D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2017_apr_izuletor.jpg
C Í M 
F ő c í m : Így biciklizzünk helyesen!
B e s o r o l á s i   c í m : Így biciklizzünk helyesen!
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : izuletor.hu
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-30
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az izuletor.hu-n való megjelenés időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Walmark Kft.
M e g j e g y z é s : A forrás helye.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Walmark Kft.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Szabadidős sportok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kerékpározás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testtartás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : beállítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Így biciklizzünk helyesen!
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Legyen szó mindennapos használatról vagy hétvégi időtöltésről, jó időben sokan pattannak biciklire. Mint minden mozgás esetében, kerékpározáskor is fontos, hogy ügyeljünk az ízületeink épségére. Sokan nem tudják, de mindez legfőképp az ülés, a kormány és a nyereg megfelelő beállításain múlik. Az Ízületőr program szakértő gyógytornásza ezért összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy az ízületeink védelme érdekében mindannyian fájdalommentesen tekerhessünk."
(Forrás: http://izuletor.hu/tippek/igy_biciklizzunk_helyesen)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kerékpározásról
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Növekszik a kerékpáros forgalom aránya Magyarországon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Így kerékpározik itthon a magyar
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1280x4214 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna