D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_35_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Succi, a híres koplaló
B e s o r o l á s i   c í m : Succi, a híres koplaló
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A koplalás ideje alatt
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az első étkezés a koplalás után
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A mértékletességi egylet érdemjelének feltűzése
M i n ő s í t ő : eredeti cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 28. sz. (1894. július 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : böjt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koplalás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : éhezés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Succi, Giovanni (1853-?)
 M i n ő s í t ő : személynév
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Succi, a híres koplaló.
A koplalás ideje alatt. Az első étkezés a koplalás után. A mértékletességi egylet érdemjelének feltűzése.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Succi János olasz eredetű, Cesenaticóban született s most 41 éves. Eleinte matróz volt, majd bankhivatalnok lett, később pedig mint kereskedelmi ügynök Kelet-Afrikába került s annak nagy részét bejárta. Afrikában valami májbaj lepte meg, s e miatt sokáig visszatartóztatta magát az evéstől, miközben rájött, hogy nagyon sokáig meg bir lenni eledel nélkül.
Európába visszajővén, a nyilvános koplalás mesterségére adta magát. Milanóban, Parisban, Madridban, Lissabonban és számos más városban tartott nyilvánosan ellenőrzött koplalásokat, mindenütt 30-30 napig, sőt Londonban és New-Yorkban 45-45 napig böjtölt."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. julius 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Succi, az olasz koplaló, böjtölése 28-dik napján
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jankó János: Alberto Succi - a nagy koplaló
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2089x1632 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna