D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okos_eszkozok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az okos eszközök megjelenése mindennapi életünkben
B e s o r o l á s i   c í m : Okos eszközök megjelenése mindennapi életünkben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kolmer
U t ó n é v : Bence
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kolmer Bence
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Mobil távközlés
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Távközlés általában
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Egyéb híradástechnika
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítástechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mobiltelefon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki cikk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híradás-technikai termék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bell, Alexander Graham (1847-1922)
V I A F I d : 59263727
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az okos eszközök meghatározó szerepet töltenek be életünkben Sok lehetőség rejlik bennük Rendszeres megújulásra képesek a gyártók, ezzel fenntartva a további érdeklődést Az információkezelés egyik részterülete a számítástechnika Első adatbázis Hammurápi törvényoszlopán volt feljegyezve Abakusz-első mechanikus számológép, keletkezése 5000 évvel ezelőtt Az informatika története Telefon feltalálása, Graham Bell-1876 A mai értelemben vett okostelefon 2002-ben jelent meg először Nagy áttörés: iPhone-2007 Nincs konkrét definíciójuk, minden olyan telefon, amely műszaki paraméterei egy számítógép tudásával vetekszenek Az Apple iPhone-ja után a Google Android platformja is berobbant a piacra Sok funkcióval rendelkeznek Könnyű szállíthatóság, hordozhatóság Laptopokkal felérő rendszer és működés kisebb méretben Okostelefonok Mi az a számítógép? Számítógépnek nevezzük az algoritmizálható feladatsort vezérelhetően, gyorsan és pontosan elvégző eszközöket. A számítógép fogalma, kialakulása Az okos eszközök megjelenése mindennapi életünkben Internet: angol eredetű szó, jelentése "hálózatok hálózata" Hatalmas rendszer, számítógép-hálózat, amely gépek millióiból tevődik össze. Eszközeit pontoknak nevezik, a közöttük lévő információcsere pedig a kapcsolat. 1972-ben látott napvilágot Mai értelemben információtovábbító média Az internet fogalma, története Az okos eszközök Társadalmi igény következtében került sor a kialakulásukra Az Apple itt is az élen járt Működésük a telefonokéval megegyezik, eltérés csak a méretben tapasztalható Sokrétű felhasználhatóság Tabletek Meghatározó részei életünknek Nagy iramú a fejlődés Jelentős mennyiségű lehetőség rejlik bennük Hasznosak, de mégis veszélyesek Megjelent az Android E-Book olvasók Az egyik legfiatalabb eszköz Célhardver: könyvek olvasására szolgál Nem tabletek! Súlyuk könnyebb, működésük egyszerűbb a tableteknél Kevés energiát használnak Sokáig működőképes akkumulátorral rendelkeznek A szemeket kevésbé károsítják mint a tabletek Más okos eszközök Változó igények --> egyre több ötlet kerül megvalósításra Okos tévék ("smart tv") Telefonhoz hasonló képességek Google Glass Szemüvegbe épített számítógép Telefonokkal megegyező működés Ingyenes alkalmazások sokasága Böngészés, olvasás Okos órák ("smart watch") Még nem népszerűek Telefonra beérkező értesítések jelzése Eszközök előnyei Minden adat egy helyen Ezek az adatok bármikor elérhetőek Zenék, képek, filmek tárolása Munkához szükséges adatok Több komplett eszköz egyszerre megtalálható bennük Az eszközök hátrányai, veszélyei Minden adat rekonstruálható ("személyes feketedoboz") Másoktól való elhidegülés Függőség kialakulásának veszélye Méretükből adódóan sokan elhagyják őket Bárki képes fogadni két, másik ember közötti üzenetet Ki vannak téve a vírustámadásoknak Mobil eszközök védelme Fontos a felhasználók kellő ismerete A gyártók által előírt felhasználói előírások betartás Adatmentés Megfelelő oktatás Nem engedélyezett programok telepítésének mellőzése Összegzés, konklúzió Nélkülözhetetlen részei a társadalomnak Nagy segítséget nyújtanak Fontos, hogy ne köréjük épüljön életünk Ne vegyék át az emberek szerepét Ne a birtoklásuk határozza meg az adott személyt Fontos a megfelelő használat Jelentős magyar feltalálók vettek részt a számítógép létrehozásában
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kajári Katalin: E book olvasók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 11. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna