D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : bank_ban2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erkel Ferenc: Bánk bán
B e s o r o l á s i   c í m : Erkel Ferenc: Bánk bán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Bánk bán című opera prezije
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csider
U t ó n é v : Veronika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Csider Veronika
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Egyéb előadóművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erkel Ferenc (1810-1893)
V I A F I d : 51875112
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romantika
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : Egressy Béni (1814-1851)
V I A F I d : 69120895
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1861
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1213
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Erkel Ferenc: Bánk bán Romantika a XIX. század a reformtörekvések időszaka társadalmi átalakulások egész Európában forradalmak eleinte irodalmi irányzat (a "roman", regény szóból ered) kedveli a szélsőséges hangulatokat rapszodikus személyi ideálja a HŐS kedveli a főleg középkorba visszanyúló történeteket Zenei romantika ideje a XIX. század, illetve a XX. század eleje nemzetenként más lesz a stílus, megszületik a nemzeti karakter zeneszerző-géniuszok virtuóz művészek Nemzeti irányzatok erősödése Múlt felé fordulás A nemzeti múltból táplálkozó saját kultúra megteremtésének igénye A Bánk-téma Történelmi forrás II. Endre felesége, Gertrúd királyné törekvései ellentétben álltak a magyar bel- és külpolitikával, ezért meggyilkolták ismeretlenek. Bűnbaknak Petúr bánt állították elő. Egy osztrák krónika ír a magyar nádor (Bánk bán) feleségének meggyalázásáról, ami ugyanebből az időből való Ez a két történet egyesül a Képes Krónikában (14. század) Az opera Katona József Bánk bán című drámája nyomán íródott Szövegkönyv: Egressy Béni Ősbemutató: 1861. március 9. Az opera 3 felvonásos opera Szereplők II. Endre, Magyarország királya - bariton vagy basszbariton Gertrúd, királyné - mezzoszoprán Ottó, Gertrúd öccse - tenor Bánk bán, Magyarország nádora - tenor Melinda, a felesége - szoprán Petúr bán - bariton Tiborc, paraszt - bariton Biberach - bariton vagy basszbariton Egy királyi - tiszt tenor Zászlós - bariton Énekkar Helyszínek Visegrád Tiszapart a palota trónterme Az opera története I. felvonás Nyitány/előjáték-téma Ottó közli Biberachhal, hogy megszerzi magának Melindát, bármi áron. Közben bevonul a vendégsereg a bálterembe. Petúr bánt a nemesek próbálják csendesíteni. Azon háborog, hogy az udvar, és különösen GERTRÚD királyné, két kézzel szórják a pénzt. Ekkor kérik meg, hogy énekeljen el egy bordalt. Hazahívják Bánk bánt, hogy mint az ország második embere, saját szemével lássa, mi folyik az udvarban. Ottó Melinda, Bánk felesége körül legyeskedik. Petúr bán elmondja Bánknak, hogy merényletet terveznek Gertrúd királyné ellen. Bíberach közben elárulja Bánknak - ármoánykodva - hogy Ottó Melindával találkozik. Ottó kérleli Melindát, aki közli hogy Bánk bánt, a férjét szereti. Melinda elfut végül Ottó elől, mindezt titokban Bánk végighallgatta, és bosszút esküszik Ottó ellen. Ottó tűnik fel, Bíberach társaságában, aki azt tanácsolja neki, hogy kérjen Melindától bocsánatot. Kétféle port ad neki: egy altatót a királyné számára, és egy bódítószert Melinda számára. II. felvonás Bánk bán országa sorsán kesereg. Hirtelen beállít Tiborc, a paraszt, akit elsőre útonállónak néz Bánk. Utána jön rá, hogy Ő Tiborc, a hű, öreg szolgálója, akinek életét köszönheti Bánk, mert Tiborc mentette meg. 3:00-tól és 8:06-tól Megjelenik Bíberach, hogy közölje Bánkkal, hogy Ottó elcsábította Melindát (akit csak úgy tudott "elcsábítani", hogy kábítószert adott neki.) Megjelenik Melinda is a színen. Ő ugyan nem tehet semmiről, Bánk mégis őt is és közös gyermeküket is megátkozza. Melinda könyörög Bánknak, hogy legalább gyermeküket ne átkozza. Melindát és gyermekét Bánk Tiborcra bízza. Bánk felkeresi lakosztályában Gertrúd királynét, aki számon kéri, miért ront rá ilyen kései órán. Bánk ráront Gertrúdra, aki magára vállalja a kerítőnő szerepét, és testvére bűnét is. Beront Ottó egy tőrrel a kezében, hogy megölje Bánkot, de Bánk kicsavarja a kezéből és a veszekedés közben leszúrja Gertrúdot. 2:48-tól III. felvonás Tiborc át akarja vinni Melindát és kisfiát a Tiszán. Az asszony egyre zavartabban beszél, lelke háborog, közben vihar támad. Kismadárról énekel, miközben alvó gyermekét nézi. Melinda megőrül, és gyermekével együtt a Tiszába veti magát. Hazaérkezik II. Endre király, Gertrúd a ravatalon fekszik. A király számon kéri az urakat, hogy ki volt hitvese gyilkosa, végül Petúr bánt állítják ki bűnbaknak. Ekkor megérkezik Bánk, és elmondja, hogy Ő tette. A király kardot ránt a bánra, de ekkor esik be Tiborc Melinda holttestével. Bánk lelkileg összeroppan, nem vív meg a királlyal, és elmondja, hogy Isten megbosszulta az Ő tettét, elvette tőle a feleségét és a gyermeküket.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pesti Vivien: A Bánk Bán műelemzése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bodrogi Klaudia: Bánk Bán az irodalomban és a zenében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 30
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 31
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna