D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : DSC_0397.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bejárat kintről
B e s o r o l á s i   c í m : Bejárat kintről
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-06-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-02-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Tóth Péter fotói
M e g n e v e z é s : Auschwitz Múzeum - Auschwitz Birkenau
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : Tóth Pétertől.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tóth Péter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : második világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : holokauszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koncentrációs tábor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bejárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : O¶więcim
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bejárat kintről
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1944. májusában és júniusában a hitleristák közel 440 ezer magyarországi zsidót deportáltak Auschwitzba.
Auschwitz Birkenau:
Auschwitz áldozatainak nagy részét Birkenauban ölték meg, olyan döntés született, hogy ott nem lesznek muzeális jellegű kiállítások, hanem a tábor területe változatlanul marad meg.
A nácik Birkenauban építették ki a tömeggyilkosság legtöbb eszközét, melyekben kb. egymillió európai zsidót öltek meg. Birkenau volt a legnagyobb koncentrációs tábor (háromszáznál több primitív, többségükben fa-barakk), ahol 1944-ben több mint kilencvenezer fogoly volt: zsidók, lengyelek, romák, a Szovjetunió polgárai és mások.
A volt tábor területén különféle építmények és berendezések maradványai láthatók, és emberi hamvakkal teli helyek. A terület nagysága, tizegynéhány fennmaradt barakk és száznál többnek a romjai, 13 kilométernél hosszabb tábori kerítés, tíz kilométer belső út és 2 kilométeres vasúti vágány mutatja a tábor specifikus felépítését, mely csak egy célt szolgált: emberek megölését.
(Forrás: http://auschwitz.org/en/more/hungarian/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1947. július 2-án a lengyel parlament törvénybe iktatta a volt tábor területének és objektumainak örök időre szóló megőrzését, és létre hívta az O¶więcim-Brzezinka Állami Múzeumot. Ezt a nevet 1999-ben Auschwitz Birkenau Állami Múzeum-ra változtatták.
Az SS Auschwitz I területén építette ki az első tábort a férfiak (1940.) és a nők (1942.) számára, itt folytak az első kísérletek a Cyklon-B gázzal való tömeges kivégzésekre, itt ölték meg az első transzporttal érkező zsidókat. Itt folytatták az SS orvosok első bűnös kísérleteiket a foglyokon, itt lőtték agyon a legtöbb halálraítéltet. Itt volt a központi tábori börtön a tábor összes részéből való foglyok számára, valamint a tábor legfőbb vezetősége, és az SS irodáinak többsége. Innen irányították a tábor további kiépítését.
A Múzeum 1947. júliusában jött létre. Két volt koncentrációs tábor területét foglalja magába: Auschwitz I-et és Auschwitz II-Birkenaut 191 hektárnyi területen. 1979- ben A Lengyel állam javaslatára a volt tábor területét az Unesco felvette a Világörökség listájára.
Auschwitz I területén más állandó kiállítások is vannak, úgynevezett nemzeti kiállítások, a különböző országokból származó volt foglyok kezdeményezésére, akiket a Nemzetközi O¶więcim Bizottság fog össze. Céljuk a hitleri megszállás ismertetése azokban az országokban, ahonnan embereket deportáltak Auschwitzba, és sorsuk bemutatása.
Az első állandó kiállítás a volt foglyok lakóépületeiben Auschwitz I területén 1947-ben nyílt. 1955-ben új kiállítás lépett a helyébe, mely - bizonyos változtatásokkal - a mai napig látható. A kiállítás bemutatja a KL Auschwitz két funkcióját: koncentrációs tábort különböző nemzetiségű foglyok számára, valamint az európai zsidók meggyilkolásának legnagyobb helyét.
(Forrás: http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/auschwitz/historia_terazniejszosc/auschwitz_historia_i_terazniejszosc_wer_wegierska_2010.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Auschwitz-Birkenau - történelem a jelen
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Péter: Bejárat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2596x1731 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer