D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : infotandem_ipa.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ipari termelés volumene néhány ágazatban, 2013
B e s o r o l á s i   c í m : Ipari termelés volumene néhány ágazatban, 2013
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : InfoTandem
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : kibocsátotta
T e s t ü l e t i   n é v : Adó Online
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-21
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az ado.hu oldalára való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Adó Online
M e g j e g y z é s : Az eredeti kiadvány helye.
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : https://ado.hu/letoltes/wolters_kluwer_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1989 után
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Vegyipar általában
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszeripar
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Bőr- és cipőipar
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Gyógyszeripar
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felmérés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árutermelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : export
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : járműipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vegyipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élelmiszeripar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dohányipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : textilipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bőripar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : energetika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyszeripar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2013
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ipari termelés volumene néhány ágazatban, 2013.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hazai ipar a korábbi évi visszaesés után 2013-ban enyhe bővülést tudott felmutatni. Ez főként a járműgyártás folyamatosan javuló teljesítményének, illetve a növekvő exporteladásoknak köszönhető. A belföldi értékesítés eközben tovább zsugorodott."
(Forrás: https://ado.hu/cegvilag/a-jarmugyartas-huzta-az-ipart-2013-ban-infografika/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Külkereskedelmi forgalom árufőcsoportok szerint
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 615x944 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna