével.)
http://dka.oszk.hu/081700/081766
[081767] Krisztus monogrammjai Poetovioból 
http://dka.oszk.hu/081700/081767
[081768] A pécsi földalatti sírkamra 
http://dka.oszk.hu/081700/081768
[081769] Szent Cornelius pápa (251-253.) sírkamarája 
(A római San Callisto-katakombában.)
http://dka.oszk.hu/081700/081769
[081770] Római katonák ápolása 
(Traianus oszlopán.)
http://dka.oszk.hu/081700/081770
[081771] Germania magna térképe Ptolemaiosnál 
http://dka.oszk.hu/081700/081771
[081772] A császárok korában 
http://dka.oszk.hu/081700/081772
[081773] Római pajzs 
(Halmágyi lelet)
http://dka.oszk.hu/081700/081773
[081774] Római sisak 
(Kocsárdi lelet)
http://dka.oszk.hu/081700/081774
[081775] Római legionarius 
http://dka.oszk.hu/081700/081775
[081776] Katonai elbocsátólevél 
http://dka.oszk.hu/081700/081776
[081777] A saalburgi castellum praetóriuma 
http://dka.oszk.hu/081700/081777
[081778] A római provinciális művészet emlékeiből 
I. Tritonok. (Párkányrészlet.)
http://dka.oszk.hu/081700/081778
[081779] A római provinciális művészet emlékeiből 
II. Apolló
http://dka.oszk.hu/081700/081779
[081780] A római provinciális művészet emlékeiből 
III. Venus
http://dka.oszk.hu/081700/081780
[081781] Római adósságlevél 162 október 20-ról 
http://dka.oszk.hu/081700/081781
[081782] Római mérföldmutató 
(A Magy. Nemz. Múzeumból)
http://dka.oszk.hu/081700/081782
[081783] A Duna Traianus hídjánál 
http://dka.oszk.hu/081700/081783
[081784] Ókori pénzek 
http://dka.oszk.hu/081700/081784
[081785] Septimius Severus 
http://dka.oszk.hu/081700/081785
[081786] Caracalla 
(A capitoliumi múzeumból)
http://dka.oszk.hu/081700/081786
[081787] Caracalla római fürdőjének frigidariuma 
http://dka.oszk.hu/081700/081787
[081788] Helios fogata 
(Domborúmű Trójából.)
http://dka.oszk.hu/081700/081788
[081789] Aurelianus (270-275) 
(A római vatikáni múzeumban)
http://dka.oszk.hu/081700/081789
[081790] Probus (276-282.) 
(A nápolyi nemzeti múzeumban.)
http://dka.oszk.hu/081700/081790
[081791] Diocletianus 
(Márvány mellszobor a capitoliumi múzeumban.)
http://dka.oszk.hu/081700/081791
[081792] A heddernheimi Mithra-emlék 
(A wiesbadeni múzeumban.)
http://dka.oszk.hu/081700/081792
[081793] Nagy Constantinus diadalíve Rómában 
http://dka.oszk.hu/081700/081793
[081794] Nagy Constantinus és családja 
http://dka.oszk.hu/081700/081794
[081795] Szent Ilona porfir-sarkophagosa Constantinus diadalmenetével. 
(A vatikáni múzeumban.)
http://dka.oszk.hu/081700/081795
[081796] II. Constantinus aranymedaillonia a szilagysomlyói kincsleletből 
(A wieni udv. múzeumba)
http://dka.oszk.hu/081700/081796
[081797] Valens császár arany - medaillonja a szilágysomlyói kincsleletből 
(A wieni udv. múzeumba)
http://dka.oszk.hu/081700/081797
[081798] Nagy Theodosius 
(A madridi múzeumban levő ezüst pajzsáról.)
http://dka.oszk.hu/081700/081798
[081799] Római iskola 
http://dka.oszk.hu/081700/081799
[081800] Krásznai aranyrúd 
http://dka.oszk.hu/081800/081800
[081801] Athanarich kincseiből 
(Pietroszai lelet.)
http://dka.oszk.hu/081800/081801
[081802] Szent Ambrus legrégibb ábrázolása 
(Milánói mozaik.)
http://dka.oszk.hu/081800/081802
[081803] Arcadius 
http://dka.oszk.hu/081800/081803
[081804] Európa a népvándorlás korában 
http://dka.oszk.hu/081800/081804
[081805] Európa 750-től 1200-ig 
http://dka.oszk.hu/081800/081805
[081806] A keresztes hadjáratok korszaka 
http://dka.oszk.hu/081800/081806
[081807] Pénzek Krisztus születésétől fogva a középkor végéig 
http://dka.oszk.hu/081800/081807
[081808] Európa 1200-tól 1500-ig 
http://dka.oszk.hu/081800/081808
[081809] Odin 
http://dka.oszk.hu/081800/081809
[081810] A lápban (moor) talált IV. századbeli germán holttest 
http://dka.oszk.hu/081800/081810
[081811] Életéért könyörgő germán 
http://dka.oszk.hu/081800/081811
[081812] Ural-altáji ember. Déloroszországban talált szobor 
http://dka.oszk.hu/081800/081812
[081813] Germánok gyűlése 
(Antoninus oszlopáról.)
http://dka.oszk.hu/081800/081813
[081814] Germán törzsfőnök a Kr. u. III. sz.-ból 
(A thornsbergi láp leletei után)
http://dka.oszk.hu/081800/081814
[081815] Germán ékszerek 
(Osztropataki és szilágysomlyói lelet.)
http://dka.oszk.hu/081800/081815
[081816] Az állítólag rúnás Digthon-szikla 
http://dka.oszk.hu/081800/081816
[081817] Stilicho és neje 
(A milánói S. Ambrogio-templom sírkövén.)
http://dka.oszk.hu/081800/081817
[081818] A győztes Honorius a labarummal, melynek fölirata: In nomine Christi vincas semper 
(Elefántcsont diptychon Aostában.)
http://dka.oszk.hu/081800/081818
[081819] III. Valentinianus és anyja, Piacidia, Aetius-szal 
(Elefántcsont diptychon a monzai székesegyházban.)
http://dka.oszk.hu/081800/081819
[081820] Altáj vidéki harcos 
(A szibériai karaj usz-melléki sziklaképen.)
http://dka.oszk.hu/081800/081820
[081821] Jazig harcosok 
(Traianus oszlopán.)
http://dka.oszk.hu/081800/081821
[081822] Hún vitéz 
(A szentmiklósi leleten)
http://dka.oszk.hu/081800/081822
[081823] Déloroszországi sírban talált csészetartó szobor 
http://dka.oszk.hu/081800/081823
[081824] Aëtius 
(A monzai diptychonról.)
http://dka.oszk.hu/081800/081824
[081825] Aquileia 
(Schedel 1493. évi világkrónikájából.)
http://dka.oszk.hu/081800/081825
[081826] Attila kincse 
http://dka.oszk.hu/081800/081826
[081827] Eudoxia, III. Valentinianus, majd Petronius császár felesége 
(Elefántcsont- farag vány a firenzei múzeumban.)
http://dka.oszk.hu/081800/081827
[081828] Frank harcos 
(Demmin után.)
http://dka.oszk.hu/081800/081828
[081829] Justinianus császár átadja a pandektákat 
(Rafael nyomán.)
http://dka.oszk.hu/081800/081829
[081830] Langobard király 
(A Leges Langobardorum IX. századbeli kéziratából.)
http://dka.oszk.hu/081800/081830
[081831] Nyugati gót harcosok 
http://dka.oszk.hu/081800/081831
[081832] Rekisvinth fogadalmi koronája 
(A párisi Cluny-múzeumban.)
http://dka.oszk.hu/081800/081832
[081833] Dagobert király trónja 
(A párisi Cabinet des médailles-ban.)
http://dka.oszk.hu/081800/081833
[081834] Szent Ágoston 
(VI. századbeli freskó a régi Laterán-palotában.)
http://dka.oszk.hu/081800/081834
[081835] Nagy Szent Gergely pápa 
(Egy IX. századbeli misekönyvből, a párisi nemzeti könyvtárban.)
http://dka.oszk.hu/081800/081835
[081836] Róma a középkorban 
(Az Angyalvár és hídja a Vatikánnal.)
http://dka.oszk.hu/081800/081836
[081837] Arab (mór) hadizászló 
http://dka.oszk.hu/081800/081837
[081838] Görögtüzet vető arabok 
(A párisi nemzeti könyvtár egyik kéziratából.)
http://dka.oszk.hu/081800/081838
[081839] A konstantinápolyi második zsinat. (680.) Konstantinos Pogonaros arcképével 
(IX. századbeli miniature a párisi nemzeti könyvtárban.)
http://dka.oszk.hu/081800/081839
[081840] Nagy Károly kardja az aacheni egyházban 
http://dka.oszk.hu/081800/081840
[081841] Nagy Károly és fia Pipin 
(A Leges Langobardorum XI. századbeli kéziratából.)
http://dka.oszk.hu/081800/081841
[081842] III. Leó pápa esküje Nagy Károly előtt 
http://dka.oszk.hu/081800/081842
[081843] Nagy Károly egy egykorúnak tartott elefántcsontfaragványban 
(A Musée Carnavalet-ban.)
http://dka.oszk.hu/081800/081843
[081844] Nagy Károly megkoronáztatása 
Rafael falfestménye a római Vatikán Stanza deli’ Incendiójában
http://dka.oszk.hu/081800/081844
[081845] Nagy Károly hermája Aachenben 
http://dka.oszk.hu/081800/081845
[081846] Középkori német konyha 
http://dka.oszk.hu/081800/081846
[081847] Az aacheni császári székesegyház belseje 
http://dka.oszk.hu/081800/081847
[081848] Karolingok korabeli katona 
http://dka.oszk.hu/081800/081848
[081849] Vazul császár (976 - 1025.) 
Egy X I. századbeli zsoltároskönyvben, a velencei S. Marco-könyvtárban
http://dka.oszk.hu/081800/081849
[081850] Berengar olasz király pénze 
http://dka.oszk.hu/081800/081850
[081851] Norvégországban kiásott vikinghajó 
http://dka.oszk.hu/081800/081851
[081852] A stikastadiri csatatér, hol I. Olaf király 1030-ban elesett 
http://dka.oszk.hu/081800/081852
[081853] Normán íjász 
http://dka.oszk.hu/081800/081853
[081854] Ruggierót Krisztus megkoronázza 
(Mozaik a paIermoi Martorana-templomban.)
http://dka.oszk.hu/081800/081854
[081855] A regáliák átruházása kormánypálcával, egy egyházi zászlóval egy világi főúrra 
(A Sachsenspiegel XIII. századbeli, heidelbergi kódexéből.)
http://dka.oszk.hu/081800/081855
[081856] Német katona a X. század elején 
http://dka.oszk.hu/081800/081856
[081857] I. Ottó és felesége, Edit szobrai a magdeburgi székesegyházban 
http://dka.oszk.hu/081800/081857
[081858] II. Ottó császár fogadja Germania, Francia, Gallia és Alamannia koronás nőalakjainak hódolatát 
(A 983. évi trieri Registrum Gregorii nyomán.)
http://dka.oszk.hu/081800/081858
[081859] III. Ottó császár 
(A nürnbergi államkönyvtár bambergi Evangeliariumából.)
http://dka.oszk.hu/081800/081859
[081860] II. Henrik császár 
http://dka.oszk.hu/081800/081860
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1400    1401-1500    1501-1600    1601-1700    1701-1800    1801-1900    1901-2000    2001-2100    2101-2200    2201-2300    2301-2400    2401-2500    2501-2600    2601-2700    2701-2800    2801-2900    2901-3000    3001-3100    3101-3200    3201-3300    3301-3400    3401-3500    3501-3600    3601-3700    3701-3800    3801-3900    3901-4000    4001-4100    4101-4200    4201-4300    4301-4400    4401-4500    4501-4600    4601-4700    4701-4800    4801-4900    4901-5000    5001-5100    5101-5200    5201-5300    5301-5400    5401-5500    5501-5600    5601-5700    5701-5800    5801-5900    5901-6000    6001-6100    6101-6200    6201-6300    6301-6400    6401-6500    6501-6600    6601-6700    6701-6800    6801-6900    6901-7000    7001-7100    7101-7200    7201-7300    7301-7400    7401-7500    7501-7600    7601-7700    7701-7800    7801-7900    7901-8000    8001-8100    8101-8200    8201-8300    8301-8400    8401-8500    8501-8600    8601-8700    8701-8800    8801-8900    8901-9000    9001-9100    9101-9200    9201-9300    9301-9400    9401-9500    9501-9600    9601-9700    9701-9800    9801-9900    9901-10000    10001-10100    10101-10200    10201-10300    10301-10400    10401-10500    10501-10600    10601-10700    10701-10800    10801-10900    10901-11000    11001-11100    11101-11200    11201-11300    11301-11400    11401-11500    11501-11600    11601-11700    11701-11800    11801-11900    11901-12000    12001-12100    12101-12200    12201-12300    12301-12400    12401-12500    12501-12600    12601-12700    12701-12800    12801-12900    12901-13000    13001-13100    13101-13200    13201-13300    13301-13400    13401-13500    13501-13600    13601-13700    13701-13800    13801-13900    13901-14000    14001-14100    14101-14200    14201-14300    14301-14400    14401-14500    14501-14600    14601-14700    14701-14800    14801-14900    14901-15000    15001-15100    15101-15200    15201-15300    15301-15400    15401-15500    15501-15600    15601-15700    15701-15800    15801-15900    15901-16000    16001-16100    16101-16200    16201-16300    16301-16400    16401-16500    16501-16600    16601-16700    16701-16800    16801-16900    16901-17000    17001-17100    17101-17200    17201-17300    17301-17400    17401-17500    17501-17600    17601-17700    17701-17800    17801-17900    17901-18000    18001-18100    18101-18200    18201-18300    18301-18400    18401-18500    18501-18600    18601-18700    18701-18800    18801-18900    18901-19000    19001-19100    19101-19200    19201-19300    19301-19400    19401-19500    19501-19600    19601-19700    19701-19800    19801-19900    19901-20000    20001-20100    20101-20200    20201-20300    20301-20400    20401-20500    20501-20600    20601-20700    20701-20800    20801-20900    20901-21000    21001-21100    21101-21200    21201-21300    21301-21400    21401-21500    21501-21600    21601-21700    21701-21800    21801-21900    21901-22000    22001-22100    22101-22200    22201-22300    22301-22400    22401-22500    22501-22600    22601-22700    22701-22800    22801-22900    22901-23000    23001-23100    23101-23200    23201-23300    23301-23400    23401-23500    23501-23600    23601-23700    23701-23800    23801-23900    23901-24000    24001-24100    24101-24200    24201-24300    24301-24400    24401-24500    24501-24600    24601-24700    24701-24800    24801-24900    24901-25000    25001-25100    25101-25200    25201-25300    25301-25400    25401-25500    25501-25600    25601-25700    25701-25800    25801-25900    25901-26000    26001-26100    26101-26200    26201-26300    26301-26400    26401-26500    26501-26600    26601-26700    26701-26800    26801-26900    26901-27000    27001-27100    27101-27200    27201-27300    27301-27400    27401-27500    27501-27600    27601-27700    27701-27800    27801-27900    27901-28000    28001-28100    28101-28200    28201-28300    28301-28400    28401-28500    28501-28600    28601-28700    28701-28800    28801-28900    28901-29000    29001-29100    29101-29200    29201-29300    29301-29400    29401-29500    29501-29600    29601-29700    29701-29800    29801-29900    29901-30000    30001-30100    30101-30200    30201-30300    30301-30400    30401-30500    30501-30600    30601-30700    30701-30800    30801-30900    30901-31000    31001-31100    31101-31200    31201-31300    31301-31400    31401-31500    31501-31600    31601-31700    31701-31800    31801-31900    31901-32000    32001-32100    32101-32200    32201-32300    32301-32400    32401-32500    32501-32600    32601-32700    32701-32800    32801-32900    32901-33000    33001-33100    33101-33200    33201-33300    33301-33400    33401-33500    33501-33600    33601-33700    33701-33800    33801-33900    33901-34000    34001-34100    34101-34200    34201-34300    34301-34400    34401-34500    34501-34600    34601-34700    34701-34800    34801-34900    34901-35000    35001-35100    35101-35200    35201-35300    35301-35400    35401-35500    35501-35600    35601-35700    35701-35800    35801-35900    35901-36000    36001-36100    36101-36200    36201-36300    36301-36400    36401-36500    36501-36600    36601-36700    36701-36800    36801-36900    36901-37000    37001-37100    37101-37200    37201-37300    37301-37400    37401-37500    37501-37600    37601-37700    37701-37800    37801-37900    37901-38000    38001-38100    38101-38200    38201-38300    38301-38400    38401-38500    38501-38600    38601-38700    38701-38800    38801-38900    38901-39000    39001-39100    39101-39200    39201-39300    39301-39400    39401-39500    39501-39600    39601-39700    39701-39800    39801-39900    39901-40000    40001-40100    40101-40200    40201-40300    40301-40400    40401-40500    40501-40600    40601-40700    40701-40800    40801-40900    40901-41000    41001-41100    41101-41200    41201-41300    41301-41400    41401-41500    41501-41600    41601-41700    41701-41800    41801-41900    41901-42000    42001-42100    42101-42200    42201-42300    42301-42400    42401-42500    42501-42600    42601-42700    42701-42800    42801-42900    42901-43000    43001-43100    43101-43200    43201-43300    43301-43400    43401-43500    43501-43600    43601-43700    43701-43800    43801-43900    43901-44000    44001-44100    44101-44200    44201-44300    44301-44400    44401-44500    44501-44600    44601-44700    44701-44800    44801-44900    44901-45000    45001-45100    45101-45200    45201-45300    45301-45400    45401-45500    45501-45600    45601-45700    45701-45800    45801-45900    45901-46000    46001-46100    46101-46200    46201-46300    46301-46400    46401-46500    46501-46600    46601-46700    46701-46800    46801-46900    46901-47000    47001-47100    47101-47200    47201-47300    47301-47400    47401-47500    47501-47600    47601-47700    47701-47800    47801-47900    47901-48000    48001-48100    48101-48200    48201-48300    48301-48400    48401-48500    48501-48600    48601-48700    48701-48800    48801-48900    48901-49000    49001-49100    49101-49200    49201-49300    49301-49400    49401-49500    49501-49600    49601-49700    49701-49800    49801-49900    49901-50000    50001-50100    50101-50200    50201-50300    50301-50400    50401-50500    50501-50600    50601-50700    50701-50800    50801-50900    50901-51000    51001-51100    51101-51200    51201-51300    51301-51400    51401-51500    51501-51600    51601-51700    51701-51800    51801-51900    51901-52000    52001-52100    52101-52200    52201-52300    52301-52400    52401-52500    52501-52600    52601-52700    52701-52800    52801-52900    52901-53000    53001-53100    53101-53200    53201-53300    53301-53400    53401-53500    53501-53600    53601-53700    53701-53800    53801-53900    53901-54000    54001-54100    54101-54200    54201-54300    54301-54400    54401-54500    54501-54600    54601-54700    54701-54800    54801-54900    54901-55000    55001-55100    55101-55200    55201-55300    55301-55400    55401-55500    55501-55600    55601-55700    55701-55800    55801-55900    55901-56000    56001-56100    56101-56200    56201-56300    56301-56400    56401-56500    56501-56600    56601-56700    56701-56800    56801-56900    56901-57000    57001-57100    57101-57200    57201-57300    57301-57400    57401-57500    57501-57600    57601-57700    57701-57800    57801-57900    57901-58000    58001-58100    58101-58200    58201-58300    58301-58400    58401-58500    58501-58600    58601-58700    58701-58800    58801-58900    58901-59000    59001-59100    59101-59200    59201-59300    59301-59400    59401-59500    59501-59600    59601-59700    59701-59800    59801-59900    59901-60000    60001-60100    60101-60200    60201-60300    60301-60400    60401-60500    60501-60600    60601-60700    60701-60800    60801-60900    60901-61000    61001-61100    61101-61200    61201-61300    61301-61400    61401-61500    61501-61600    61601-61700    61701-61800    61801-61900    61901-62000    62001-62100    62101-62200    62201-62300    62301-62400    62401-62500    62501-62600    62601-62700    62701-62800    62801-62900    62901-63000    63001-63100    63101-63200    63201-63300    63301-63400    63401-63500    63501-63600    63601-63700    63701-63800    63801-63900    63901-64000    64001-64100    64101-64200    64201-64300    64301-64400    64401-64500    64501-64600    64601-64700    64701-64800    64801-64900    64901-65000    65001-65100    65101-65200    65201-65300    65301-65400    65401-65500    65501-65600    65601-65700    65701-65800    65801-65900    65901-66000    66001-66100    66101-66200    66201-66300    66301-66400    66401-66500    66501-66600    66601-66700    66701-66800    66801-66900    66901-67000    67001-67100    67101-67200    67201-67300    67301-67400    67401-67500    67501-67600    67601-67700    67701-67800    67801-67900    67901-68000    68001-68100    68101-68200    68201-68300    68301-68400    68401-68500    68501-68600    68601-68700    68701-68800    68801-68900    68901-69000    69001-69100    69101-69200    69201-69300    69301-69400    69401-69500    69501-69600    69601-69700    69701-69800    69801-69900    69901-70000    70001-70100    70101-70200    70201-70300    70301-70400    70401-70500    70501-70600    70601-70700    70701-70800    70801-70900    70901-71000    71001-71100    71101-71200    71201-71300    71301-71400    71401-71500    71501-71600    71601-71700    71701-71800    71801-71900    71901-72000    72001-72100    72101-72200    72201-72300    72301-72400    72401-72500    72501-72600    72601-72700    72701-72800    72801-72900    72901-73000    73001-73100    73101-73200    73201-73300    73301-73400    73401-73500    73501-73600    73601-73700    73701-73800    73801-73900    73901-74000    74001-74100    74101-74200    74201-74300    74301-74400    74401-74500    74501-74600    74601-74700    74701-74800    74801-74900    74901-75000    75001-75100    75101-75200    75201-75300    75301-75400    75401-75500    75501-75600    75601-75700    75701-75800    75801-75900    75901-76000    76001-76100    76101-76200    76201-76300    76301-76400    76401-76500    76501-76600    76601-76700    76701-76800    76801-76900    76901-77000    77001-77100    77101-77200    77201-77300    77301-77400    77401-77500    77501-77600    77601-77700    77701-77800    77801-77900    77901-78000    78001-78100    78101-78200    78201-78300    78301-78400    78401-78500    78501-78600    78601-78700    78701-78800    78801-78900    78901-79000    79001-79100    79101-79200    79201-79300    79301-79400    79401-79500    79501-79600    79601-79700    79701-79800    79801-79900    79901-80000    80001-80100    80101-80200    80201-80300    80301-80400    80401-80500    80501-80600    80601-80700    80701-80800    80801-80900    80901-81000    81001-81100    81101-81200    81201-81300    81301-81400    81401-81500    81501-81600    81601-81700    81701-81800    81801-81900    81901-82000    82001-82100    82101-82200    82201-82300    82301-82400    82401-82500    82501-82587