D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1400532176.jpg
C Í M 
F ő c í m : Diacrisia sannio - Vörösszélű medvelepke
B e s o r o l á s i   c í m : Diacrisia sannio - Vörösszélű medvelepke
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : HoZsu
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-05-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-05-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lepke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hím elülső szárnyainak alapszíne homogén sárga, egy-egy nagy vörös-fekete folttal és piros szárnyszegéllyel. Hátulsó szárnyai fehérek, halvány fekete mintázattal. A nőstény elülső szárnyainak alapszíne barnássárga, erezete barna, a két folt halványbarna. Hátulsó szárnyainak alapszíne barnássárga, erőteljes fekete mintázattal. Mindkét ivar szárnyainak szegélye vörös színű. Változékonyság: a nőstény hátulsó szárnyain a fekete mintázat mérete változó, olykor az egész szárny fekete. Védettség: nem
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vörösszélű medvelepke a rovarok (Insecta) osztályának a lepkék (Lepidoptera) rendjéhez, ezen belül a medvelepkefélék (Arctiidae) családjához tartozó faj. Európában széles körben, egészen a 68. szélességi fokig előfordul, de mindig csak szigetszerű foltokban. Korábbi nagyobb kiterjedésű előfordulásai az emberi beavatkozás következtében szakadoztak szét. Részállományai ma már nem is keverednek egymással, előfordulási helyei elszigetelődnek. Olyan nem szívesen repülő faj, mint a vörösszélű medvelepke esetében ez a körülmény problémákat okozhat. Korábban a mainál tömegesebben fordult elő. A vörösszélű medvelepke elülső szárnya 1,8-2,5 centiméter hosszú. A nagyobb testű hím felül sárga színű, mind a négy szárnyán egy vöröses vagy feketés középfolt látható. A hátulsó szárnyak világos okkerszínűek, barna szegéllyel és szürkés befuttatásúak. A nőstény lényegesen kisebb és tarkább rajzolatú. Elülső szárnya narancsszínű, vörös ponttal. Hátulsó szárnya csaknem fekete, vörös szegélymezők díszítik. A vörösszélű medvelepke láprétek, láp- és ligeterdők, fűvel benőtt, nyirkos vágások lakója. 2400 méter magasságig megtalálható. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Vörösszélű medvelepke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2610x1929 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 350 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer