D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : epa_10_infografika.jpg
C Í M 
F ő c í m : Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, 2004-2014
B e s o r o l á s i   c í m : Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, 2004-2014
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Uri-Kovács
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-18
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MEK Egyesület
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : MEK Egyesület
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Katalógusok, bibliográfiák
A l t é m a k ö r : Adattárak
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : statisztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatelemzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatmodellezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 21. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis 2004-2014. A MEK 20 - EPA 10 jubileumi emléklapjára készített infografika.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis 2004-2014
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x15899 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer