D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eLemer_jelenti_v1_1280.jpg
C Í M 
F ő c í m : Felmérés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos fejlesztésről
B e s o r o l á s i   c í m : Felmérés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos fejlesztésről
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Hunya
U t ó n é v : Márta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kőrösné Mikis
U t ó n é v : Márta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tarsayné Németh
U t ó n é v : Nóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tibor
U t ó n é v : Éva
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Oktató és Fejlesztő Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-10
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OFI Oktogram
M e g j e g y z é s : Az eredeti kiadvány helye.
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felmérés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eredmény-kimutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2011
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Felmérés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos fejlesztésről
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai és a munkába bevont szakértők ? a rendelkezésre álló minták nyomán, de önálló fejlesztésként ? kidolgoztak egy komplex online mérőeszközt az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatának mérésére. Az eszközt eLEMÉRnek neveztük el. eLEMÉR segítségével az iskolák felmérhetik, hogyan állnak az informatikai eszközök használatával a tanulás, a tanítás, az iskolai szervezet működése és az infrastruktúra területén. Az eszköz emellett alkalmas az IKT iskolafejlesztő szemléletű használatának monitorozására is. Terveink szerint eLEMÉR évenként ismétlődő mérései egy országos minősítési rendszer alapjául is szolgálnak majd, amely a tudatos fejlesztés egyik ösztönzője lehet.
eLEMÉR célja, hogy az IKT területén
segítséget nyújtson az intézményeknek saját értékeik felmérésére, azonosítására; megkönnyítse az informált döntéshozást;
használatával fejlődjön a tudatosság és a belső együttműködés;
ráirányítsa a figyelmet a fejlesztendő területekre;
támogatást nyújtson az iskola informatikai fejlesztési stratégiájának kidolgozásához;
Az infografika eLEMÉRT és a 2011 február 28-ai állapot szerinti eLEMÉRÉS országos eredményeit mutatja be."
(Forrás: http://infografika.ofi.hu/Statikus-infografik%C3%A1k/eLem%C3%A9r)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az oktatói mobilitás hatása a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésére
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1280x912 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna