D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nagyistvan00sura_0011.jpg
C Í M 
F ő c í m : A művész magarajzolta arcképe
B e s o r o l á s i   c í m : Művész magarajzolta arcképe
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1873-1937
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Getty Research Institute
S z é k h e l y : Kalifornia
O r s z á g : Egyesült Királyság
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-06-21
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-01-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy István
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy István
S z e r z ő : Surányi Miklós
M e g j e l e n é s : Budapest : Singer - Wolfner, 1923
T í p u s : életrajz
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : önarckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Nagy István (1873-1937)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A művész magarajzolta arcképe
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Most épen ötven éves. Székelyföldön, Csík-Mindszenten született. Ha valakié, az ősei bizonyára Csaba királyfi ivadékai. Ő a legmagyarabb székely. Zömök, alacsony, kerek-fejű, őszes-barna, apró-szemű, éneklő beszéd, fürge járású, góbé-taglejtés, vidéki nemes eleganciájával öltözködő, borozgató, mesélget, éjszakázó úr, öt perc alatt kedves kenyeres-pajtása minden jóravaló magyarnak. Nem találsz rajta semmi zseniális különcködést, olyan nyitott a szíve, olyan mosolygós az arca, olyan egyszer és szinte a beszéde, mint egy gyermeké. Könnyű neki ilyen átlátszónak, jónak, szeretetreméltónak lenni. Ő az, aki nem akar tőled semmit : sem hogy dicsérd, sem hogy megvegyed a képét, sem hogy rágalmazd a többi művész tehetségét. ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14800/14896/14896.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagy István (Csíkmindszent, 1873. március 28. - Baja, 1937. február 13.) magyar festőművész, a modern magyar festészet realista és konstruktív szárnyának egyik legegyénibb képviselője."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Istv%C3%A1n_(fest%C5%91))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A művész anyja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 176x250 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna