Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista sorszám (ID azonosító) szerint rendezve sorolja fel a már katalogizált, vagyis "KÉSZ" státuszú dokumentumokat. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "normál" és "óriás" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett. További teljes listák, különböző formátumokban (RDF, XML, TXT) tölthetők le az EXPORT oldalon.


A találatok száma: 102653
[087517] Csiszér Ödön, Olaru Julia: A tanulmányi sikeresség feltételei és az előítéletesség mértéke az erdélyi magyar középiskolás diákok körében 
http://dka.oszk.hu/087500/087517
[087518] Radnóti Katalin: A természettudományos közoktatás helyzete Magyarországon. A fizika oktatásáról 
http://dka.oszk.hu/087500/087518
[087519] Szerszám az ősi kőkorból, lelőhelye Miskolcz 
http://dka.oszk.hu/087500/087519
[087520] Bronzkori gyüjtelék 
találták Tarnason (Kolosm.), őrzik a M. N. Múzeumban
http://dka.oszk.hu/087500/087520
[087521] Magyarok vándorlásának térképe 
http://dka.oszk.hu/087500/087521
[087522] Sírlelet a (Laténe) vaskorból 
találták Hódságon, őrzik a zombori múzeumban
http://dka.oszk.hu/087500/087522
[087523] Pannoniai domborműkőből 
http://dka.oszk.hu/087500/087523
[087524] Római gladiátor bronzszobrocskája 
http://dka.oszk.hu/087500/087524
[087525] Római oltár kőből, találták Petronellben, a régi Carnuntum területén 
http://dka.oszk.hu/087500/087525
[087526] Római aranymedaillon, előlről és hátulról tekintve, Valens császártól 
találták a szilágysomlyói első kincsben
http://dka.oszk.hu/087500/087526
[087527] Római családi sírtábla, kőből, találták Alsólendván 
http://dka.oszk.hu/087500/087527
[087528] Sírlelet a gátéri (kiskunszállási) avarkori temetőből, most a szentesi múzeumban 
http://dka.oszk.hu/087500/087528
[087529] Sírlelet a honfoglalás korából, találták Oroszlámoson (Torontálm.), őrzik a szegedi múzeumban 
http://dka.oszk.hu/087500/087529
[087530] A magyarok bejövetele 
A bécsi krónikából
http://dka.oszk.hu/087500/087530
[087531] Ezüst arab dirhemeket öntő minta, találták Németóvárban 
http://dka.oszk.hu/087500/087531
[087532] Solti honfoglaláskori lelet 
http://dka.oszk.hu/087500/087532
[087533] Sanct-Gallen középkori képe 
http://dka.oszk.hu/087500/087533
[087534] Szent István kardja 
http://dka.oszk.hu/087500/087534
[087535] A magyar szent korona 
http://dka.oszk.hu/087500/087535
[087536] Részlet Szilveszter pápa egyik bullájából 
http://dka.oszk.hu/087500/087536
[087537] Szent István harca Gyulával 
http://dka.oszk.hu/087500/087537
[087538] Részlet a koronázási palástból 
http://dka.oszk.hu/087500/087538
[087539] Morelli Gusztáv: A veszprémi Gizella-kápolna 
http://dka.oszk.hu/087500/087539
[087540] Gizella királyné keresztje 
http://dka.oszk.hu/087500/087540
[087541] Építészeti maradványok a XI. századból 
Szekszárdi vállkő. Pécsi félhenger oszlopos pillér. Pécsi félhengeroszlop és fejezet. Pécsi kőképkeret. Székesfehérvári lapos párkánytöredék
http://dka.oszk.hu/087500/087541
[087542] A pécsi templom északi bejáratának maradványai 
http://dka.oszk.hu/087500/087542
[087543] Bronzkereszt az Árpád­kor elejéről 
http://dka.oszk.hu/087500/087543
[087544] Dörre Tivadar: Tihany 
http://dka.oszk.hu/087500/087544
[087545] Béla herceg dénárai 
http://dka.oszk.hu/087500/087545
[087546] Géza herceg ezüstdénárai 
http://dka.oszk.hu/087500/087546
[087547] Salamon ezüstdénárai 
http://dka.oszk.hu/087500/087547
[087548] A Dukas Mihály által küldött korona 
http://dka.oszk.hu/087500/087548
[087549] Szent László pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087549
[087550] Szent László dénárjai 
http://dka.oszk.hu/087500/087550
[087551] Szent László korabeli oklevél kezdősorai 
http://dka.oszk.hu/087500/087551
[087552] Síremlék a zárai S. Maria egyházban Kálmán király korából 
http://dka.oszk.hu/087500/087552
[087553] Oszlopkő a zárai S. Maria egyházban 
http://dka.oszk.hu/087500/087553
[087554] Kezdősorok Kálmán király okleveléből 
http://dka.oszk.hu/087500/087554
[087555] Kálmán király ezüstdénárai 
http://dka.oszk.hu/087500/087555
[087556] Izmaelita a XI. és XII. században 
http://dka.oszk.hu/087500/087556
[087557] Kálmán király pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087557
[087558] Zsinati végzések a Pray-kódexből 
http://dka.oszk.hu/087500/087558
[087559] II. István korabeli oklevél 
http://dka.oszk.hu/087500/087559
[087560] II. István ezüstdénárai 
http://dka.oszk.hu/087500/087560
[087561] II. Béla pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087561
[087562] II. Géza ólompecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087562
[087563] II. Géza nagypecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087563
[087564] I. Mánuel aranypénze 
http://dka.oszk.hu/087500/087564
[087565] III. István oklevelének kezdősorai 
http://dka.oszk.hu/087500/087565
[087566] Kezdetsorok III. Bélának az írásbeliségről kiadott okleveléről 
http://dka.oszk.hu/087500/087566
[087567] III. Béla lemezpénzei 
http://dka.oszk.hu/087500/087567
[087568] III. Béla 
http://dka.oszk.hu/087500/087568
[087569] III. Béla aranypecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087569
[087570] Imre aranypecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087570
[087571] Imre nagypecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087571
[087572] Imre ezüstdénárai 
http://dka.oszk.hu/087500/087572
[087573] II. Endre első nagypecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087573
[087574] A váradi káptalan legrégibb pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087574
[087575] II. Endre ezüstdénárai 
http://dka.oszk.hu/087500/087575
[087576] II. Endre aranybullája 
http://dka.oszk.hu/087500/087576
[087577] A kerczi apátság 
http://dka.oszk.hu/087500/087577
[087578] Bertold meráni herceg ás családja 
Szent Hedvig krónikájából
http://dka.oszk.hu/087500/087578
[087579] Béla ifjabb király pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087579
[087580] Endre és Gertrud arczképei 
Hermann thüringi tartománygróf psalteriumából
http://dka.oszk.hu/087500/087580
[087581] Passuth Ödön: Julián utjának térképe 
http://dka.oszk.hu/087500/087581
[087582] Nyilazó kún lovas 
http://dka.oszk.hu/087500/087582
[087583] Vadász jelenet a kisbényi templom oszlopfőjén 
http://dka.oszk.hu/087500/087583
[087584] Clissa vára Dalmáciában 
http://dka.oszk.hu/087500/087584
[087585] A szabad-battyáni lelet IV. Béla korából 
A Magyar Nemzeti Múzeumban
http://dka.oszk.hu/087500/087585
[087586] A legrégibb vármegyei kiadvány 1232-ból 
http://dka.oszk.hu/087500/087586
[087587] IV. Béla dénárai 
http://dka.oszk.hu/087500/087587
[087588] István ifjabb király oklevelének kezdősorai 
http://dka.oszk.hu/087500/087588
[087589] Részlet Szent Margit legendájából 
http://dka.oszk.hu/087500/087589
[087590] Szerződés V. László és Habsburg Rudolf között 1277-ből 
http://dka.oszk.hu/087500/087590
[087591] Erzsébet anyakirályné kettős pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087591
[087592] IV. László kettős pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087592
[087593] III. Endre ezüstdenárai 
http://dka.oszk.hu/087500/087593
[087594] Habsburg vára 
http://dka.oszk.hu/087500/087594
[087595] III. Endre oklevelének kezdősorai 
http://dka.oszk.hu/087500/087595
[087596] Németújvári Iván pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087500/087596
[087597] VIII. Bonifác bronzszobra 
http://dka.oszk.hu/087500/087597
[087598] A budaiak kiátkozzák a pápát 
http://dka.oszk.hu/087500/087598
[087599] Esztergom vára 
http://dka.oszk.hu/087500/087599
[087600] Németújvári Henrik bán pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087600/087600
[087601] Gentilis pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087600/087601
[087602] Ottó oklevelének kezdősorai 
http://dka.oszk.hu/087600/087602
[087603] Pápai tizedlajstrom 
http://dka.oszk.hu/087600/087603
[087604] Trencsén vára 
http://dka.oszk.hu/087600/087604
[087605] Amadé nádor pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087600/087605
[087606] Károly király 
http://dka.oszk.hu/087600/087606
[087607] Róbert Károly aranyforintja 
http://dka.oszk.hu/087600/087607
[087608] Passuth Ödön: Bányászok a XIV. században 
http://dka.oszk.hu/087600/087608
[087609] Kassa város pecsétje 
http://dka.oszk.hu/087600/087609
[087610] Zách Felicián merénylete 
http://dka.oszk.hu/087600/087610
[087611] A havasalföldi hadjárat 
http://dka.oszk.hu/087600/087611
[087612] Erzsébet királyné 
http://dka.oszk.hu/087600/087612
[087613] Johanna királyné 
http://dka.oszk.hu/087600/087613
[087614] Az Anjou-kastély Aversában 
http://dka.oszk.hu/087600/087614
[087615] Nagy Lajos Nápolyban kiadott oklevelének kezdősorai 
http://dka.oszk.hu/087600/087615
[087616] Nagy Lajos első nagypecsétje 
http://dka.oszk.hu/087600/087616
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1400    1401-1500    1501-1600    1601-1700    1701-1800    1801-1900    1901-2000    2001-2100    2101-2200    2201-2300    2301-2400    2401-2500    2501-2600    2601-2700    2701-2800    2801-2900    2901-3000    3001-3100    3101-3200    3201-3300    3301-3400    3401-3500    3501-3600    3601-3700    3701-3800    3801-3900    3901-4000    4001-4100    4101-4200    4201-4300    4301-4400    4401-4500    4501-4600    4601-4700    4701-4800    4801-4900    4901-5000    5001-5100    5101-5200    5201-5300    5301-5400    5401-5500    5501-5600    5601-5700    5701-5800    5801-5900    5901-6000    6001-6100    6101-6200    6201-6300    6301-6400    6401-6500    6501-6600    6601-6700    6701-6800    6801-6900    6901-7000    7001-7100    7101-7200    7201-7300    7301-7400    7401-7500    7501-7600    7601-7700    7701-7800    7801-7900    7901-8000    8001-8100    8101-8200    8201-8300    8301-8400    8401-8500    8501-8600    8601-8700    8701-8800    8801-8900    8901-9000    9001-9100    9101-9200    9201-9300    9301-9400    9401-9500    9501-9600    9601-9700    9701-9800    9801-9900    9901-10000    10001-10100    10101-10200    10201-10300    10301-10400    10401-10500    10501-10600    10601-10700    10701-10800    10801-10900    10901-11000    11001-11100    11101-11200    11201-11300    11301-11400    11401-11500    11501-11600    11601-11700    11701-11800    11801-11900    11901-12000    12001-12100    12101-12200    12201-12300    12301-12400    12401-12500    12501-12600    12601-12700    12701-12800    12801-12900    12901-13000    13001-13100    13101-13200    13201-13300    13301-13400    13401-13500    13501-13600    13601-13700    13701-13800    13801-13900    13901-14000    14001-14100    14101-14200    14201-14300    14301-14400    14401-14500    14501-14600    14601-14700    14701-14800    14801-14900    14901-15000    15001-15100    15101-15200    15201-15300    15301-15400    15401-15500    15501-15600    15601-15700    15701-15800    15801-15900    15901-16000    16001-16100    16101-16200    16201-16300    16301-16400    16401-16500    16501-16600    16601-16700    16701-16800    16801-16900    16901-17000    17001-17100    17101-17200    17201-17300    17301-17400    17401-17500    17501-17600    17601-17700    17701-17800    17801-17900    17901-18000    18001-18100    18101-18200    18201-18300    18301-18400    18401-18500    18501-18600    18601-18700    18701-18800    18801-18900    18901-19000    19001-19100    19101-19200    19201-19300    19301-19400    19401-19500    19501-19600    19601-19700    19701-19800    19801-19900    19901-20000    20001-20100    20101-20200    20201-20300    20301-20400    20401-20500    20501-20600    20601-20700    20701-20800    20801-20900    20901-21000    21001-21100    21101-21200    21201-21300    21301-21400    21401-21500    21501-21600    21601-21700    21701-21800    21801-21900    21901-22000    22001-22100    22101-22200    22201-22300    22301-22400    22401-22500    22501-22600    22601-22700    22701-22800    22801-22900    22901-23000    23001-23100    23101-23200    23201-23300    23301-23400    23401-23500    23501-23600    23601-23700    23701-23800    23801-23900    23901-24000    24001-24100    24101-24200    24201-24300    24301-24400    24401-24500    24501-24600    24601-24700    24701-24800    24801-24900    24901-25000    25001-25100    25101-25200    25201-25300    25301-25400    25401-25500    25501-25600    25601-25700    25701-25800    25801-25900    25901-26000    26001-26100    26101-26200    26201-26300    26301-26400    26401-26500    26501-26600    26601-26700    26701-26800    26801-26900    26901-27000    27001-27100    27101-27200    27201-27300    27301-27400    27401-27500    27501-27600    27601-27700    27701-27800    27801-27900    27901-28000    28001-28100    28101-28200    28201-28300    28301-28400    28401-28500    28501-28600    28601-28700    28701-28800    28801-28900    28901-29000    29001-29100    29101-29200    29201-29300    29301-29400    29401-29500    29501-29600    29601-29700    29701-29800    29801-29900    29901-30000    30001-30100    30101-30200    30201-30300    30301-30400    30401-30500    30501-30600    30601-30700    30701-30800    30801-30900    30901-31000    31001-31100    31101-31200    31201-31300    31301-31400    31401-31500    31501-31600    31601-31700    31701-31800    31801-31900    31901-32000    32001-32100    32101-32200    32201-32300    32301-32400    32401-32500    32501-32600    32601-32700    32701-32800    32801-32900    32901-33000    33001-33100    33101-33200    33201-33300    33301-33400    33401-33500    33501-33600    33601-33700    33701-33800    33801-33900    33901-34000    34001-34100    34101-34200    34201-34300    34301-34400    34401-34500    34501-34600    34601-34700    34701-34800    34801-34900    34901-35000    35001-35100    35101-35200    35201-35300    35301-35400    35401-35500    35501-35600    35601-35700    35701-35800    35801-35900    35901-36000    36001-36100    36101-36200    36201-36300    36301-36400    36401-36500    36501-36600    36601-36700    36701-36800    36801-36900    36901-37000    37001-37100    37101-37200    37201-37300    37301-37400    37401-37500    37501-37600    37601-37700    37701-37800    37801-37900    37901-38000    38001-38100    38101-38200    38201-38300    38301-38400    38401-38500    38501-38600    38601-38700    38701-38800    38801-38900    38901-39000    39001-39100    39101-39200    39201-39300    39301-39400    39401-39500    39501-39600    39601-39700    39701-39800    39801-39900    39901-40000    40001-40100    40101-40200    40201-40300    40301-40400    40401-40500    40501-40600    40601-40700    40701-40800    40801-40900    40901-41000    41001-41100    41101-41200    41201-41300    41301-41400    41401-41500    41501-41600    41601-41700    41701-41800    41801-41900    41901-42000    42001-42100    42101-42200    42201-42300    42301-42400    42401-42500    42501-42600    42601-42700    42701-42800    42801-42900    42901-43000    43001-43100    43101-43200    43201-43300    43301-43400    43401-43500    43501-43600    43601-43700    43701-43800    43801-43900    43901-44000    44001-44100    44101-44200    44201-44300    44301-44400    44401-44500    44501-44600    44601-44700    44701-44800    44801-44900    44901-45000    45001-45100    45101-45200    45201-45300    45301-45400    45401-45500    45501-45600    45601-45700    45701-45800    45801-45900    45901-46000    46001-46100    46101-46200    46201-46300    46301-46400    46401-46500    46501-46600    46601-46700    46701-46800    46801-46900    46901-47000    47001-47100    47101-47200    47201-47300    47301-47400    47401-47500    47501-47600    47601-47700    47701-47800    47801-47900    47901-48000    48001-48100    48101-48200    48201-48300    48301-48400    48401-48500    48501-48600    48601-48700    48701-48800    48801-48900    48901-49000    49001-49100    49101-49200    49201-49300    49301-49400    49401-49500    49501-49600    49601-49700    49701-49800    49801-49900    49901-50000    50001-50100    50101-50200    50201-50300    50301-50400    50401-50500    50501-50600    50601-50700    50701-50800    50801-50900    50901-51000    51001-51100    51101-51200    51201-51300    51301-51400    51401-51500    51501-51600    51601-51700    51701-51800    51801-51900    51901-52000    52001-52100    52101-52200    52201-52300    52301-52400    52401-52500    52501-52600    52601-52700    52701-52800    52801-52900    52901-53000    53001-53100    53101-53200    53201-53300    53301-53400    53401-53500    53501-53600    53601-53700    53701-53800    53801-53900    53901-54000    54001-54100    54101-54200    54201-54300    54301-54400    54401-54500    54501-54600    54601-54700    54701-54800    54801-54900    54901-55000    55001-55100    55101-55200    55201-55300    55301-55400    55401-55500    55501-55600    55601-55700    55701-55800    55801-55900    55901-56000    56001-56100    56101-56200    56201-56300    56301-56400    56401-56500    56501-56600    56601-56700    56701-56800    56801-56900    56901-57000    57001-57100    57101-57200    57201-57300    57301-57400    57401-57500    57501-57600    57601-57700    57701-57800    57801-57900    57901-58000    58001-58100    58101-58200    58201-58300    58301-58400    58401-58500    58501-58600    58601-58700    58701-58800    58801-58900    58901-59000    59001-59100    59101-59200    59201-59300    59301-59400    59401-59500    59501-59600    59601-59700    59701-59800    59801-59900    59901-60000    60001-60100    60101-60200    60201-60300    60301-60400    60401-60500    60501-60600    60601-60700    60701-60800    60801-60900    60901-61000    61001-61100    61101-61200    61201-61300    61301-61400    61401-61500    61501-61600    61601-61700    61701-61800    61801-61900    61901-62000    62001-62100    62101-62200    62201-62300    62301-62400    62401-62500    62501-62600    62601-62700    62701-62800    62801-62900    62901-63000    63001-63100    63101-63200    63201-63300    63301-63400    63401-63500    63501-63600    63601-63700    63701-63800    63801-63900    63901-64000    64001-64100    64101-64200    64201-64300    64301-64400    64401-64500    64501-64600    64601-64700    64701-64800    64801-64900    64901-65000    65001-65100    65101-65200    65201-65300    65301-65400    65401-65500    65501-65600    65601-65700    65701-65800    65801-65900    65901-66000    66001-66100    66101-66200    66201-66300    66301-66400    66401-66500    66501-66600    66601-66700    66701-66800    66801-66900    66901-67000    67001-67100    67101-67200    67201-67300    67301-67400    67401-67500    67501-67600    67601-67700    67701-67800    67801-67900    67901-68000    68001-68100    68101-68200    68201-68300    68301-68400    68401-68500    68501-68600    68601-68700    68701-68800    68801-68900    68901-69000    69001-69100    69101-69200    69201-69300    69301-69400    69401-69500    69501-69600    69601-69700    69701-69800    69801-69900    69901-70000    70001-70100    70101-70200    70201-70300    70301-70400    70401-70500    70501-70600    70601-70700    70701-70800    70801-70900    70901-71000    71001-71100    71101-71200    71201-71300    71301-71400    71401-71500    71501-71600    71601-71700    71701-71800    71801-71900    71901-72000    72001-72100    72101-72200    72201-72300    72301-72400    72401-72500    72501-72600    72601-72700    72701-72800    72801-72900    72901-73000    73001-73100    73101-73200    73201-73300    73301-73400    73401-73500    73501-73600    73601-73700    73701-73800    73801-73900    73901-74000    74001-74100    74101-74200    74201-74300    74301-74400    74401-74500    74501-74600    74601-74700    74701-74800    74801-74900    74901-75000    75001-75100    75101-75200    75201-75300    75301-75400    75401-75500    75501-75600    75601-75700    75701-75800    75801-75900    75901-76000    76001-76100    76101-76200    76201-76300    76301-76400    76401-76500    76501-76600    76601-76700    76701-76800    76801-76900    76901-77000    77001-77100    77101-77200    77201-77300    77301-77400    77401-77500    77501-77600    77601-77700    77701-77800    77801-77900    77901-78000    78001-78100    78101-78200    78201-78300    78301-78400    78401-78500    78501-78600    78601-78700    78701-78800    78801-78900    78901-79000    79001-79100    79101-79200    79201-79300    79301-79400    79401-79500    79501-79600    79601-79700    79701-79800    79801-79900    79901-80000    80001-80100    80101-80200    80201-80300    80301-80400    80401-80500    80501-80600    80601-80700    80701-80800    80801-80900    80901-81000    81001-81100    81101-81200    81201-81300    81301-81400    81401-81500    81501-81600    81601-81700    81701-81800    81801-81900    81901-82000    82001-82100    82101-82200    82201-82300    82301-82400    82401-82500    82501-82600    82601-82700    82701-82800    82801-82900    82901-83000    83001-83100    83101-83200    83201-83300    83301-83400    83401-83500    83501-83600    83601-83700    83701-83800    83801-83900    83901-84000    84001-84100    84101-84200    84201-84300    84301-84400    84401-84500    84501-84600    84601-84700    84701-84800    84801-84900    84901-85000    85001-85100    85101-85200    85201-85300    85301-85400    85401-85500    85501-85600    85601-85700    85701-85800    85801-85900    85901-86000    86001-86100    86101-86200    86201-86300    86301-86400    86401-86500    86501-86600    86601-86700    86701-86800    86801-86900    86901-87000    87001-87100    87101-87200    87201-87300    87301-87400    87401-87500    87501-87600    87601-87700    87701-87800    87801-87900    87901-88000    88001-88100    88101-88200    88201-88300    88301-88400    88401-88500    88501-88600    88601-88700    88701-88800    88801-88900    88901-89000    89001-89100    89101-89200    89201-89300    89301-89400    89401-89500    89501-89600    89601-89700    89701-89800    89801-89900    89901-90000    90001-90100    90101-90200    90201-90300    90301-90400    90401-90500    90501-90600    90601-90700    90701-90800    90801-90900    90901-91000    91001-91100    91101-91200    91201-91300    91301-91400    91401-91500    91501-91600    91601-91700    91701-91800    91801-91900    91901-92000    92001-92100    92101-92200    92201-92300    92301-92400    92401-92500    92501-92600    92601-92700    92701-92800    92801-92900    92901-93000    93001-93100    93101-93200    93201-93300    93301-93400    93401-93500    93501-93600    93601-93700    93701-93800    93801-93900    93901-94000    94001-94100    94101-94200    94201-94300    94301-94400    94401-94500    94501-94600    94601-94700    94701-94800    94801-94900    94901-95000    95001-95100    95101-95200    95201-95300    95301-95400    95401-95500    95501-95600    95601-95700    95701-95800    95801-95900    95901-96000    96001-96100    96101-96200    96201-96300    96301-96400    96401-96500    96501-96600    96601-96700    96701-96800    96801-96900    96901-97000    97001-97100    97101-97200    97201-97300    97301-97400    97401-97500    97501-97600    97601-97700    97701-97800    97801-97900    97901-98000    98001-98100    98101-98200    98201-98300    98301-98400    98401-98500    98501-98600    98601-98700    98701-98800    98801-98900    98901-99000    99001-99100    99101-99200    99201-99300    99301-99400    99401-99500    99501-99600    99601-99700    99701-99800    99801-99900    99901-100000    100001-100100    100101-100200    100201-100300    100301-100400    100401-100500    100501-100600    100601-100700    100701-100800    100801-100900    100901-101000    101001-101100    101101-101200    101201-101300    101301-101400    101401-101500    101501-101600    101601-101700    101701-101800    101801-101900    101901-102000    102001-102100    102101-102200    102201-102300    102301-102400    102401-102500    102501-102600    102601-102653